Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Privacybeleid politie

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die wet verplicht een werkgever onder meer om sollicitanten te informeren over de persoonsgegevens die de werkgever van hen verwerkt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die de Nationale Politie van sollicitanten verwerkt en waarvoor ze worden gebruikt.

Doelen van verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van werving en selectie heeft tot doel:

 • Het uitvoeren van de werving, in lijn met de arbeidsmarktstrategie, zoals het geven van voorlichting, de openstelling van vacatures en het bijhouden van de vacaturesite(s). Het betreft bij de politie zowel de werving van initiële als van niet initiële functies.
 • Het selecteren van de beste kandidaten voor de opengestelde functies in lijn met de aanstellingseisen en de competentieprofielen behorend bij het LFNP (Landelijk Functiegebouw Nationale Politie).
 • Het uitvoeren van de screening voor nieuwe medewerkers.
 • Het zorgen voor een optimale ‘landing’ van nieuwe medewerkers zodanig dat zij zo snel mogelijk in staat en gemotiveerd zijn om hun opleiding dan wel werk op te pakken. Hieronder valt ook de aanstelling en de beëdiging.
 • De inhuur van externe kandidaten zoals uitzendkrachten via uitzendbureaus en tijdelijke medewerkers via een marktplaatsproces.

Verwerkingsgrondslag

Met het verzenden van persoonlijke gegevens via kombijdepolitie.nl geeft de betrokkene aan de Politie uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken.

Te verwerken gegevens

Wil je alleen op de hoogte blijven van de vacatures binnen de Nationale Politie of wil je uitgenodigd worden voor voorlichtingsbijeenkomsten, dan kan je ook op “www.mijnkombijdepolitie.nl” een profiel aanmaken zodat je op maat geïnformeerd kan worden. De informatie die hiervoor gevraagd/vastgelegd wordt is je naam, e-mailadres en opleidingsniveau.

Als je bij de politie wilt komen werken en solliciteert op een vacature, dan doorloop je eerst een selectieprocedure.
Afhankelijk van de functie wordt tijdens deze procedure o.a. de volgende persoonsgegevens door de afdeling IDU (In-, Door- en Uitstroom) uitgevraagd:

 • naam, adres en woonplaatsgegevens
 • (privé) telefoonnummer en (privé) e-mailadres 
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • geslacht
 • eenheid / dienst (bij interne sollicitaties)
 • opleiding(en) en/of opleidingsniveau
 • motivatiebrief en CV (eventueel met foto)
 • (indien van toepassing is) gegevens van een assessment (vragenlijsten en rapportages)
 • (indien van toepassing is) uitslag fysieke test
 • gespreksverslagen sollicitatieprocedure
 • (indien van toepassing) medische gegevens
 • voordracht leidinggevende
 • kopie aanstellingsbesluit
 • kopie identiteitsbewijs
 • screeningsuitslag

Word je aangenomen bij de Nationale Politie dan zal een deel van de verzamelde gegevens overgedragen worden/opgeslagen worden in het Personeelsdossier (zie hieronder). De overige documenten zullen worden verwijderd conform het beleid wat hierover is opgesteld.

Vertrouwelijkheid

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Soms schakelen wij een externe verwerker in. Met deze externe verwerkers maken wij afspraken over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen gegevens van sollicitanten

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Voor bedrijfsvoering gerelateerde functies hanteren wij de volgende bewaartermijnen:
  • 1 maand na beëindiging sollicitatieprocedure voor afgewezen kandidaten.
  • 1 jaar na beëindiging sollicitatieprocedure voor afgewezen kandidaten, indien de kandidaat toestemming heeft gegeven voor langere bewaring van zijn/haar gegevens.
 • Voor Politiefuncties hanteren wij andere bewaartermijnen. De bewaartermijnen zijn ingericht conform de bepalingen in 'De regeling aanstellingseisen politie 2002' https://wetten.overheid.nl/BWBR0014138/2018-07-01.

We bewaren uw sollicitatiegegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij informeren u na afloop van de procedure altijd welke bewaartermijn in uw geval van toepassing is. Een volledig overzicht van de bewaartermijnen is op te vragen bij de afdeling Instroom Doorstroom en Uitstroom (secretariaatws.WenS@politieacademie.nl).

Inzien sollicitatiegegevens

U kunt op ieder moment een verzoek indienen om uw sollicitatiegegevens te laten verwijderen of ze in te zien.