Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Wat moet je aanleveren voor de screening?

Om een goed beeld van je te krijgen, hebben we vooraf meer informatie van je nodig. Het gaat hierbij om de volgende documenten, die per mail dienen te worden aangeleverd.

OPG-formulier

OPG staat voor Opgave Persoonlijke Gegevens. Je levert bij ons een OPG formulier (BO of BO+) in waarbij alle vragen zijn ingevuld, ook als iets niet van toepassing is.

BO staat voor betrouwbaarheidsonderzoek en BO+ voor betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek. Wanneer je werkzaamheden gaat uitvoeren met een verhoogd risico voor de betrouwbaarheid en integriteit van de politie, krijg je een BO+. Bij een BO+ kijken we ook naar personen in je omgeving. In de mail die je hebt ontvangen staat welk type onderzoek op jou van toepassing is.

Kopie ID-kaart/paspoort

Scan je ID-kaart of paspoort en maak - in het kader van de AVG-wetgeving - vervolgens alles onzichtbaar, behalve voornaam, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats. Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruik van de KopieID-app. Zorg ervoor dat je niet te veel onzichtbaar maakt. Het moet namelijk wel duidelijk zijn dat het een kopie van een ID-kaart of paspoort is. Bekijk hier de voorbeelden van een goed geanonimiseerde ID-kaart en paspoort.

Belangrijk: we accepteren voor de screening niet het rijbewijs.

Een BKR-overzicht

Deze kun je opvragen via de website van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Als je bent ingelogd ga je naar het tabblad ‘kredietgegevens’. Klik vervolgens op ‘bestel gewaarmerkt kredietoverzicht’ om de gewaarmerkte versie aan te vragen. Deze ontvang je binnen enkele dagen per post. Let op: aan het aanvragen zijn kosten verbonden. Scan of fotografeer het overzicht en stuur ons alle pagina’s die je hebt ontvangen, dus ook de pagina's met algemene informatie. De pagina’s moeten volledig zichtbaar zijn.

Voor de screening moeten wij altijd alle pagina’s van het overzicht aan de onderzoekers overhandigen. Je ontvangt altijd minimaal 2 pagina’s. Een voorpagina met algemene informatie en jouw adres en een tweede pagina met jouw persoonlijke informatie. Let op: de pagina’s kunnen dubbelzijdig geprint zijn, scan/fotografeer dan uiteraard beide zijden.

Bekijk hier een voorbeeld van het BKR-overzicht inclusief algemene informatie.

Opleidings- en arbeidsverleden

We ontvangen ook graag een overzicht van jouw opleidings- en arbeidsverleden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een cv.

In het buitenland gewoond?

Als je in de afgelopen acht jaar langdurig in het buitenland verbleef, dan hebben we meer informatie nodig. Een verblijf in het buitenland is langdurig als:

  • je minimaal zes maanden aaneengesloten verbleef buiten Nederland;
  • je in de afgelopen acht jaar meerdere malen korter dan zes maanden, maar langer dan drie maanden in het buitenland bent geweest, en dit bij elkaar opgeteld minimaal twee jaar is.

Als langdurig verblijf van toepassing is moet je het verblijf en de periode (zoals gevraagd in het OPG-formulier) onderbouwen met bewijsmateriaal. Denk daarbij aan:

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of criminal record van het desbetreffende land.
  • Werk: een verklaring van de werkgever, loonstroken, bankafschriften waaruit blijkt dat er geld naar jouw rekening is overgemaakt.
  • Vrijwilligerswerk: een verklaring van de betreffende organisatie.
  • Studie: een verklaring van het opleidingsinstituut, een getuigschrift, certificaat, cijferlijst.
  • Stage: een stageverslag en een verklaring van het bedrijf of de organisatie waar je de stage hebt vervuld.
  • Reizen: een reisverslag, vlieg-, bus- of treintickets, foto’s.