Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Selectieprocedure voor een politieopleiding

Politiewerk vraagt veel van je. Daarom toetsen we of je de basis hebt om te beginnen aan een politieopleiding. Na je inschrijving informeren we je per selectieonderdeel over de exacte inhoud en hoe je je hierop kunt voorbereiden. Na elk onderdeel hoor je of door kunt naar het volgende selectieonderdeel. In totaal duurt de selectie zo'n zes maanden.

Corona-virus en Selectie

Binnen de politie worden verschillende maatregelen genomen ter preventie van de verspreiding van het corona-virus. De actuele stand van zaken met een overzicht van veelgestelde vragen publiceren we op deze pagina. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op via 088 - 66 22 300.

Alle selectieonderdelen

Samengevat bevat de selectieprocedure de volgende onderdelen:

 • intakegesprek
 • tests en psychologisch onderzoek
 • medische keuring
 • screening

Intakegesprek

Het intakegesprek is een eerste kennismaking. We kijken samen met jou of er een goede match is met de politieopleiding waar je voor hebt gekozen. Hiervoor nemen we je inschrijving door. Meestal vragen we je hiervoor langs te komen, soms is het gesprek telefonisch.

 • Wat is je ambitie bij de politie?
 • Past je vooropleiding bij je keuze?
 • Past de gekozen werkregio bij jouw woon- en reismogelijkheden?
 • Zijn er voor jou mogelijk belemmeringen?

Ook kun je je kennis en ervaring toelichten. En natuurlijk alle vragen stellen die jij zelf hebt.
Het resultaat van het intakegesprek is een bindend advies. Er zijn meerdere uitkomsten mogelijk:

 • We zien een goede match met de gekozen politieopleiding. Je kunt door naar de selectietesten.
 • We zien geen goede match met de gekozen politieopleiding. Je krijgt een advies voor een andere politieopleiding of andere mogelijkheden bij de politie. 

Tests en psychologisch onderzoek

Met verschillende tests en onderzoeken kijken we of je cognitief, mentaal en fysiek voldoende basis hebt om aan de politieopleiding te beginnen. We meten en onderzoeken:

 • intelligentie en Nederlandse taalvaardigheid (tests op de computer);
 • eigenschappen en competenties (persoonlijkheidstest, gesprek met een psycholoog en een praktijkproef);
 • fysieke vaardigheid (sportparcours op snelheid, kracht, behendigheid en uithoudingsvermogen).

Voor alle onderdelen gelden minimale normen die je moet halen.

Voorlopig leerwerkcontract

Met de uitkomst van de selectierapporten en de indruk uit het intakegesprek, kijken we welke kandidaten we een opleidingsplaats willen aanbieden. Er zijn meerdere uitkomsten mogelijk:

 • Je krijgt een plek in de opleiding aangeboden met een voorlopig leerwerkcontract.
 • Als je een werkverleden hebt, krijg je een arbeidsvoorwaardengesprek en op basis daarvan een voorlopig leerwerkcontract.
 • Je scores zijn voldoende maar je krijgt nog geen plek in de opleiding aangeboden. Je moet wachten tot de resultaten van andere kandidaten in de procedure bekend zijn.
 • Je scores zijn onvoldoende. Je kunt niet verder in de procedure voor de gekozen politieopleiding. Soms is een plaats in een andere politieopleiding mogelijk.

Medische keuring

De politie mag pas bij een voorlopig contract iemand medisch laten keuren. Het medisch onderzoek vindt plaats bij een onafhankelijke medische instantie.

De keuringsarts verricht de volgende onderzoeken:

 • oogtest en kleurentest
 • gehoortest
 • functioneren ledematen
 • meten hart- en longfunctie

Ook zal de keuringsarts je medicijngebruik beoordelen. De politie krijgt niet de gegevens van het medisch onderzoek. Alleen de uitslag: positief of negatief.

Screening

In dit onderzoek kijken we of er risico's zijn als jij bij de politie gaat werken. Risico's door je verleden, de mensen waarmee je omgaat of de situatie waarin je je bevindt. Dit doet de politie op de volgende manier:

 • natrekken informatiebronnen (systemen politie en justitie, gegevens Bureau Krediet Registratie)
 • bekijken gedrag op social media
 • persoonlijk gesprek / interview op een politiebureau

Dit mag en kan de politie niet zomaar doen. Om de screening uit te kunnen voeren vragen we bij jou een aantal gegevens op over familieleden, kredietgegevens, langdurig verblijf in het buitenland.

Definitief leerwerkcontract

Als de uitslag van de screening goed is, kunnen we het definitieve leerwerkcontract met je afsluiten. We regelen je uniform, studiemateriaal en sportkleding. Zodat je startklaar bent om te beginnen met de politieopleiding!