Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Opleiding tot Politievrijwilliger Specifieke Inzet

De opleiding Politiemedewerker Specifieke Inzet bereidt je binnen de politie voor op een specifieke inzet binnen en geeft de basis voor je optreden als politievrijwilliger specifieke inzet. Je bent na het afronden van deze opleiding voldoende startbekwaam voor de bevoegdheden en wordt aangesteld als ambtenaar met algemene opsporingsbevoegdheid. Je bent dan volledig bevoegd, maar wordt slechts ingezet op jouw expertise of specialisme. Je past de bevoegdheden dus niet in de breedte van de politietaak toe.

Opbouw

Het opleidingstraject bestaat uit vier onderdelen:

 • Blok 1: De Nederlandse politie in de samenleving;
 • Blok 2: Opsporingsbekwaamheid;
 • Blok 3: Gesprekstechnieken;
 • Blok 4: Opsporen en bewijsrecht.

Professionele beroepshouding

Naast deze onderwijsblokken wordt in de opleiding aandacht besteed aan professionele beroepshouding en –weerbaarheid waarbij de algemene missie en de kernwaarden van de Nederlandse politie centraal staan. De medewerker specifieke inzet kan tijdens zijn werkzaamheden in aanraking komen met heftige casuïstiek en/of dilemma’s waarbij hij weerbaar moet zijn op fysiek, moreel en mentaal vlak.

Tijdens de opleiding wordt een aantal opdrachten uitgevoerd:

 • Praktijkonderzoek: Beroepsidentiteit
 • Praktijkonderzoek: Opsporing in de eenheid
 • Voeren informatieverzamelend gesprek
 • Praktijkonderzoek proces-verbaal
 • Analyse getuigen-/verdachtenverhoor

De opleiding wordt afgesloten met een tweetal examens:

 • Kennistoets PSI
 • Vaardigheidstoets: het opmaken van een proces-verbaal van bevindingen.

Resultaat

Je ontvangt na succesvolle beëindiging van de opleiding een diploma Politiemedewerker Specifieke Inzet en kunt worden aangesteld als ambtenaar met algemene opsporingsbevoegdheid met specifieke inzet. Na het met succes afronden van de opleiding word je executieve politievrijwilliger met specifieke aanstelling. Executief betekent dat je opsporingsbevoegdheden bezit en dus ambtshandelingen kunt verrichten. Je bent dan volledig bevoegd, maar past dit alleen toen binnen jouw specialisme en niet in de breedte van de politietaak.

Aanmelden en toelatingseisen

Je wordt voor deze opleiding aangemeld door de politieregio waarmee je in contact ben gekomen. Het is goed om vooraf te weten aan welke instroomeisen je moet voldoen voor de opleiding:

 • een diploma op minimaal mbo 3-niveau
 • de leeftijd van 18 jaar
 • de Nederlandse nationaliteit (mag ook je tweede nationaliteit zijn).

Daarnaast dien je een assessment te volgen. Dit assessment bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Een cognitief capaciteitenonderzoek;
 • Eventueel een taalvaardigheidstoets
 • Een psychologisch onderzoek.
 • Een screening.