Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Een carrièreswitch naar agent met je hbo

Je droom achterna? Iets maatschappelijks doen? De benen strekken na een jarenlange kantoorbaan? Er zijn allerlei redenen om een overstap te maken naar de politie, ook als je al een andere carrière achter de rug hebt. Of juist dan.

Politieopleidingen op hbo-niveau

Met een hbo-achtergrond kun je een doorstart maken in het hoger politieonderwijs. Rechercheur, wijkagent, politieagent en politieleider. De politie ontwikkelt momenteel 4 hbo-bachelors die opleiden tot deze beroepen. Dit jaar worden de verkorte opleidingen opengesteld, specifiek voor hbo'ers en wo'ers. Zij zullen in 2024 starten met de opleiding. De verkorte bachelor Rechercheur is de eerste die wordt opengesteld.  

Terug de schoolbanken in

Als je kiest voor de politie start je met het reguliere voltijds leerwerktraject. Het leuke hiervan is dat de studenten vanuit allerlei achtergronden bij elkaar in de klas zitten. Zij-instromers die vaak al wat ouder zijn en werkervaring meebrengen en jonge studenten die direct vanuit hun schoolloopbaan voor de politie kiezen. 

Vrijstellingen

Niet zozeer je werkervaring maar het niveau van je vooropleiding bepaalt welke politieopleiding je kunt kiezen. We weten natuurlijk niet welke baan je nu hebt. Misschien ben je leerkracht, communicatieadviseur of journalist. Die ervaring is waardevol voor jouw toekomst bij de politie, maar we leren je in een verkort traject ook om deze kennis en vaardigheden toe te passen in de politiecontext. Darvoor worden geen vrijstellingen verleend.

De overstap financieel

Als je van baan wisselt wil je natuurlijk weten wat dat financieel gaat betekenen. Om de overstap naar de politie aantrekkelijker te maken voor mensen die al salaris gewend zijn, hebben we een overgangsregeling voor werkenden. In onze salaristool kun je zelf berekenen wat je gaat verdienen, zodra er instroommomenten voor heb hbo-politieonderwijs beschikbaar zijn.

Andere mogelijkheden

Ook als je geen agentopleiding gaat volgen, kun je dicht op het echte politievak je werk doen. Bijvoorbeeld in de opsporing of intelligence. Alle actuele hbo-vacatures vind je in het vacatureoverzicht.