Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Wat moet je weten ter voorbereiding op je aanstelling?

Gefeliciteerd! We hebben de intentie om je aan te stellen. Op deze pagina vind je alle informatie omtrent deze intentie tot aanstelling. Lees de informatie goed door en upload de gevraagde documenten in het kandidatenportaal.

Wanneer is de aanstelling definitief?

Een Intentie tot aanstellen betekent dat de arbeidsvoorwaarden pas officieel van toepassing worden en de aanstelling pas definitief is, zodra de medische keuring en screening positief zijn afgerond. Als je nu een baan met opzegtermijn hebt, raden wij je aan om dat dienstverband pas te beëindigen op het moment dat jouw aanstelling bij de politie definitief bevestigd isOp onze website vind je alle informatie over de laatste onderdelen in de selectieprocedure: de medische keuring en de screening.  

Tegemoetkoming of salaris?

Aspiranten (politiemedewerkers in opleiding) krijgen standaard het eerste jaar geen salaris, maar een tegemoetkoming. Hierop bestaat een uitzondering. Je komt in aanmerking voor een salaris, als je in de 2 jaar (24 maanden) direct voorafgaand aan je aanstelling bij de politie gemiddeld een inkomen hebt gehad van ten minste:

  • € 1.366,- bruto per maand voor startmoment week 17 2024
  • € 1.434,- bruto per maand voor startmoment week 33 en 45 2024
  • € 1.463,- bruto per maand startmomenten in 2025.

Dit inkomen moet aan arbeid gerelateerd zijn. Dit betekent dat het moet gaan om bijvoorbeeld inkomen uit arbeid in loondienst, inkomen als ZZP'er of uit eigen bedrijf. Ook kan het bijvoorbeeld gaan om inkomen uit een uitkering op grond van de Wazo of een werknemersverzekering zoals de WW. Als je aan die voorwaarden voldoet, kom je in aanmerking voor salaris, dat hoger is dan de standaard tegemoetkoming.

Wat moet je doen?

Voordat we de aanstelling definitief kunnen maken, hebben we informatie van je nodig. Die informatie staat onder 'Wat moet je aanleveren?'. Kijk goed welk punt op jou van toepassing is. We vragen je deze informatie binnen 5 werkdagen te uploaden in het kandidatenportaal.

Open daarnaast in het kandidatenportaal onderstaand document en lees deze goed door:

  • Arbeidsvoorwaarden

Wat moet je aanleveren?

Als je denkt wel in aanmerking te komen voor een salaris, vragen wij het volgende aan je:

  • Als het inkomen uit arbeid in loondienst komt, stuur dan álle loonstroken die je in de afgelopen 2 jaar ontvangen hebt mee. Het is belangrijk dat je hierbij zorgvuldig te werk gaat: er mogen geen loonstroken ontbreken! Voeg de documenten, op volgorde, samen in één pdf-bestand.
  • Als je inkomen uit een eigen bedrijf of als ZZP'er hebt, toon dan aan dat je de afgelopen 2 jaar direct voorafgaand aan indiensttreding gemiddeld € 1.339 bruto per maand hebt verdiend. We ontvangen dit graag bij voorkeur aan de hand van aangifte inkomstenbelasting. Voeg de documenten, op volgorde, samen in één pdf-bestand.
  • Bij inkomen uit een uitkering op grond van een werknemersverzekering zoals bijvoorbeeld een WW-uitkering en bij een Wazo-uitkering ontvangen we graag een betaalspecificatie van Mijn UWV van elke maand dat je een uitkering hebt ontvangen in de afgelopen 2 jaar. Voeg de documenten, op volgorde, samen in één pdf-bestand.

Als je denkt dat je niet in aanmerking komt voor een salaris, dan hoef je bovenstaande documenten niet aan te leveren. 

Vervolg

Nadat je de gevraagde informatie en documenten hebt geüpload, sturen wij je zo snel mogelijk het voorstel voor de tegemoetkoming of het salaris toe. Hierna volgen nog een aantal stappen binnen de selectieprocedure, zoals de medische keuring en de screening. Ook bij de komende stappen vragen we nog informatie bij je op. Je ontvangt hier per stap een bericht over.