Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Integere mensen

Integer, betrouwbaar, moedig en verbindend. Deze vier kernwaarden van de politie vormen de basis voor iedereen die er werkt. Daar hoort een transparante houding bij – zowel op het werk, als thuis.

Ik beloof....

Onafhankelijk en rechtvaardig optreden, zonder eigenbelang of vooroordelen. Je afspraken nakomen. Een respectvolle houding naar iedereen. Gewetensvol omgaan met gevoelige informatie. Dat en meer beloof je in een eed of ambtsbelofte als je bij de politie komt werken. Dat zijn de waarden waar je voor staat.

Artikel 1 uit de grondwet is leidend voor iedereen bij de politie: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.”

‘Als agent ben je neutraal. Oordelen aan de kant dus: je leert hier écht te luisteren.’
Gül Uysal, brigadier in de Schilderswijk Den Haag

Screening

De samenleving en de politie moeten op de integriteit van álle politiemensen kunnen vertrouwen. Daarom wordt iedereen gescreend die bij de politie in dienst komt. Afhankelijk van je functie varieert het onderzoek van een persoonlijk gesprek, het controleren van je eventuele voorgeschiedenis met politie en justitie, tot gesprekken met mensen om je heen. 

Verantwoordelijkheid nemen

Bijscholen, doorleren, carrièrestappen zetten: we bieden onze medewerkers de ruimte om actief hun mogelijkheden en eigen ontwikkeling te onderzoeken. Ook het bewustzijn van je voorbeeldfunctie speelt daarin   een rol: politiemedewerker ben je 24/7.

Maak er politiewerk van

Ben jij iemand die er staat als het erop aankomt? Iemand die écht een rol van betekenis wil spelen? Sta je te popelen om jouw financiële, sociale, technische of hulpvaardige talenten met ons te delen? Bekijk dan alle mogelijkheden.