Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Waarom en hoe screent de politie?

In de wet is bepaald dat een ambtenaar van de politie pas met zijn werkzaamheden mag starten, als is vastgesteld dat deze persoon betrouwbaar is. Daarom word je - aan het einde van het selectietraject - gescreend. 

De screening

Iedereen, zowel binnen als buiten de politieorganisatie, moet erop kunnen vertrouwen dat alle medewerkers van de politie zich gedragen naar de kernwaarden uit de beroepscode politie, namelijk: betrouwbaar, integer, moedig en verbindend.

Tijdens de screening onderzoeken we of er risico's zijn als jij bij de politie gaat werken. Risico's door je verleden, de mensen met wie je omgaat of de situatie waarin je je bevindt. We gaan na of je strafrechtelijk bent veroordeeld, of je om andere redenen (veel) voorkomt in de politiebestanden (zoals het veroorzaken van overlast), maar bijvoorbeeld ook of je problematische schulden hebt, drugs gebruikt of veel drinkt. Het is belangrijk dat je tijdens het onderzoek open en eerlijk bent en de formulieren volledig invult. Op deze manier vergroot je de kans op een spoedige screeningsuitkomst.

We voeren de screening uit door het:

  • natrekken van informatiebronnen (systemen politie en justitie, gegevens Bureau Krediet Registratie);
  • bekijken van gedrag op sociale media;
  • voeren van een persoonlijk gesprek/interview op een politielocatie.      

Om zorgvuldig en goed te kunnen screenen, vragen we bij jou gegevens op over o.a. jouw krediet, financiën en eventueel langdurig verblijf in het buitenland.