Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Selectieprocedure en opleiding Politie Specifieke Inzet (PSI)

Wanneer je solliciteert op een PSI-functie doorloop je een selectieprocedure. Deze bestaat uit verschillende onderdelen. De totale procedure kan 8 maanden duren. Daarna volg je een 14-weekse interne opleiding om de bevoegdheid tot opsporing te verkrijgen en de politiecontext te leren kennen. Uiteraard krijg je een salaris vanaf je eerste dag bij de politie.

Selectieprocedure

Vakinhoudelijk gesprek

Op basis van jouw motivatiebrief en cv word je uitgenodigd voor een vakinhoudelijk gesprek. In dit gesprek worden vakkennis en achtergrond besproken in relatie tot je functie. Als het team met je verder wil, word je doorgestuurd naar het assessment.

Assessment

Met het assessment verzamelen wij informatie over jouw cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid en relevante competenties. Het assessment duurt een volledige werkdag en bestaat uit de volgende onderdelen:

Cognitieve capaciteitentest

De test om jouw werk- en denkniveau vast te stellen. Bestaat uit letterpatronen, woordrelaties en cijferpatronen en is adaptief. Dat wil zeggen dat de test zich tijdens de afname aanpast aan jouw niveau.

Test kritisch denkvermogen

De test om jouw analytisch en kritisch redeneervermogen vast te stellen. Bestaat uit een reeks meerkeuzevragen waarin je moet aangegeven of een bepaalde conclusie wordt gesteund door in een situatieschets gegeven feiten.

Persoonlijkheidsvragenlijsten

Zelf in te vullen vragenlijsten die relevante persoonlijkheidskenmerken meet.

Vragenlijst ingrijpende gebeurtenissen

Een inventarisatie van gebeurtenissen die mogelijk emotioneel of stressvol zijn geweest. Dit is input voor het gesprek met de psycholoog.

Psychologisch interview

Een vraaggesprek met een psycholoog over jouw persoonlijke eigenschappen en kenmerken die relevant zijn voor de beoogde functie.

Praktijkproef

Bij specifieke functies kan sprake zijn van een rollenspel waarin van jou een analyse en advies wordt verwacht. Vooraf wordt informatie over de situatie verstrekt. In de uitvoering wordt met professionele acteurs gewerkt en door een beoordelaar geobserveerd.

Medische keuring

Bij specifieke functies binnen de forensische opsporing kan sprake zijn van bijzondere functie-eisen waarvoor een medische keuring vereist is. Dit is terug te lezen in de vacaturetekst.

Selectiegesprek

Op basis van de resultaten van het assessment bepaalt de selectiecommissie of je wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. Bij een positieve uitkomst volgt een arbeidsvoorwaarden-/aanstellingsgesprek.

Veiligheidsonderzoek

Om bij de politie te kunnen werken is een screening noodzakelijk. De PSI-functies zijn vertrouwensfuncties. Er vindt een veiligheidsonderzoek plaats. In de politieregisters wordt nagetrokken of de potentiële medewerker met politie of justitie in aanraking is geweest en op welke manier. Ook worden gegevens opgevraagd bij het Bureau Kredietregistratie. In een huisbezoek worden uitvoerig vragen over het privéleven gesteld die van invloed kunnen zijn op het functioneren bij de politie. Gezins-/familieleden worden meegenomen in de screening.

Interne opleiding

Specifieke politieopleiding

Na een introductie van 2 weken volg je de 12-weekse opleiding om de bevoegdheid tot opsporing te verkrijgen en de politiecontext te leren kennen. De PSI-opleiding maakt je van burger naar opsporingsambtenaar. Als opsporingsambtenaar moet je de feiten op een rijtje kunnen zetten en vervolgens keuzes durven te maken: ben ik bevoegd om aan te houden of niet? Neem ik in beslag of niet? Ook leer je een proces-verbaal opmaken. Al die onderdelen vragen een andere manier van denken.

Studenten hebben één dag per week les aan Politieacademie in Leusden. Ook zijn er wekelijks twee online momenten. Verder maakt zelfstudie deel uit van de opleiding. Er wordt ingegaan op de rechtstaat, rechtspraak en grondrechten, de politieorganisatie en inrichting, strafrecht, strafvordering en overige rechts- en wetkennis die bij het werk aan bod komen. De eerste 8 weken van de PSI-opleiding gaan vooral over de theorie. Dan volgt een toets. Met het behaalde diploma word je aangesteld als ambtenaar ter uitvoering van de politietaak met specifieke inzet.

Opleidingsmodules

Afhankelijk van de functie en je eigen achtergrond kan de eenheid besluiten dat aanvullende opleidingsmodules nodig zijn om de functie goed uit te kunnen voeren.