Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Negatieve screeningsuitkomst: waarom en waardoor?

Als tijdens de screening zaken naar boven komen die van negatieve invloed kunnen zijn op de politieorganisatie, maakt de afdeling die de screening uitvoert (Veiligheid, Integriteit en Klachten) bezwaar om de kandidaat aan te nemen op de functie.

Redenen

De meest voorkomende redenen voor een negatieve screeningsuitkomst zijn:

  1. Het formulier Opgave Persoonlijke Gegevens (OPG) is niet naar waarheid ingevuld.
  2. De kandidaat is in aanraking geweest met de politie.
  3. De invloed van o.a. drugs- en/of alcoholgebruik.
  4. Geconstateerde gedragingen van de kandidaat die strijdig zijn met de normen en waarden van de politieorganisatie.
  5. Registratie in het Centraal Justitieel Documentatieregister.
  6. Er zijn financiële risico’s geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de politieorganisatie.

Het is belangrijk dat je eerlijk en volledig antwoord geeft op de gestelde vragen en transparant bent in het delen van informatie en documentatie. Op deze manier vergroot je de kans op een spoedige screeningsuitkomst.