Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Selectieprocedure en opleiding

De selectieprocedure voor de financiële recherche bestaat uit verschillende onderdelen. De totale procedure kan 8 maanden duren. Daarna volg je een 14-weekse interne opleiding om de bevoegdheid tot opsporing te verkrijgen en de politiecontext te leren kennen.

Selectieprocedure

Vakinhoudelijk gesprek

Op basis van motivatiebrief en cv worden sollicitanten uitgenodigd voor een vakinhoudelijk gesprek. In dit gesprek worden vakkennis en achtergrond besproken in relatie tot het recherchewerk. Kandidaten met wie de politie verder wil, krijgen een assessment.

Assessment

Het assessment heeft tot doel informatie te verzamelen over cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid en relevante competenties. Het assessment duurt een volledige werkdag en bestaat uit de volgende onderdelen:

Cognitieve capaciteitentest

De test om werk- en denkniveau vast te stellen bestaat uit letterpatronen, woordrelaties en cijferpatronen en is adaptief, dat wil zeggen dat de test zich tijdens de afname aanpast aan het niveau.

Test kritisch denkvermogen

De test om analytisch en kritisch redeneervermogen vast te stellen bestaat uit een reeks meerkeuzevragen, waarin moet worden aangegeven of een bepaalde conclusie wordt gesteund door in een situatieschets gegeven feiten.

Persoonlijkheidsvragenlijsten

Door de kandidaat zelf in te vullen vragenlijsten die relevante persoonlijkheidskenmerken meet.

Vragenlijst ingrijpende gebeurtenissen

Een inventarisatie van gebeurtenissen die mogelijk emotioneel of stressvol zijn geweest als input voor het gesprek met de psycholoog.

Psychologisch interview

Een vraaggesprek met een psycholoog over persoonlijke eigenschappen en kenmerken die relevant zijn voor de beoogde functie.

Praktijkproef

Een rollenspel waarin van de kandidaat een analyse en advies wordt verwacht. Vooraf wordt informatie over de situatie verstrekt. In de uitvoering wordt met professionele acteurs gewerkt en door een beoordelaar geobserveerd.

Selectiegesprek

Op basis van de resultaten van het assessment bepaalt de selectiecommissie of een kandidaat wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. Bij een positieve uitkomst volgt een arbeidsvoorwaarden/aanstellingsgesprek.

Veiligheidsonderzoek

Om bij de politie te kunnen werken is een screening noodzakelijk. De forensische recherchefuncties zijn vertrouwensfuncties. Er vindt een veiligheidsonderzoek plaats. In de politieregisters wordt nagetrokken of de potentiële medewerker met politie of justitie in aanraking is geweest en op welke manier. Ook worden gegevens opgevraagd bij het Bureau Kredietregistratie. In een huisbezoek worden uitvoerig vragen over het privéleven gesteld die van invloed kunnen zijn op het functioneren bij de politie. Gezins-/familieleden worden meegenomen in de screening.

Interne opleiding

Om als financial in de opsporing te werken volg je een interne opleiding. De opleiding is opgebouwd uit meerdere onderdelen.

Specifieke politieopleiding

Na een introductie van 2 weken volg je de 12-weekse opleiding om de bevoegdheid tot opsporing te verkrijgen en het politievak te leren kennen. Er wordt ingegaan op de rechtstaat, rechtspraak en grondrechten, de politieorganisatie en inrichting, strafrecht, strafvordering en overige rechts- en wetkennis die bij het recherchewerk aan bod komen.

Het onderwijs volg je drie dagen in de week op de Politieacademie in Apeldoorn of Amsterdam. Daarnaast maakt ook zelfstudie deel uit van de opleiding. De opleiding is verdeeld in vier onderwijsblokken, en ieder blok wordt afgesloten met een examen. Met het behaalde diploma word je aangesteld als ambtenaar ter uitvoering van de politietaak met specifieke inzet. 

Financieel schakelonderwijs

Afhankelijk van de functie en je eigen financiële achtergrond richt je je in 17 weken op de verschillende aspecten van het financieel rechercheren.

Studieonderdelen:

  • Financieel opsporen: (conservatoir) beslag leggen, vermogensrecht, ontneming
  • Financieel onderzoek in administraties
  • Rechtshulp: verdragen en wetten, rechtshulpverzoeken analyseren
  • Financieel verhoor: gedrag van verdachten tijdens verhoor, strategieën
  • Digitale context: datadragers, boekhoud- en opslagsystemen, metadata, virtueel betalingsverkeer, vermogenstracering
  • Financiële filter: financiële doorzoeking, kasopstelling, witwasberekening

Gedurende de 17 weken volg je wekelijks een studiedag aan de Politieacademie. Daarnaast studeer je via e-learning, opdrachten op de werkplek en werk je casussen uit. De opleiding wordt met twee examens afgesloten.

Keuzemodules

De eenheid kan aanvullende studiemodules noodzakelijk vinden.