Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Selectieproces centralist meldkamer

Tijdens de selectieprocedure kijken we of je cognitief en mentaal voldoende basis hebt om aan de opleiding tot centralist op de meldkamer, ofwel Operationeel Centrum, te beginnen.

Onderdelen selectie

Alle kandidaten doorlopen een selectieprocedure voordat ze aan de opleiding kunnen beginnen. De selectie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Voorlichting
  • Sollicitatie
  • Selectiegesprekken
  • Arbeidsproef
  • Screening
  • Aanstelling

Voorlichting

Tijdens de openstelling van de vacature vindt een voorlichtingsavond plaats. In de voorlichting vertellen we je alles over de functie, de opleiding en het selectieproces. Het bijwonen van de voorlichting is verplicht. Als je gaat werken op de meldkamer krijg je te maken met heftige situaties. Het is dus belangrijk dat je weet waar je aan begint.

Sollicitatie

Na de voorlichting heb je de mogelijkheid om te solliciteren op de functie van centralist meldkamer. Bij ontvangst van jouw sollicitatie controleren we of je aan de basiseisen voldoet:

  • Je hebt een mbo 3-diploma. 
  • Je hebt deelgenomen aan de verplichte voorlichting.

Je kunt solliciteren op de functie van centralist meldkamer bij de regionale (112-meldingen) en de landelijke meldkamer. In beide gevallen is het belangrijk dat je in elk geval in staat bent om goed het overzicht te houden, snel kunt schakelen en beslissingen durft te nemen.

Bij de landelijke meldkamer krijg je (spoedeisende) meldingen binnen voor specialistische politie-inzet, zoals de inzet van een helikopter, speurhonden of een arrestatieteam bij grote indidenten en calamiteiten.

Benieuwd wat dat exact inhoudt? Pieter en Viola vertellen graag over hun werk.

Selectiegesprekken

Jouw beweegredenen om te solliciteren bij de politie als centralist meldkamer worden besproken. Waarom past dit werk bij je en waarom denk jij geschikt te zijn? Op welke manier heb je je ge√∂rienteerd op het beroep? Natuurlijk kun je ook zelf vragen stellen.

Arbeidsproef

De overgebleven kandidaten uit het selectieproces worden uitgenodigd voor een arbeidsproef. Dit doen we om jouw geschiktheid voor het werk op de meldkamer in de praktijk te testen. De arbeidsproef duurt 2 uur en geeft inzicht in jouw leervermogen, intelligentie, competenties en zelfreflectie. Ook eventuele aandachtspunten uit het selectiegesprek worden hierin meegenomen.

Screening

Iedereen die bij de politie werkt moet betrouwbaar en van onbesproken gedrag zijn. Als centralist meldkamer kom je in aanraking met mensen in kwetsbare posities en gevoelige onderwerpen waarmee je uiterst zorgvuldig en integer om moet gaan. Een screening, ofwel betrouwbaarheidsonderzoek, maakt daarom deel uit van het selectieproces.

Aanstellingsgesprek

Als je het selectietraject positief hebt doorlopen volgt een aanstellingsgesprek over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Daarna kun je starten met de opleiding.