Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Puck over werken als politieagent

"Ik had nét gegeten. Dus toen ik op de kop hing, voelde ik de lasagne omhoog komen”, grapt senior-politieagent Puck, terwijl ze terugblikt op een heftig incident. Afgelopen november redde ze tijdens een nachtdienst een man uit het ijskoude Amsterdam-Rijnkanaal. “Met mijn hoofd richting het water, hing ik over de kade en greep hem stevig vast. Behulpzame burgers en toegesnelde collega’s vormden een menselijke ketting en trokken ons omhoog.”

Leven of dood

Meldingen zoals deze zijn dé reden waarom Puck bij de politie werkt. “Ik wil het verschil maken voor mensen en dit was écht een kwestie van leven of dood. Als het twee minuten langer duurde, was hij verdronken. Hij bleek al bijna een uur in het water te liggen en had een lichaamstemperatuur van 32 graden. Bovendien dreigde de harde stroming, versterkt door voorbijrazende vrachtschepen, hem mee te sleuren.” 

Niet alleen pleisters plakken

Maar het politiewerk is voor Puck, werkzaam bij Basisteam Utrecht-Zuid, veel meer dan alleen de incidentenafhandeling. "In mijn functie heb ik een combinatie van taken. Ik coördineer de collega’s in de noodhulp, waarbij ik soms zelf naar meldingen ga. Daarnaast houd ik me bezig met het welzijn van collega’s en ben ik familieagent. Tegelijkertijd probeer ik diepere inzichten te krijgen in de problematiek die speelt. We willen namelijk niet alleen ‘pleisters plakken’, maar ook nagaan hoe we incidenten in de toekomst kunnen voorkomen”, legt ze uit.

Van dit zogenoemde preventieve handelen geeft ze een voorbeeld: "Stel dat een moeder meldt dat haar man een van hun kinderen heeft mishandeld. Ze wil geen aangifte doen en er is geen zichtbaar letsel. Dan is het vanzelfsprekend om met hen een gesprek te voeren en een melding te maken bij Veilig Thuis. Maar we kunnen nog meer doen, zoals praten met de kinderen en advies inwinnen bij een adviseur Huisverbod. Op die manier brengen we het probleem beter in kaart en kunnen we misschien voorkomen dat dit vaker gebeurt.”

Begrijpen is beter helpen

Puck draait zowel vroege, late als nachtdiensten, waarin ze veel levensverhalen hoort: “Utrecht-Zuid is een werkgebied waar mensen met verschillende achtergronden samenleven. Dat zorgt ook voor uiteenlopend gedrag. Tijdens het werk heb ik geleerd dat het belangrijk is om belangstelling te tonen in wat mensen beweegt. Als je de tijd neemt om anderen te begrijpen, dan kun je ook beter helpen.”

Wijkagent of politieagent?

Als politieagent is Puck ook te vinden in de wijk. Toch doen een wijkagent en politieagent niet hetzelfde. De wijkagent investeert vooral in relaties en netwerkpartners in de wijk en weet daardoor wat er leeft bij inwoners en instanties. “Als je graag netwerkt en een band wil opbouwen met burgers, dan past dat werk echt bij jou”, legt Puck uit. “Trekt de noodhulp je aan en wil je meer allround inzetbaar zijn? Dan is het werk van de politieagent meer jouw ding!”

In de voetsporen van Puck

Wil jij hetzelfde doen als Puck? Meld je aan voor de verkorte hbo-bachelor tot politieagent. Heb je geen hbo- of wo-diploma, dan is de politieopleiding op mbo 4-niveau een goed alternatief, met mogelijkheden om door te groeien in het werkveld. Het grootste verschil tussen deze twee? Een agent die politieopleiding op mbo 4-niveau heeft afgerond richt zich vooral op de incidentenafhandeling. Een agent met de verkorte hbo-bachelor tot politieagent kijkt daarnaast met een bredere blik naar het politiewerk. 

Kom bij de politie

Puck vindt diversiteit binnen de politie onmisbaar: “Verschillende opleidingsniveaus en functies zijn cruciaal om het werk optimaal te doen. Bovendien hebben we écht behoefte aan mensen van buiten die anders denken, creatief zijn en zichzelf durven te blijven. En ongeacht de opleiding die je hebt gevolgd, het milieu waarin je bent opgegroeid of je culturele achtergrond: we kunnen jou goed gebruiken! Er zijn talloze opleidingen en functies beschikbaar, in veel verschillende vakgebieden.”

Ze sluit af met een advies: “Het is vooral goed om je te verdiepen in wat de politie doet. Kijk eens naar Bureau Rotterdam, bezoek een voorlichting of win informatie in bij mensen die al bij de politie werken. Dat helpt je om een realistisch beeld te vormen en de juiste keuze te maken.”