Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Onze visie

Levens redden. Codes ontcijferen. Sporen traceren. Mensen ‘lezen’. Politiewerk is complex werk. We bieden een helpende hand én grijpen in als het nodig is. Zijn waakzaam én dienstbaar. Als je bij de politie komt werken, werk je mee aan een veilig Nederland. Een mooie uitdaging, want Nederland verandert voortdurend.

Wij veranderen mee

Daarom leer je bij de politie vooruit te kijken. Je krijgt een antenne voor wat er speelt in de wijk, op het web en in de wereld. We zijn mensenkenners. Schakelen snel tussen kalmeren en ingrijpen. We zetten de nieuwste technologische ontwikkelingen in om cybercrime te bestrijden. Weten de puzzel te leggen. En we werken intensief samen. Data-analisten met surveillanten, wijkagenten met buurtbewoners en vrijwilligers, en digitale rechercheurs met internationale veiligheidsteams.

‘Iedereen bestookt elkaar hier met frisse ideeën. In hoog tempo software ontwikkelen waar onze collega’s op straat mee geholpen zijn: dat is onze drijfveer.’ 
Peter de Beijer, productlijnmanager IT politie

Wij zijn de politie

Behalve overál, zijn we iederéén. Van theoretisch tot praktisch opgeleid, van jong tot oud, creatief tot precies, spontaan tot bedachtzaam. Van generalist tot specialist, blond, zwart, bruin tot rood, hetero of homo, cultureel zo divers als Nederland divers is. Zo herkennen we de straattaal van de jeugd op de hoek. Weten we wat er online speelt. Kennen we de worstelingen van minderheden. En snappen we de problemen en kansen in ons land en onze buurt. 

‘Een begroeting houdt voor veel bi-culturele jongeren meer in dan “Hoi.” Je legt makkelijker contact als je daar zelf ook mee bent opgegroeid.’
Galid Baalbaki, surveillant eenheid Amsterdam

Een stevige basis

Waar anderen een stap terug doen, zetten politiemensen een stap naar voren. Daarom helpen wij je stevig te staan. We zorgen dat je vakkennis en mensenkennis opbouwt. Je rechten en plichten kent, en die van een ander. De nieuwste middelen kunt gebruiken om je werk op straat of achter de schermen goed te doen. Met ruimte om te leren. Zo blijf je groeien – persoonlijk en professioneel. In opleidingen én in je werk. Om steeds flexibel in te spelen op de veranderende wereld.

Enthousiast?

Gevarieerd werken in flexibele teams met veel eigen verantwoordelijkheid: kun je niet wachten daar onderdeel van te zijn? Oriënteer je op de talloze mogelijkheden bij de politie.