Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Selectieprocedure voor een politieopleiding

Politiewerk vraagt veel van je. Daarom toetsen we of je de basis hebt om te beginnen aan een politieopleiding. Na je inschrijving informeren we je per selectieonderdeel over de exacte inhoud en hoe je je hierop kunt voorbereiden. Na elk onderdeel hoor je of je door kunt naar het volgende selectieonderdeel. In totaal duurt de selectie zo'n zes maanden.

Divers samengestelde teams

De politie heeft een unieke opdracht en positie: werken aan een veiliger Nederland. Mensen helpen, de kwetsbaren in de samenleving beschermen en de wet handhaven waar nodig; dat is wat politiemensen doen. Daarbij is iedereen gelijk; de politie is er voor iedereen. Alle burgers moeten zich dan ook kunnen herkennen in hun politie en zich vrij voelen ons te benaderen. 

We streven er naar dat eenheden en teams een voor hun omgeving herkenbare politie zijn, afgestemd op wat buiten van ze vraagt. Dus passend bij de lokale bevolkingssamenstelling en lokale veiligheidsvraagstukken. Daarvoor is diversiteit nodig. Hiermee bedoelen we alle persoonskenmerken waarmee mensen zich van elkaar onderscheiden; dit gaat breder dan alleen culturele diversiteit of genderdiversiteit. Overigens zien we culturele diversiteit wel als een voorwaarde om als politie voor iedereen effectief te opereren. Als het gaat om culturele diversiteit heeft de politie een inhaalslag te maken (om voldoende herkenbaar en benaderbaar te zijn voor alle groepen in de samenleving). 

Deze culturele diversiteit is binnen de politie nog onvoldoende aanwezig. Daarom weegt culturele achtergrond mee in het werving- en selectieproces en besteden we hier extra aandacht aan. 

De politieopleiding heeft een vastgesteld aantal opleidingsplaatsen. Als er meer aanmeldingen zijn, dan beschikbare plaatsen, kiest de politie per selectiestap welke kandidaten die aan de (wettelijke) eisen voldoen verder gaan in de procedure. Hierbij kijkt de politie in lijn met de streefcijfers naar kandidaten uit schaarse doelgroepen die passen bij de strategische doelen van de politie de komende jaren (zoals kandidaten met een migratieachtergrond). De kwaliteitseisen en selectiecriteria zijn altijd voor elke kandidaat gelijk.

Alle selectieonderdelen

Samengevat bevat de selectieprocedure de volgende onderdelen (klik op de afbeelding voor een vergroting):

Binnen de politie worden uiteraard de geldende coronamaatregelen in acht genomen. De actuele stand van zaken met een overzicht van veelgestelde vragen vind je op deze pagina

Minimale eisen

Zodra we je inschrijving ontvangen, toetsen wij deze eerst op een aantal harde eisen. Beschik je over een vooropleiding die toegang geeft tot de opleiding? Ben je oud genoeg om te starten? Ook checken we of je nog zaken moet regelen voor de start van je opleiding, bijvoorbeeld als je de Nederlandse nationaliteit nog niet bezit.

Online tests

Met verschillende tests en onderzoeken kijken we of je cognitief, mentaal en fysiek voldoende basis hebt om aan de politieopleiding te beginnen. We meten en onderzoeken:

 • cognitieve vaardigheden
 • Nederlandse taalvaardigheid, en
 • je persoonlijkheid.

Intakegesprek

In het intakegesprek toetsen we je kansrijkheid en passendheid. Het intakegesprek vindt online plaats. We gebruiken hiervoor een checklist en stellen je een vast aantal vragen (gestructureerd interview). We gaan hierbij in op je motivatie en op het beroepsbeeld dat jij hebt van het werken als agent. Maar ook een open, flexibele en lerende houding is belangrijk.  

 • Wat is je ambitie bij de politie?
 • Past je vooropleiding bij je keuze?
 • Past de gekozen werkregio bij jouw woon- en reismogelijkheden?
 • Zijn er voor jou mogelijk belemmeringen?

Ook kun je je kennis en ervaring toelichten. En natuurlijk alle vragen stellen die jij zelf hebt.
Het resultaat van het intakegesprek is een bindend advies. Er zijn meerdere uitkomsten mogelijk:

 • We zien een goede match met de gekozen politieopleiding. Je kunt door naar het psychologisch onderzoek.
 • We zien geen goede match met de gekozen politieopleiding. Je krijgt een advies voor een andere politieopleiding of andere mogelijkheden. 

Psychologisch onderzoek

In een gesprek met een psycholoog en met een praktijkproef (rollenspel) testen we of je de eigenschappen en competenties hebt voor het politiewerk.

Sporttest

Met een sportparcours testen we je fysieke vaardigheid op snelheid, kracht, behendigheid en uithoudingsvermogen.

Voorlopig leerwerkcontract

Met de uitkomst van de selectierapporten en de indruk uit het intakegesprek, kijken we welke kandidaten we een opleidingsplaats willen aanbieden. Er zijn meerdere uitkomsten mogelijk:

 • Je krijgt een plek in de opleiding aangeboden met een voorlopig leerwerkcontract.
 • Als je een werkverleden hebt, krijg je een arbeidsvoorwaardengesprek en op basis daarvan een voorlopig leerwerkcontract.
 • Je scores zijn voldoende maar je krijgt nog geen plek in de opleiding aangeboden. Je moet wachten tot de resultaten van andere kandidaten in de procedure bekend zijn.
 • Je scores zijn onvoldoende. Je kunt niet verder in de procedure voor de gekozen politieopleiding. Soms is een plaats in een andere politieopleiding mogelijk.

Medische keuring

De politie mag pas bij een voorlopig contract iemand medisch laten keuren. Het medisch onderzoek vindt plaats bij een onafhankelijke medische instantie.

De keuringsarts verricht de volgende onderzoeken:

 • oogtest en kleurentest
 • gehoortest
 • functioneren ledematen
 • meten hart- en longfunctie

Ook zal de keuringsarts je medicijngebruik beoordelen. De politie krijgt niet de gegevens van het medisch onderzoek. Alleen de uitslag: positief of negatief.

Screening

In dit onderzoek kijken we of er risico's zijn als jij bij de politie gaat werken. Risico's door je verleden, de mensen waarmee je omgaat of de situatie waarin je je bevindt. Dit doet de politie op de volgende manier:

 • natrekken informatiebronnen (systemen politie en justitie, gegevens Bureau Krediet Registratie)
 • bekijken gedrag op social media
 • persoonlijk gesprek / interview op een politiebureau

Dit mag en kan de politie niet zomaar doen. Om de screening uit te kunnen voeren vragen we bij jou een aantal gegevens op over familieleden, kredietgegevens, langdurig verblijf in het buitenland.

Definitief leerwerkcontract

Als de uitslag van de screening goed is, kunnen we het definitieve leerwerkcontract met je afsluiten. We regelen je uniform, studiemateriaal en sportkleding. Zodat je startklaar bent om te beginnen met de politieopleiding!