Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Forensische opsporing

Sporen. Daar draait het om bij Forensische opsporing. Je zoekt naar sporen op de plek van een misdrijf, een brand, of een verkeersongeval. Denk aan vingerafdrukken, haren, bloedsporen, schoenafdrukken of bandensporen. Wat zeggen de sporen over wat er is gebeurd? Met forensisch onderzoek ligt de focus op waarheidsvinding. Die sporen stel je snel en zorgvuldig veilig, om ze in het laboratorium verder te onderzoeken. Dit specialistische recherchewerk vraagt om zorgvuldigheid en analytische skills, maar ook om inlevingsvermogen en creativiteit.

Specialismes forensische opsporing

Binnen de forensische opsporing werken verschillende teams. Elk team heeft haar eigen specialisme. Met elkaar wordt een dossier samengesteld voor het Openbaar Ministerie of als er nog meer onderzoek nodig is  voor het tactisch onderzoeksteam binnen de recherche. 

Onderzoek plaats delict (PD)

Werk je als forensisch onderzoeker dan maak je sporen zichtbaar, stelt deze veilig, onderzoekt en analyseert de onderlinge samenhang en je bepaalt de relevantie ervan. Soms is het nodig de plaats delict vast te leggen, waarbij je gebruik maakt van verschillende visualisatietechnieken. 

Verkeersongevallenanalyse (VOA)

Bij VOA ga je op zoek naar antwoorden op vragen als: hoe hard werd er gereden? Vanaf welk moment werd er geremd? Heeft het voertuig goed gefunctioneerd? Je voert onderzoek uit op de plaats van het ongeval. Je gaat op zoek naar de oorzaak en toedracht van een zwaar verkeersdelict of -incident. Het gaat om zaken met impact. Vaak is er zwaar lichamelijk letsel of zelfs dodelijke afloop. Ook gaat het om zaken met een (grote) maatschappelijke impact. Hierbij pas je forensische onderzoeksmethodes en -technieken toe, zoals verschillende rekenmethodes en visualisatietechnieken. 

Laboratorium

De specialisten in het laboratorium richten zich onder andere op het zichtbaar maken, veiligstellen, analyseren en interpreteren van sporen. Hierbij gaat het om verdovende middelen, dactyloscopische sporen en/of DNA-sporen. Blikjes frisdrank, briefjes of enveloppen, plastic zakken, een glas: elk simpel gebruiksvoorwerp kan in het forensisch laboratorium van de politie een hit betekenen.

Op zoek naar bewijzen

Sporenonderzoek begint met het bedenken van een aanpak, in samenspraak met de tactische recherche en andere specialismen. 'Neem een overlijdensonderzoek. Daarbij probeer ik eerst een indruk te krijgen van de plaats delict en kijk ik rond wat er opvalt of niet klopt. Lag er nog een telefoon of een portemonnee? Is het huis overhoop gehaald? Samen met de forensisch arts wordt het lichaam ontkleed en bespreken we de bijzonderheden. Een moord is niet altijd evident. En wat op het eerste oog een suïcide lijkt, hoeft dat ook niet te zijn. Het is aan ons om na te gaan welke bewijzen er zijn voor de - in dit geval - vier mogelijke scenario’s: dat het gaat om een natuurlijke dood, om een suïcide, een ongeval, of een misdrijf.'

'Je moet altijd ook op zoek gaan naar de niet voor de hand liggende sporen. Naar wat er niet klopt aan het plaatje.' Roxane, forensisch specialist

Maak er politiewerk van

Bereid je goed voor en bekijk deze voorlichting over werken in de forensische opsporing. Je krijgt hier alle informatie over de verschillende functies, het selectietraject en de opleiding.Ook forensisch rechercheur worden? Zorg dan dat je deze tien eigenschappen in huis hebt!

Jij hebt diepgaande kennis van techniek, chemie of van dna-technieken. En je hebt de drive om met jouw kennis complexe misdrijven op te lossen. Bij de politie kun je jouw expertise ten volste inzetten. Door snelle technologische vooruitgang neemt het vakgebied een steeds prominentere plek in binnen de opsporing.  Sta je sterk in je schoenen? Ben jij, kortom, het forensisch talent dat we nodig hebben? Bekijk de vacatures en maak er politiewerk van!