Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Toelatingseisen voor de politieopleiding tot agent

Om de Basis Politieopleiding op mbo 4-niveau te kunnen volgen moet je wel aan bepaalde eisen voldoen.

Diploma, certificaat of toelatingstoets

Met een diploma van één van de volgende opleidingen kun je kiezen voor de Basis Politieopleiding op mbo 4-niveau:

  • vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • overgangsbewijs naar 4 havo/vwo
  • diploma mbo 3
  • diploma mbo 4
  • toelatingstoets (vanaf 18 jaar)
  • staatsexamen

Behaalde toelatingstoets

Ben je niet aantoonbaar in het bezit van een diploma zoals hierboven vermeld voor toelating tot de politieopleiding op mbo 4-niveau? Dan kun je bij inschrijving aangeven dat je bereid bent om een toelatingstoets te doen (of dat je deze al hebt gedaan). Daarmee toon je aan dat je het juiste instapniveau hebt voor de politieopleiding. We accepteren de volgende toetsen:

Bij je inschrijving moet je aangeven wanneer je van plan bent om deze toets te doen. De toelatingstoets is één jaar geldig. Je moet zelf de toets aanvragen bij een van de aanbieders. We vergoeden de kosten voor de toelatingstoets op het moment dat je aangesteld wordt. 

Certificaat DUO staatsexamen vmbo-GL/TL Nederlandse Taal en Rekenen 

  • Het gaat hierbij om twee certificaten, één voor het vak Nederlands en één voor het vak Rekenen, voor minimaal het niveau vmbo GL-TL.  Je moet je voor een staatsexamen vóór 31 december van het jaar ervoor aanmelden. De staatsexamens vinden plaats in mei-juni-juli-augustus. De informatie over het examen (vorm en inhoud) vind je op DUO- vakinformatie vmbo GL-TL.  Daar vind je ook oude examens om mee te oefenen.

Niet alleen je diploma is van belang, we vragen nog meer van je.