Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Hoe de politieopleiding eruit ziet

De Basis Politieopleiding op mbo 4-niveau is een praktijkgerichte opleiding. De opleiding duurt twee jaar. In de opleiding leer je alles over intake, handhaven en noodhulp verlenen. Vakspecialisten leiden je allround op voor het brede politievak op één van onze eigen opleidingslocaties. Je leert en werkt in kleine groepen van acht studenten. Daarbij begeleiden en coachen we je intensief en doorlopend, maar dagen je ook uit.

Voorbereiding op het politievak

We proberen je tijdens de opleiding zo goed mogelijk voor te bereiden op het echte politievak. Want politiewerk is uniek. We leren je wat het werkelijk betekent je in te zetten voor andere mensen. Je leert over de rol van de politie in de samenleving. En wat dat voor jou als agent betekent. Je leert razendsnel vooruitdenken. Hoe je moet omgaan met weerstand. Je wordt geconfronteerd met geweld en heftige situaties. Kortom, agent zijn is onvoorspelbaar en dynamisch. En dat doet wat met je.

Wat leer je tijdens de opleiding?

Bij politiewerk komt heel veel kijken. Daarom krijg je ook les in veel verschillende vakken. Deze vakken heb je nodig om het operationele politiewerk goed uit te voeren. Je krijgt bijvoorbeeld les in: 

  • aangiften opnemen
  • aanhoudingstechnieken
  • wapenbehandeling en schieten
  • procesverbaal opmaken
  • bemiddelen bij conflicten
  • slecht nieuws gesprekken voeren
  • wetten, regelgeving en protocollen

Verder werken aan je fysieke conditie

Het goed uitvoeren van het politievak vraagt een goede fysieke fitheid. In de politieopleiding is daarom veel aandacht voor het ontwikkelen van een goede fysieke conditie. Studenten tonen tijdens hun opleiding aandat hun fysieke fitheid op het juiste niveau zit. Ze tonen aan dat ze op een bepaald niveau kunnen roeien en hardlopen en squats, push-ups, sit-ups, burpees en pull-ups kunnen uitvoeren. Voor elk onderdeel gelden verschillende normen voor mannen, vrouwen en verschillende leeftijden. Je traint hier tijdens de opleiding voor, maar het is zeker aan te raden om al voordat je start een goede conditie op te bouwen en ook wat krachttraining te doen. Daarnaast komen boksen, zelfverdediging, zwemmen, conditietraining en aanhoudingsvaardigheden aan bod in de opleiding.


Training geweldsmiddelen en rijopleiding 

Ook krijg je lessen om met geweldsmiddelen om te gaan. En een politierijopleiding. Dit is dus heel divers. Dat komt omdat je met deze opleiding heel veel verschillende kanten op kunt. Na de opleiding ben je vooral actief in de surveillance en noodhulpdiensten. Of je ontwikkelt je richting de opsporing. Samen met je collega's zorg je voor een goede afwikkeling van incidenten. Van vernieling tot verkeersongeval, van woninginbraak tot geweldsmisdrijf.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

In de opleiding gaan leren en werken hand in hand. Het eerste studiejaar start je op school, met een oriëntatie op het politievak. Je leert dan in een kleine groep van acht studenten de basisvaardigheden die voor het politievak belangrijk zijn. Na negen maanden loop je je eerste praktijkstage. Die duurt drie maanden. 

In het tweede jaar van je studie loop je al grotendeels in de praktijk, in je eigen eenheid, mee. Vanaf het begin van de opleiding ben je namelijk verbonden aan een team in één van de tien politie-eenheden. In dit tweede jaar volg je naast het lerend werken in de praktijk, iedere week met je eigen leergroep, lessen in de eenheid. De docenten van de politieacademie komen daarvoor naar de eenheid toe.  

Studiebelasting

Per week reken je op 36/39 uur werk- of studie-uren. In de praktijkperiodes word je voor diensten ingeroosterd. Dit kunnen ook al avond-, weekend- en nachtdiensten zijn.

Naar de Politieacademie

Het onderwijs op de Politieacademie loopt voorop in Europa. Dat komt omdat inzichten uit de dagelijkse praktijk snel en professioneel worden toegepast in het onderwijs. Je krijgt op verschillende manieren les. Je volgt een programma met leerbijeenkomsten en trainingen, afgewisseld met e-learnings, webinars en online video’s. Je leert zowel in je leergroep als zelfstandig. 

Wie begeleidt jou tijdens je studie?

Tijdens de gehele opleiding is er begeleiding door drie vaste personen: een docent, een praktijkbegeleider en een trajectbegeleider. De praktijkbegeleider is de politiecollega met wie je samen de straat op gaat. Bij de trajectbegeleider kun je terecht met vragen over de opleiding en hij/zij houdt contact met je docenten en begeleiders op de Politieacademie.


Loop je tijdens de opleiding tegen problemen aan? Dan zijn de praktijk- en trajectbegeleider er om je te helpen. Als het nodig is, zorgen zij ook voor extra ondersteuning.