Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Selectieproces centralist Operationeel Centrum

Tijdens de selectieprocedure kijken we of je cognitief en mentaal voldoende basis hebt om aan de opleiding tot centralist bij het Operationeel Centrum te beginnen.

Onderdelen selectie

Alle kandidaten doorlopen een selectieprocedure voordat ze aan de opleiding kunnen beginnen. De selectie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Voorlichting
  • Sollicitatie
  • Selectiegesprekken
  • Arbeidsproef
  • Screening
  • Aanstelling

Voorlichting

Tijdens de openstelling van de vacature vindt een voorlichtingsavond plaats. In de voorlichting vertellen we je alles over de functie, de opleiding en het selectieproces. Het bijwonen van de voorlichting is verplicht. Want het gaat om een functie waarin je met heftige situaties te maken krijgt. Dus het is belangrijk dat je weet waar je aan begint.

Sollicitatie

Na de voorlichting heb je de mogelijkheid om te solliciteren op de functie van centralist. Bij ontvangst van jouw sollicitatie controleren we of je aan de basiseisen voldoet:

  • Je hebt een mbo 3-diploma. 
  • Je hebt deelgenomen aan de verplichte voorlichting.

Selectiegesprekken

Jouw beweegredenen om te solliciteren bij de politie als centralist Operationeel Centrum worden besproken. Waarom past dit werk bij je en waarom denk jij geschikt te zijn? Op welke manier heb je je geörienteerd op het beroep? Natuurlijk kun je ook zelf vragen stellen.

Arbeidsproef

De overgebleven kandidaten uit het selectieproces worden uitgenodigd voor een arbeidsproef. Dit doen we om jouw geschiktheid voor het werk in de praktijk te testen. De arbeidsproef duurt 2 uur en geeft inzicht in jouw leervermogen, intelligentie, competenties en zelfreflectie. Ook eventuele aandachtspunten uit het selectiegesprek worden hierin meegenomen.

Screening

Iedereen die bij de politie werkt moet betrouwbaar en van onbesproken gedrag zijn. Als centralist Operationeel Centrum kom je in aanraking met mensen in kwetsbare posities en gevoelige onderwerpen waarmee je uiterst zorgvuldig en integer om moet gaan. Dit onderzoeken we in een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (BGO).

Aanstellingsgesprek

Als je het selectietraject positief hebt doorlopen volgt een aanstellingsgesprek over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Daarna kun je starten met de opleiding.