Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Selectie persoonsbeveiliger

Met verschillende tests en onderzoeken kijken we of je cognitief, mentaal en fysiek voldoende basis hebt om aan het gecombineerde opleidingstraject tot agent en persoonsbeveiliger te beginnen.

Onderdelen selectie

Samengevat bevat de selectieprocedure de volgende onderdelen:

 • Toets basiseisen
 • Online testen
 • Toets op motivatie en werkervaring
 • Voorlichting
 • NeurOlympics game (BrainsFirst)
 • Intakegesprek
 • Selectie op locatie: psychologisch onderzoek en sporttest
 • Sportmedische keuring
 • Intestdagen
 • Screening
 • Selectiedossier
 • Aanstellingsgesprek

Bekijk hier de planning van de huidige selectieprocedure

Toets basiseisen

We checken je sollicitatie eerst op de basiseisen:

 • Nederlandse nationaliteit
 • Diploma (minimaal vmbo gl/tl of mbo-3)
 • Rijbewijs

Ben je niet aantoonbaar in het bezit van een diploma zoals hierboven vermeld? Dan accepteren wij ook de volgende toelatingstoets, mits recent behaald, als bewijs voor toelating tot deze opleiding:
o    NTI MBO. Je vindt meer info over deze mbo-toelatingstoets op de site van het NTI.
o    LOI MBO4. Meer informatie vind je op de site van de LOI. Ook kun je je daar aanmelden voor deze toelatingstoets.

De toelatingstoets is 1 jaar geldig en mag gedurende dit jaar gebruikt worden voor jouw inschrijving op de gecombineerde politie- en persoonsbeveiligeropleiding. Je kunt zelf de toets aanvragen bij een van de aanbieders. We vergoeden de kosten voor de toelatingstoets op het moment dat je aangesteld wordt.

Online testen

 • Cognitieve capaciteitentest; met letterpatronen, woordrelaties en cijferpatronen wordt jouw werk- en denkniveau bepaald. Check hoe je je kunt voorbereiden. 
 • Taaltest; de online taaltest bestaat uit begrijpend lezen, grammatica en woordenschat.
 • Persoonlijkheidsvragenlijst
 • BrainsFirst; door middel van games worden jouw capaciteiten zoals geheugen, anticipatie, controle en aandacht gemeten. Deze toets vindt verderop in het selectietraject plaats.

Toets op motivatie en werkervaring

We kijken naar je motivatie voor het werken als persoonsbeveiliger, maar ook voor de politie als werkgever. Ook je relevante (werk)ervaring checken we uitgebreid. Omschrijf deze dus goed in je brief.

Voorlichting

Tijdens de voorlichting krijg je meer informatie over het werk, de opleiding en de arbeidsvoorwaarden. Ook kun je op deze avond al je vragen stellen en in gesprek gaan met o.a. persoonsbeveiligers en recruiters. De voorlichting is een verplicht onderdeel van de selectieprocedure.

Intakegesprek

Jouw beweegredenen om te solliciteren bij zowel de politie als persoonsbeveiliger worden via beeldbellen besproken. Waarom past dit werk bij je en waarom denk jij geschikt te zijn? Op welke manier heb je je georiënteerd op het beroep? Natuurlijk kun je ook zelf je vragen stellen. Bereid je voor en lees goed wat het werk inhoudt.

Selectie op locatie

(Apeldoorn of Amsterdam)

 • Psychologisch onderzoek; bestaat uit een interview en een praktijkproef. 
 • Sporttest; sportparcours op snelheid, kracht, behendigheid en uithoudingsvermogen.
  Deze test is bijna gelijk aan de sporttest die afgenomen wordt voor de reguliere politieopleiding, alleen zijn de ballen nu zwaarder en is de kar vervangen door een pop. Daarnaast voer je, in plaats van 1 keer, de test 2 keer achter elkaar uit met tussendoor een herstelperiode. Zie onderstaande tabel voor de tijden. Bekijk vooral ook de informatie over de sporttest voor de reguliere politieopleiding en de tips die we hiervoor geven.
   Vrouw  Man
 Normtijd ronde 1  3:30 minuten  3:20 minuten
 Hersteltijd  7 minuten  7 minuten
 Normtijd ronde 2  3:50 minuten  3:45 minuten
 Gewicht ballen  8 kg  10 kg
 Pop (55 kg)  Geen vest  Met vest (+ 10 kg)

Sportmedische keuring

(Den Haag)

De keuringsarts kijkt onder meer naar:

 • zicht- en hoorvermogen
 • functioneren ledematen
 • hart- en longfunctie
 • medicijngebruik

Je krijgt de uitslag meestal direct te horen. De politie krijgt niet de gegevens van het medisch onderzoek, alleen de uitslag: positief of negatief.

Meer informatie over eisen voor oren, ogen en medicijngebruik.

Intestdagen​

(Ossendrecht)

Op de intestdagen staan je fysieke en mentale weerbaarheid centraal en is de kernvraag in hoeverre de functie van persoonsbeveiliger bij je past.

Dag 1
Dag 1 start in de avond met een briefing en je krijgt je materialen uitgereikt.

Dag 2
Dag 2 staat in het teken van groepsdynamica en casuïstiek. Je wordt op meerdere competenties getest. Dit kan betekenen dat je verrast wordt met selectieonderdelen waarop je je niet kon voorbereiden.

Dag 3
Op de derde dag heb je een individueel eindgesprek met het beoordelingsteam. Tijdens dit gesprek bespreken we je resultaten en ontvang je een positief of negatief advies.

Bekijk ook de selectievideo bovenaan deze pagina. In deze video volgen we Lars, Joep en Anouk tijdens de selectieprocedure voor de gecombineerde politie en persoonsbeveiligersopleiding. Door het kijken van deze video krijg je een goed beeld van de testen, de medische keuring en de intestdagen in Ossendrecht.

Screening​

Iedereen die bij de politie werkt moet betrouwbaar en van onbesproken gedrag zijn. Als persoonsbeveiliger kom je in aanraking met mensen in belangrijke posities. Ook werk je met gevoelige informatie waar je uiterst zorgvuldig en integer mee om moet gaan. Daarom is een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek (BO+) onderdeel van de selectieprocedure. Bij een BO+ kijken we ook naar personen in je omgeving.

Selectiedossier

Als je het selectietraject positief hebt doorlopen, nemen we de selectiedossiers door van alle geschikte kandidaten en bepalen welke kandidaten kunnen starten met de opleiding. Behoor je niet tot deze groep, dan bekijken we in overleg of je later in het jaar kunt starten met de opleiding of dat je gaat voor alleen de reguliere politieopleiding.

Aanstellingsgesprek

Tot slot volgt er een presententie of video-call over arbeidsvoorwaardelijke zaken en rechtspositie. Daarna kun je starten met de opleiding.