Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Screening

De screening is het laatste selectieonderdeel. Heb je bij voorbaat al twijfels of vragen hierover, geef dit dan aan bij de intake. En wees eerlijk en transparant gedurende het gehele selectietraject. Zo kun je eventuele teleurstellingen later in het proces voorkomen.

Integer en betrouwbaar

Integriteit en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden van de politie. In de beroepscode politie vind je hierover meer informatie. In de wet is bepaald dat een ambtenaar van politie pas met zijn werkzaamheden voor de politie mag starten, als is vastgesteld dat deze persoon betrouwbaar is. Daarom word je tijdens de selectie gescreend. Ook is in de wet bepaald dat dit onderzoek aan het einde van het selectietraject plaatsvindt.

Recruitment krijgt vaak vragen over de screening van kandidaten. Dit onderzoek wordt echter door een andere afdeling binnen politie uitgevoerd. Vanuit recruitment kunnen we in de meeste gevallen niet aangeven of bepaalde gebeurtenissen, gedragingen of contacten invloed hebben op de beoordeling van jouw integriteit en betrouwbaarheid.

In het onderzoek wordt onder andere gekeken of je strafrechtelijk bent veroordeeld, of je om andere redenen veel voorkomt in de politiebestanden (denk aan het veroorzaken van overlast), maar ook of je problematische schulden hebt, drugs gebruikt of veel drinkt. Het is daarnaast belangrijk dat je tijdens het onderzoek open en eerlijk bent en de formulieren volledig invult. Op veel zaken die bepalend zijn voor je toelating, heb je dus zelf invloed.

In het buitenland gewoond?

Ben je in de afgelopen acht jaar voor een langere periode in het buitenland geweest? We spreken van een ‘langere’ periode als je minimaal zes maanden aaneengesloten buiten Nederland bent verbleven. Maar ook als je in de afgelopen acht jaar meerdere malen korter dan zes maanden, maar langer dan drie maanden in het buitenland bent geweest, en dit bij elkaar opgeteld minimaal twee jaar is.

Als dit op jou van toepassing is, willen we van je weten wat je in het buitenland hebt gedaan. Dit kun je doen door een reisverslag van deze periode aan te leveren. Daarin geef je aan waar je bent geweest, wanneer en waarom je daar was. Het verslag kun je eventueel uitbreiden met documenten als tickets, foto’s of een verklaring van een werkgever/organisatie.