Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Hoe de hbo-masteropleiding recherche eruit ziet

In de hbo-masteropleiding recherche word je als recherchekundige breed opgeleid op het gebied van rechercheren. Je wordt klaar gestoomd om deel uit te gaan maken van een regulier team van rechercheurs met wie je samen opsporingsonderzoeken uitvoert. Met jouw kennis en denkkracht vervul je een belangrijke rol in de aanpak van criminele praktijken en het veiliger maken van de samenleving. De lessen worden gegeven door vakspecialisten op de Politieacademie in Apeldoorn.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit een premaster- en een masterfase.

Premaster

De premaster is een eenjarig traject dat studenten voorbereidt op het werken binnen de politie en het volgen van de master. De premaster bestaat uit vijf perioden.

In perioden 1 en 2 krijg je in 24 weken de basis aangereikt voor het werken in de basispolitiezorg. Denk bijvoorbeeld aan recht en criminologie, maar ook aan vaardigheden als aanhouding en zelfverdediging, schieten en eerste hulp door politie. In periode 3 loop je acht weken stage op een afdeling van de basispolitiezorg. In periode 4 krijg je acht weken theorie en oefening gericht op de opsporing. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als doorzoeking, tactisch rechercheren, intelligence en verhoor. In periode 5 pas je het geleerde uit periode 4 toe in een stage van acht weken op een afdeling opsporing.

Tijdens de perioden op de Politieacademie krijg je afwisselend praktijk- en theorielessen en doe je aan zelfstudie. Thuis maak je opdrachten en bestudeer je lesstof ter voorbereiding op de lessen. Op de Politieacademie heb je gemiddeld 30 tot 40 contacturen in de week.

Master

Het onderwijs in de masterfase duurt twee jaar, waarna je je studie afsluit met je masterscriptie. Je wisselt langere perioden werkend leren in de politieregio af met kernopgaven op de Politieacademie. De eerste 16 weken bereid je je in de politieregio voor op de eerste kernopgave: structureren van een meeromvattend rechercheonderzoek. Je leert een rechercheonderzoek van A tot Z te doorlopen. Onderwerpen als bewijsrecht, plaats delict-management, internationale rechtshulp en verhoor komen aan de orde.

Daarna volg je de kernopgaven van de tactische afstudeerrichting. Je leert de criminologische en psychologische aspecten van het recherchewerk en belicht dader- en slachtoffergedrag vanuit verschillende invalshoeken. Je gaat aan de slag met een (echte) cold case en sluit je studie af met een paper waarbij je alle fasen van een onderzoekscyclus doorloopt.

Tijdens de master ben je gemiddeld twee dagen per week op de Politieacademie aanwezig (afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen). Verder doe je onderzoek en zelfstudie in de praktijk. Per week moet je rekenen op 36-38 uur werk- of studie-uren. 

Praktische zaken

  • Je kunt pas met de master beginnen als je de premaster volledig hebt afgerond.
  • De opleiding is alleen te volgen op de Politieacademie in Apeldoorn. 
  • Het eerste jaar leer en verricht je basispolitiewerkzaamheden. Dit betekent dat je geweld- en aanhoudingsbevoegdheden krijgt. Je draagt in die periode dan ook een politie-uniform en -uitrusting. Je krijgt les in schieten en het verlenen van eerste hulp.

Voorbereiding op het politievak

Natuurlijk proberen we je zo goed mogelijk voor te bereiden op het echte politievak. Want politiewerk is uniek. We leren je wat het werkelijk betekent je in te zetten voor andere mensen. Je leert over de rol van de politie in de samenleving. En wat dat voor jou betekent. Je leert razendsnel vooruitdenken. Hoe je moet omgaan met weerstand. Je wordt geconfronteerd met geweld en heftige situaties. Kortom, politiewerk is onvoorspelbaar en dynamisch. En dat doet wat met je.

Politieacademie

Het onderwijs op de Politieacademie loopt voorop in Europa. Dat komt doordat inzichten uit de dagelijkse praktijk snel en professioneel worden toegepast in het onderwijs. Je krijgt op verschillende manieren les. Denk hierbij aan theorie, simulaties en trainingen. Je leert zowel klassikaal als zelfstandig. Tijdens je studie kun je ook gebruikmaken van een uitgebreide digitale leeromgeving. En uiteraard word je professioneel begeleid door onze vakspecialisten.