Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Wat leer je tijdens de opleiding politieagent?

Wil jij als hbo'er als politieagent opgeleid worden? Met elk bachelor of master-diploma kun je deze hbo studie volgen. De bachelor politieagent duurt 3 jaar ongeacht jouw vooropleiding. De opleiding is beroepsgericht en een combinatie van leren en werken.

Voorbereiding op het werken bij de politie

In deze opleiding leer je over de rol van de politie in de samenleving en je krijgt een stevige juridische basis. Ook doe je praktische vaardigheden op die je nodig hebt voor je toekomstige werk. Dit varieert van het verhoren van een verdachte tot de aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit. Je draagt ook bij aan de ontwikkeling van het politievak én het coachen van je collega’s.  Tegelijkertijd werken we aan jouw mentale, morele en fysieke weerbaarheid.

Inhoud van de opleiding

De beste manier om je snel te kunnen ontwikkelen tot een volwaardig politieagent? Vraag het aan een willekeurige agent op straat, en zijn of haar antwoord zal zijn: praktijkervaring opdoen. Tijdens je studie ga je daarom veel meewerken met jouw basisteam. In ieder leerjaar speelt de praktijkperiode een belangrijke rol. En alles wat je op school doet en leert, kun je direct toepassen in de praktijk. Zodat je na het behalen van je diploma er helemaal klaar voor bent.

Naast de inhoudelijke modules, vormen drie pijlers de rode draad in deze opleiding. Deze pijlers gaan in op de verschillende aspecten van het politiewerk:

  • Politievakmanschap: Van schieten en het verlenen van eerste hulp tot het horen van een kwetsbare verdachte of slachtoffer. Maar ook legitiem en rechtmatig handelen: zet ik mijn bevoegdheden juist in? Kan ik mijn gedrag verantwoorden?
  • Onderzoekend vermogen: Het doen van bronnenonderzoek en opsporingshandelingen; vanuit een onderzoekende houding komen tot een duurzame aanpak van problematiek.
  • Professionele beroepsidentiteit: Het uitvinden wat voor agent jij wilt zijn, het geven en ontvangen van feedback, maar ook het omgaan met diversiteit en inclusie binnen en buiten de politieorganisatie. Ook leer je jezelf goed te positioneren binnen de politieorganisatie.

Studeren aan de Politieacademie

De klassen zijn iets anders dan je misschien gewend bent. Elke klas bestaat uit kleinschalige leerteams; een groep van twaalf studenten die aan elkaar gekoppeld worden om zo het beste uit zichzelf én uit elkaar te halen. Je leert hierdoor samen te werken, samen te leren en diversiteit te omarmen. 

Je krijgt op verschillende manieren les. Denk hierbij aan werkcolleges, real-life simulaties en trainingen. Het onderwijs is zo ingericht dat leren zo effectief mogelijk is én dat het motiveert. Daarnaast werk je steeds aan concrete beroepsproducten, in groepen of alleen. Zo leer je bijvoorbeeld een proces-verbaal op te stellen, een gebiedsscan te maken van kwetsbare groepen en een advies (aanpak) te schrijven voor een evenement of demonstratie. Ook ga je zelfstandig met de theorie aan de slag door zelfstudie-opdrachten en online tools; in de fysieke lessen zal met name de toepassing en verdere verdieping van kennis centraal staan. Natuurlijk kun je tijdens je studie ook gebruikmaken van een uitgebreide digitale leeromgeving.

Iedere praktijkperiode lever je een portfolio op, waarin jij jouw ontwikkeling tot bachelor politieagent aantoont. 

De opleiding bestaat uit meerdere modules. Iedere module sluit je af met een examen. Alle opdrachten en examens staan in het teken van je toekomstige politiewerk.

Alle eenheden zijn opgedeeld in geografische clusters. Vanaf het begin van de opleiding ben je verbonden aan een team in één van de 10 regionale politie-eenheden of de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties. Tijdens de praktijkperiodes ga je aan de slag in dit team. Je werkt dus in een bepaald gebied. Hier krijg je alles mee over het operationele (24/7) gebiedsgebonden politiewerk. Voor de effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken lever jij als professional een bijdrage aan veiligheid in jouw gebied. 

Het 1e jaar: de Bachelor Basis 

Alle bacheloropleidingen van de Politieacademie starten met een gezamenlijk basisjaar. Hierin leg je een stevig fundament voor een wendbare en weerbare politieprofessional. Je leert bijvoorbeeld vaardigheden zoals aanhouding en zelfverdediging, schieten en eerste hulp door politie, maar ook hoe je een verhoor moet afnemen of een proces verbaal schrijven. Je bouwt een brede kennisbasis op het gebied van recht, gedrag & maatschappij en opsporing. Verder leer je hoe je jouw onderzoekende houding kunt inzetten binnen de politiepraktijk en ontwikkel je jouw professionele beroepsidentiteit. 

Je gaat leren & werken: je volgt diverse modules aan de Politieacademie en doet praktijkervaring op in een basisteam. Tijdens de perioden op de Politieacademie krijg je afwisselend vaardigheden- en theorielessen en doe je aan zelfstudie. Thuis maak je opdrachten en bestudeer je lesstof ter voorbereiding op de lessen. In de praktijkperiodes ga je onder begeleiding aan de slag met actuele thema’s op jouw basisteam en praktijkgerichte onderzoeken. En natuurlijk draai je diensten mee! Op deze manier leer je goed hoeveel verschillende werkzaamheden er binnen een basisteam zijn. 

Jaar twee en drie

Ook in de periode daarna (jaar twee en drie) ga je afwisselend leren aan de Politieacademie en praktijkervaring opdoen in een basisteam. De school-en praktijkperiode gaan vanaf het tweede jaar steeds meer in elkaar overlopen, doordat je tijdens de schoolperiode zoveel mogelijk terug gaat naar je basisteam om daar informatie op te halen voor jouw opdrachten. Je gaat steeds zelfstandiger werken en veiligheidsvraagstukken waaraan je werkt zullen toenemen, ook qua complexiteit. Docenten zullen je uitdagen om vanuit verschillende perspectieven naar politiewerk te kijken: streetwise, sciencewise en otherwise.

De school- en praktijkperiode zijn erop gericht dat je van de ‘derde naar de tweede persoon’ in de politiewagen gaat. Je draait volledig bevoegd en bekwaam mee in de incidentafhandeling en bent in staat om de rol van operationeel coördinator (opco) te vervullen. Ook betekent het dat je zelfstandig informatie ophaalt uit het basisteam en dit waardevol weet in te zetten, dat je goed kunt samenwerken en dat je jezelf weet te positioneren binnen het basisteam en de politieorganisatie.

Zowel in leerjaar twee als in leerjaar drie staan verschillende maatschappelijke thema’s centraal.  Het zijn stuk voor stuk thema’s waar jij als politieprofessional mee te maken krijgt, zoals kwetsbare groepen, ondermijning, digitalisering van de samenleving, sociale spanningen en demonstraties. Je leert om jouw kennis en vaardigheden als politieagent in te zetten bij deze maatschappelijke thema’s.

Jaar drie; de afronding van je opleiding

Het laatste half jaar van de opleiding staat in het teken van de eindopdracht; het onderzoeken van een veiligheidsvraagstuk. Je ontwikkelt een interventie voor een veiligheidsvraagstuk uit het basisteam. Deze interventie voer je ook daadwerkelijk uit in de praktijk en dit evalueer je vervolgens. 

Naarmate de opleiding vordert worden de leerstof en het werk steeds complexer en leer je alle kanten van het politiewerk kennen. Je werkt aan je professionele beroepsidentiteit (professionele en persoonlijke ontwikkeling, morele en mentale weerbaarheid) en je onderzoekend vermogen (nieuwsgierige grondhouding, logisch en kritisch denken). Je leert hoe je maatschappelijke vraagstukken aanpakt en oplossingen hiervoor bedenkt. En om jezelf te positioneren binnen onze politieorganisatie. In het veiligheidsvraagstuk, tijdens de afronding van je opleiding, komen al deze elementen samen.

Resultaat van de opleiding

Heb je de opleiding afgerond, dan ben je startbekwaam als bachelor politieagent: 

  • Je hebt een stevig fundament in gebiedsgebonden (geografisch) politiewerk en je ontwikkelt je van daaruit verder tot een vakbekwame politieprofessional.
  • Je bent op de hoogte van maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen de gebiedsgebonden politie en kunt vanuit helikopterview problemen en fenomenen bestuderen en vertalen naar de praktijk.
  • Je zorgt voor veranderingen binnen het politiewerk en bij de aanpak van veiligheidsproblemen .
  • Je bent mentaal, moreel en fysiek weerbaar voor het politiewerk op straat. 
  • Dankzij je onderzoekend vermogen ben je in staat om te reflecteren op de uitvoering van het politiewerk en jouw eigen handelen. Je kunt leren van die reflecties, in gesprek gaan over bijvoorbeeld integriteit, inclusie en divers vakmanschap en je kunt collega’s coachen in hun ontwikkeling. 

Wie begeleidt jou tijdens je opleiding?

Op de Politieacademie en op je praktijkplek begeleidt een vast aanspreekpunt je tijdens de gehele opleiding. Hierdoor hebben we samen goed in beeld waar jouw kracht en ontwikkelpunten liggen. We faciliteren dat jij verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen leerproces. Het begeleidingsteam bestaat uit studiebegeleiders, praktijkbegeleiders en trajectbegeleiders. Bij hen kun je terecht met vragen. 

Praktische zaken

De opleiding zelf volg je op de Politieacademie in Apeldoorn. In de praktijkuren draai je mee in een basisteam in de eenheid waar je hebt gesolliciteerd. Goed om te weten: je kunt tijdens je opleiding een vergoeding krijgen voor huisvesting. 

Je leert en verricht basispolitiewerkzaamheden. Je draagt dan ook een politie-uniform en -uitrusting. In de praktijkperioden word je voor diensten ingeroosterd. Dit kunnen ook al avond-, weekend- en nachtdiensten zijn.