Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Inhoud studie

De mbo 4-politieopleiding is een praktijkgerichte opleiding. In 2 jaar en 4 maanden leer je alles over intake, handhaven en noodhulp verlenen. Je wordt allround opgeleid voor het brede politievak door vakspecialisten op één van onze eigen opleidingslocaties.

Wat leer je tijdens de opleiding?

Bij politiewerk komt heel veel kijken. Daarom krijg je ook les in veel verschillende vakken. Bijvoorbeeld:

  • aangiften opnemen
  • wetten, regelgeving en protocollen
  • aanhoudingstechnieken
  • wapenbehandeling en schieten
  • procesverbaal opmaken
  • bemiddelen bij conflicten
  • slecht nieuws gesprekken voeren

Fysiek fit?

Het goed kunnen uitvoeren van het politievak vraagt ook een goede fysieke fitheid.
In de politieopleiding is daarom veel aandacht voor het ontwikkelen van een goede fysieke conditie. Studenten moeten tijdens hun opleiding ook de ‘Professioneel Fit Toets’ afleggen. De toets bestaat uit roeien, squats, push-ups, sit-ups, burpees, pull-ups en hardlopen. Voor elk onderdeel gelden verschillende normen voor mannen, vrouwen en verschillende leeftijden. Je gaat hier tijdens de opleiding voor trainen, maar het is zeker aan te raden om al voordat je start een goede conditie op te bouwen en ook wat krachttraining te doen.
Daarnaast krijg je in de opleiding ook boksen, zelfverdediging, (reddend) zwemmen, conditietraining en aanhoudingsvaardigheden.

Ook krijg je lessen om met je geweldsmiddelen om te gaan. En een politierijopleiding. Dit is dus heel divers. Dat komt omdat je met deze opleiding heel veel verschillende kanten op kunt. Na de opleiding ben je vooral actief in de surveillance en noodhulpdiensten. Samen met je collega's zorg je voor een goede afwikkeling van incidenten. Van vernieling tot verkeersongeval, van woninginbraak tot geweldsmisdrijf. 

Voorbereiding op het politievak

Natuurlijk proberen we je zo goed mogelijk voor te bereiden op het echte politievak. Want politiewerk is uniek. We leren je wat het werkelijk betekent je in te zetten voor andere mensen. Je leert over de rol van de politie in de samenleving. En wat dat voor jou als agent betekent. Je leert razendsnel vooruitdenken. Hoe je moet omgaan met weerstand. Je wordt geconfronteerd met geweld en heftige situaties. Kortom, agent zijn is onvoorspelbaar en dynamisch. En dat doet wat met je.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding is een combinatie van leren en werken. Dat betekent dat je ongeveer 55% van de opleiding op school doorbrengt. Je komt in een klas met 23 andere studenten. De andere 45% breng je door in de politiepraktijk. Vanaf het begin van de opleiding ben je verbonden aan een team in één van de 10 politieregio’s. Tijdens de praktijkperiodes ga je aan de slag in dit team. Zo kun je het politievak in de praktijk ervaren en leren.

Het eerste studiejaar start op school, met een oriëntatie op het politievak. De focus ligt op de onderdelen intake en handhaven. Nadat je 12 weken op school bent geweest, ga je 4 weken naar je team om je te oriënteren op het politiewerk in de praktijk. Daarna ga je weer 16 weken terug naar school. Je sluit het eerste studiejaar af met 16 weken leren en ervaren in je team. In die periode pas je de lesstof dus toe in de praktijk. Zo ga je steeds om en om 16 weken naar school en in de praktijk aan de slag. In het tweede en derde studiejaar ligt de focus op noodhulp verlenen en handhaven.

Per week moet je rekenen op 36/39 uur werk of studie-uren. In de praktijkperioden word je voor diensten ingeroosterd. Dit kunnen ook al avond-, weekend- en nachtdiensten zijn.

Politieacademie

Het onderwijs op de Politieacademie loopt voorop in Europa. Dat komt omdat inzichten uit de dagelijkse praktijk snel en professioneel worden toegepast in het onderwijs. Je krijgt op verschillende manieren les. Denk hierbij aan theorie, simulaties en trainingen. Je leert zowel klassikaal als zelfstandig. Natuurlijk kun je tijdens je studie ook gebruikmaken van een hele uitgebreide digitale leeromgeving.

Begeleiding

Tijdens de gehele opleiding word je begeleid door 2 vaste personen: een praktijkcoach en trajectbegeleider. De praktijkcoach is de politieman of -vrouw met wie je samen de straat op gaat. Bij de trajectbegeleider kun je terecht met vragen over de opleiding en hij/zij houdt contact met je docenten en begeleiders op de Politieacademie.

Loop je tijdens de opleiding tegen problemen aan? Dan zijn de praktijkcoach en trajectbegeleider er om je te helpen. Als het nodig is, kunnen zij ook zorgen voor extra ondersteuning.