Kom bij de politie Maak er politiewerk van

De 3-jarige hbo-bachelor tot politieleider, wat kun je verwachten?

Wil jij zo snel mogelijk als politieleider aan de slag? Met elke bachelor of master-diploma kun je deze hbo studie volgen. De bachelor duurt 3 jaar ongeacht de inhoud van jouw vooropleiding. De opleiding is beroepsgericht en een combinatie van leren en werken.

Voorbereiding op het werken bij de politie

In deze opleiding bereiden we je zo goed mogelijk voor op het werk van de politieleider. Want politiewerk is uniek. Je leert over de rol van de politie in de samenleving en je krijgt een stevige juridische basis. Ook doe je praktische vaardigheden op die je nodig hebt voor je toekomstige werk. Dit varieert van het verhoren van een verdachte tot opstellen van een proces-verbaal. Maar ook op het voeren van HRM-gesprekken met medewerkers, het sturen op de inzet van mensen en middelen in je team, en de personele zorg. Daarnaast werken we aan jouw mentale, morele en fysieke weerbaarheid.  Ook draag je bij aan de ontwikkeling van het politievak - onder andere door jouw onderzoekend vermogen - én het coachen van je collega’s.

Inhoud van de opleiding

De beste manier om je snel te kunnen ontwikkelen tot een volwaardig politieleider? Naast lessen op de Politieacademie, veel praktijkervaring opdoen! Tijdens je studie ga je daarom veel op pad met collega’s die veel ervaring hebben in coördineren en/of leidinggeven. In ieder leerjaar speelt de praktijkperiode een belangrijke rol. En alles wat je op school doet en leert, kun je direct toepassen in de praktijk. Zodat je na het behalen van je diploma er helemaal klaar voor bent. 

Naast de inhoudelijke modules, vormen twee pijlers de rode draad in deze opleiding. 

  • Onderzoekend vermogen: Je doet bronnenonderzoek naar aanleiding van praktijkvraagstukken en analyseert het probleem. Vanuit een onderzoekende houding leer je om tot een duurzame aanpak te komen en deze aanpak in te voeren en te evalueren of het werkt.
  • Professionele beroepsidentiteit: Allereerst leer je om weerbaar te zijn, zowel fysiek (fit en in staat om in executieve dienst te werken; schieten, zelfverdediging), mentaal (omgaan met uitdagende situaties) als moreel (gemaakte keuzes kunnen verantwoorden). Daarnaast ontdek je  wat voor politieleider jij wilt zijn. Het geven en ontvangen van feedback zijn hierbij erg belangrijk, maar ook het omgaan met diversiteit en inclusie binnen en buiten de politieorganisatie. Ook leer je jezelf goed te positioneren binnen de politieorganisatie.

Studeren aan de Politieacademie

De klassen zijn iets anders dan je misschien gewend bent. Elke klas bestaat uit kleinschalige leerteams; een groep van twaalf studenten die aan elkaar gekoppeld worden om zo het beste uit zichzelf én uit elkaar te halen. Je leert hierdoor samen te werken, samen te leren en diversiteit te omarmen. 

Je krijgt op verschillende manieren les. Denk hierbij aan werkcolleges, real-life simulaties en trainingen. Het onderwijs is zo ingericht dat leren zo effectief mogelijk is én dat het motiveert. Daarnaast werk je steeds aan concrete beroepsproducten, in groepen of alleen. Ook ga je zelfstandig met de theorie aan de slag door  zelfstudie-opdrachten en online tools; in de fysieke lessen zal met name de toepassing en verdere verdieping van kennis centraal staan. Natuurlijk kun je tijdens je studie ook gebruikmaken van een uitgebreide digitale leeromgeving.

Iedere praktijkperiode lever je een portfolio op, waarin je de ontwikkeling van je beroepsidentiteit tot politieleider aantoont. 

De opleiding bestaat uit meerdere modules. Iedere module sluit je af met een examen. 

Alle eenheden zijn opgedeeld in geografische clusters. Vanaf het begin van de opleiding ben je verbonden aan een team in één van de 10 regionale politie-eenheden of de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties. Tijdens de praktijkperiodes ga je aan de slag in dit team. Hier krijg je alles mee over het operationele (24/7) politiewerk. Voor de effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken lever jij als professional een bijdrage aan veiligheid in jouw gebied. 

Het 1e jaar: de Bachelor Basis 

Alle bacheloropleidingen van de Politieacademie starten met een gezamenlijk basisjaar. Hierin leg je een stevig fundament om een wendbare en weerbare politieprofessional te worden. Je leert vaardigheden zoals aanhouding en zelfverdediging, schieten en eerste hulp door politie, maar ook hoe je een verhoor moet afnemen of een proces verbaal moet schrijven. Je bouwt een brede kennisbasis op het gebied van recht, gedrag & maatschappij en opsporing. Verder leer je hoe je jouw onderzoekende houding kunt inzetten binnen de politiepraktijk en ontwikkel je jouw professionele beroepsidentiteit. 

Je gaat leren & werken: je volgt diverse modules aan de Politieacademie en doet binnen elke module praktijkervaring op in een basisteam. Tijdens de perioden op de Politieacademie krijg je afwisselend vaardigheden- en theorielessen. Thuis maak je opdrachten en bestudeer je lesstof ter voorbereiding op de lessen. In de praktijkperiodes ga je onder begeleiding aan de slag met actuele thema’s op jouw basisteam. En natuurlijk draai je diensten mee! Op deze manier leer je goed hoeveel verschillende werkzaamheden er binnen een basisteam zijn. 

Jaar 2 en 3: aan de slag als politieleider 

Ook in de periode daarna ga je afwisselend leren aan de Politieacademie en praktijkervaring opdoen in een basisteam. De school- en praktijkperiode gaan vanaf het tweede jaar steeds meer in elkaar overlopen, doordat je tijdens de schoolperiode zoveel mogelijk terug gaat naar je team om daar informatie op te halen voor jouw opdrachten. Je gaat steeds zelfstandiger werken en de vraagstukken waaraan je werkt zullen toenemen, ook qua complexiteit. Docenten zullen je uitdagen om vanuit verschillende perspectieven naar politiewerk en politieleiderschap te kijken: streetwise, sciencewise en otherwise.

De school- en praktijkperiode zijn erop gericht dat je een stabiele politieleider wordt. Je wordt volledig bevoegd en bent in staat om een regisserende en coördinerende rol te vervullen. Ook betekent het dat je zorgt dat er informatie wordt opgehaald uit jouw omgeving (wijk, web, wereld) en dit waardevol weet in te zetten in het team. Daarvoor is het nodig dat je duurzame verbindingen aangaat met burgers, ondernemers en ketenpartners. En dat je jezelf weet te positioneren binnen het team en de politieorganisatie.
Zowel in leerjaar 2 als in leerjaar 3 staan thema’s centraal op verschillende gebieden: leidinggeven aan professionals, bedrijfsvoering, veranderkunde. Je leert om jouw kennis, vaardigheden én onderzoekend vermogen als politieleider in te zetten. Zowel gericht op de korte als langere termijn. 

Jaar 3: afronding van je opleiding

Het laatste half jaar van de opleiding staat in het teken van de eindopdracht; het onderzoeken van een vraagstuk uit je werk. Je ontwikkelt een interventie voor dit vraagstuk. Deze interventie voer je ook daadwerkelijk uit in de praktijk en dit evalueer je vervolgens. Deze eindopdracht kun je breed zien. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van een nieuwe veiligheidsaanpak binnen je team, het oplossen van te hoog ziekteverzuim/verbeteren van het werkklimaat, het verbeteren van het werkoverleg, het doorvoeren van een reorganisatie in je team of het evalueren van een teamdoelstelling.

Naarmate de opleiding vordert worden de leerstof en het werk steeds complexer en leer je alle kanten van het politiewerk kennen. Je werkt aan je professionele beroepsidentiteit (professionele en persoonlijke ontwikkeling, morele en mentale weerbaarheid) en je onderzoekend vermogen (nieuwsgierige grondhouding, logisch en kritisch denken). Je leert hoe je leiderschapsvraagstukken aanpakt. Ook leer je om jezelf te positioneren binnen onze politieorganisatie. In het veiligheidsvraagstuk, tijdens de afronding van je opleiding, komen al deze elementen samen.

Resultaat van de opleiding

Heb je de opleiding afgerond, dan ben je startbekwaam als operationeel leidinggevende:

  • Je hebt een stevig fundament in politiewerk en je ontwikkelt je van daaruit verder tot een startbekwame politieleider.
  • Je bent op de hoogte van maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen de politie en kunt vanuit helikopterview problemen en fenomenen bestuderen en vertalen naar de praktijk.
  • Je bent mentaal, moreel en fysiek weerbaar voor het politiewerk op straat. 
  • Je zorgt voor een passende inzet van mensen en middelen t.b.v. beoogd maatschappelijk effect.
  • Je stuurt op het creëren van een werkomgeving waarin openheid, leren en inclusie vorm krijgen. 
  • Je stuurt op veranderingen binnen het politiewerk in je team en bij de aanpak van veiligheidsproblemen.
  • Dankzij je onderzoekend vermogen ben je in staat om te reflecteren op de uitvoering van het politiewerk in je team en jouw eigen handelen. Je kunt leren van die reflecties, in gesprek gaan over bijvoorbeeld integriteit, inclusie en divers vakmanschap en je kunt collega’s coachen in hun ontwikkeling. 

Wie begeleidt jou tijdens je opleiding?

Op de Politieacademie en op je praktijkplek begeleidt een vast aanspreekpunt je tijdens de gehele opleiding. Hierdoor hebben we samen goed in beeld waar jouw kracht en ontwikkelpunten liggen. We faciliteren dat jij verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen leerproces. Het begeleidingsteam bestaat uit studiebegeleiders, praktijkbegeleiders en trajectbegeleiders. Bij hen kun je terecht met vragen. 

Praktische zaken

De opleiding zelf volg je op de Politieacademie in Apeldoorn. In de praktijkuren draai je mee in een basisteam in de eenheid waar je hebt gesolliciteerd.

Goed om te weten: je kunt tijdens je opleiding een vergoeding krijgen voor huisvesting. 

Je leert en verricht basispolitiewerkzaamheden. Je draagt dan ook een politie-uniform en -uitrusting. In de praktijkperioden word je voor diensten ingeroosterd. Dit kunnen ook al avond-, weekend- en nachtdiensten zijn.