Kom bij de politie Maak er politiewerk van

PSI-opleiding, de opleiding voor zij-instromers

Met de opleiding Politiemedewerker Specifieke Inzet leiden we je op voor een specifieke politietaak. De opleiding is op de Politieacademie. Tijdens de opleiding gaan we in op de rechtstaat, rechtspraak en grondrechten, de politieorganisatie en inrichting, strafrecht, strafvordering en overige rechts- en wetkennis die bij het werk aan bod komen. Na het afronden van de PSI-opleiding ben je opsporingsbevoegd en word je specifiek ingezet in je eigen vakgebied.

Wat leer je tijdens de opleiding?

Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. De PSI-opleiding is weer nodig om je functie uit te kunnen oefenen. Na een introductie van 2 weken binnen je team, volg je de 12-weekse opleiding om de bevoegdheid tot opsporing te verkrijgen en de politiecontext te leren kennen. Tijdens de opleiding:

  • behandel je elementaire rechts- en wetskennis;
  • leer je over de basisbevoegdheden van de politie;
  • leer je over het verloop van een opsporingsonderzoek en de diverse opsporingsmethoden;
  • krijg je inzicht in de politieorganisatie.

De opleiding richt zich ook op de beeldvorming van het politievak. Bij de politie vervul je een bijzondere rol in de samenleving. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en casuïstiek gaan we nader in op deze rol en de daarbij gewenste beroepshouding.

Verkrijgen van je opsporingsbevoegdheid

Het laatste gedeelte van de opleiding staat in het teken van opsporing en bewijsrecht. Je moet namelijk verschillende opsporingsmethoden kunnen uitvoeren. Denk aan het horen van verdachten en getuigen en de administratieve afhandeling en het maken van een proces-verbaal van bevindingen.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De PSI-opleiding start met twee weken kennismaken in de eenheid en het team waar je hebt gesolliciteerd. Het team heet je welkom en je leert je directe collega’s kennen. Na de 2 weken ga je naar je PSI-klas. Deze heeft een gemixte samenstelling van medewerkers met diverse achtergronden.

Je hebt één dag per week les aan Politieacademie in Leusden. Ook zijn er wekelijks twee online momenten. Verder maakt zelfstudie deel uit van je opleiding. De eerste 8 weken van de PSI-opleiding zijn theoretisch. Dan volgt een toets. Met het behaalde diploma word je aangesteld als ambtenaar ter uitvoering van de politietaak met specifieke inzet.

Docent Job Ekhart vertelt je graag meer over de opleiding.

Opleidingsmodules en schakelonderwijs

Afhankelijk van de functie en je eigen achtergrond, kan de eenheid besluiten dat aanvullend onderwijs nodig is om de functie goed uit te kunnen voeren. Dit volg je na de PSI-opleiding. Je hebt dan wekelijks een studiedag aan de Politieacademie en studeert daarnaast via e-learning, opdrachten en aan de hand van casussen op je werkplek.