Kom bij de politie Maak er politiewerk van

‘Huiselijk geweld kan iedereen overkomen’

Wijkagenten Daphne en Kitty werken al ruim twintig jaar bij de politie. In die tijd kwamen zij erachter dat er veel huiselijk geweld schuilgaat achter de gesloten deuren van hun wijk. Beiden zijn vastbesloten om het taboe te doorbreken en er wat aan te doen.

Vanwege hun ervaring met huiselijk geweld werden Daphne en Kitty uitgenodigd om mee te werken aan “Olcay & Huiselijk Geweld”, een tv-serie waarin BN’er Olcay Gulsen het taboe op het onderwerp wil doorbreken. Kitty: ‘Olcay heeft in haar jeugd te maken gehad met huiselijk geweld. Ik vind het heel sterk dat ze hierover zo open is. Dat laat mensen zien dat huiselijk geweld niet alleen in bepaalde kringen voorkomt, zoals veel mensen denken’. 

Destijds durfde Olcay niet met de politie te praten. ‘Daardoor heeft ze bepaalde hulp niet gehad’, zegt Kitty. ‘Inmiddels zijn er veel maatschappelijke instanties die slachtoffers van huiselijk geweld kunnen helpen. Dat is ook onze boodschap: er is altijd iemand die je kan helpen, houd moed. Je hoeft je niet te schamen en je bent niet alleen. Je kunt altijd contact opnemen met je wijkagent, die kan een luisterend oor bieden en advies geven. Je hoeft niet direct aangifte te doen.’ 

Voorlichting

Daphne geeft regelmatig voorlichtingen bij vrouweninstanties over huiselijk geweld. ‘Veel vrouwelijke slachtoffers durven niet naar de politie te stappen. Ze zijn bang dat hun kinderen worden afgenomen of zijn (financieel) afhankelijk van hun man en zijn daardoor bang om weg te gaan. Ook verschil in cultuur en taal kunnen bijdragen aan hun schroom om contact te zoeken. Daarom ga ik naar hen toe om ze te infomeren over hun opties.’ 

Veilig thuismelding

Bij elke melding van huiselijk geweld wordt tegenwoordig een veilig thuismelding gemaakt. ‘Een goede zaak’, vindt Daphne, ‘want vroeger hoefde dit niet. Nu schakelen we tijdig Veilig Thuis in die preventief kan optreden, bijvoorbeeld door het voeren van gesprekken binnen een gezin. Ze kijken wat er speelt en beoordelen of en welke hulp noodzakelijk is om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt.’ Voor een gezin kan het heel prettig zijn om met een onafhankelijke partij te praten en niet direct met de politie.’ 

Tijdelijk huisverbod

Een andere optie is het tijdelijk huisverbod. ‘Vaak wordt bij deze melding eerst een persoon aangehouden. De politie voert hierbij samen met Veilig Thuis gesprekken binnen het gezin. Als besloten wordt dat een van de partijen een huisverbod krijgt, mag die partij per direct tien dagen niet naar de woning en geen contact zoeken met de andere partij. Tijdens het huisverbod voeren we opnieuw gesprekken om afspraken te maken met beide partijen.’ 

‘Niet oordelen’ 

Het is belangrijk om te beseffen dat iedereen in zo’n situatie terecht kan komen, vinden de wijkagenten. Het speelt volgens Kitty niet alleen bij bepaalde doelgroepen: ‘Oordeel daarom niet te snel over een slachtoffer, maar luister eerst. Het kostte diegene waarschijnlijk al een hoop moeite om het bureau binnen te stappen.’ 

Veilig Thuis is (anoniem) te bereiken via 0800-2000.