Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Na de hbo-masteropleiding recherche

Met je hbo-masterdiploma - en de mastertitel ‘Master of Criminal Investigation’ - op zak ga je aan de slag als recherchekundige. Samen met collega-rechercheurs werk je aan het oplossen van misdrijven. Met jouw kennis en denkkracht vervul je een belangrijke rol in de aanpak van criminele praktijken en het veiliger maken van de samenleving. Je kunt in opsporingsonderzoeken verschillende rollen vervullen. Bijvoorbeeld die van tegenspreker, ambtelijk secretaris, verhoorcoördinator, projectvoorbereider of onderzoeksevaluator. Meestal maak je deel uit van een onderzoeksteam. Soms werk je zelfstandig aan deelonderzoeken. Het gaat altijd om inhoudelijke verantwoordelijkheid, niet om het managen van een team of afdeling.

Salaris

Na de hbo-masteropleiding recherche krijg je een aanstelling in een politiefunctie. Formeel is dit de functie senior tactische opsporing. Dit is een functie die start in schaal 8 met bijbehorend salaris van minimaal € 2.715,- (peildatum juli 2020). Bij goed functioneren groei je door naar de functie operationeel specialist op hbo-niveau met een salaris tot maximaal € 4.244,- (salarisschaal 9).

Gedurende de opleiding tot recherchekundige heb je een tijdelijke aanstelling en ontvang je salaris.

 • Met hbo-achtergrond: € 2.217,- in het 1e jaar t/m € 2.435,- in het 3e jaar (peildatum juli 2020)
 • Met wo-achtergrond: € 2.288,- in het 1e jaar t/m € 2.494,- in het 3e jaar (peildatum juli 2020)

Als je van baan wisselt wil je natuurlijk weten wat dat financieel gaat betekenen. Om de overstap naar de politie aantrekkelijker te maken voor mensen die al salaris gewend zijn, hebben we een overgangsregeling voor werkenden. Heb je voorafgaand aan je aanstellingsgesprek bij de politie ten minste twaalf maanden onafgebroken gewerkt? En kun je dit aantonen met salarisstroken? Dan wordt hiermee -volgens een vaste berekeningsmethode - rekening gehouden bij het vaststellen van je salaris, tot een maximum van € 3.160,-.

Ook kent de politie een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan:

 • toeslagen op het salaris voor nacht- en weekenddienst of bereikbaarheidsdienst
 • mogelijkheid om parttime te werken
 • vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (8,3%)
 • deelname pensioenfonds ABP
 • reiskostenvergoeding (voor maximaal 120 kilometer enkele reis)
 • betaald ouderschapsverlof

Verschillende rollen in opsporingsonderzoeken

De combinatie van rechercheurs met veel politie-ervaring en de frisse blik van jou als recherchekundige met je eigen achtergrond en expertise, brengt de opsporing naar een hoger plan. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Voor een rechercheonderzoek naar een gewelddadige overval vorm je hypothesen en scenario’s en kom je tot een opsporingsstrategie met daaraan gekoppelde opsporingstechnieken.
 • In een onderzoek naar drugshandel ga je mee met een doorzoeking in een woning en coördineer je de verhoren van de verschillende verdachten in de zaak.
 • Na meerdere aangiftes van diefstal door vrouwen die met een babbeltruc woningen binnenkomen, analyseer je de profielen van de daders en de slachtoffers en zoek je de verbanden tussen de verschillende zaken.
 • Bij een moord word je opgeroepen om deel te nemen aan een Team Grootschalige Opsporing (TGO) om vanuit verschillende disciplines direct aan de slag te gaan.
 • In een lopend rechercheonderzoek kijk je als kritische tegenspreker door de ogen van OM of wederpartij naar scenario’s, gevolgde procedures, feiten en bewijsvoering om de zaak juridisch te toetsen.
 • In een zaak naar kinderporno ben je de sparringpartner voor leidinggevenden, OM en internationale samenwerkingspartners.