Kom bij de politie Maak er politiewerk van

De verkorte bachelor Rechercheur, wat kun je verwachten?

Wil je rechercheur worden en heb je al een bachelor-diploma op zak, dan is er de verkorte leerroute van de politiebachelor Rechercheur. Met jouw kennis, denkkracht en onderzoekend vermogen vervul je straks een belangrijke rol in de aanpak van criminele praktijken. De bachelor rechercheur duurt 3 jaar. De opleiding is beroepsgericht en een combinatie van leren en werken.

Voorbereiding op het politievak

In deze opleiding bereiden we je zo goed mogelijk voor op het politievak. Want politiewerk is uniek.
Je leert over de rol van de politie in de samenleving en over het toepassen van bevoegdheden. Ook doe je praktische vaardigheden op die je nodig hebt voor je toekomstige werk. En daarnaast ga je werken aan je professionaliteit, je weerbaarheid, samenwerken en het coachen van collega’s.

Drie leerlijnen vormen de rode draad in deze opleiding:

 • Politievakmanschap
 • Onderzoekend vermogen
 • Professionele ontwikkeling

Inhoud van de opleiding

Je start met de Bachelor Basis (jaar 1) waarin je een stevig fundament legt in je kennis van politiewerk en bevoegdheden, rechtmatig handelen en het aanleren van praktische vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan juridische kennis, verhoor en processen verbaal schrijven. Maar ook aan het trainen van vaardigheden zoals aanhouding en zelfverdediging, schieten en eerste hulp door politie.

Je volgt diverse modules aan de Politieacademie en doet praktijkervaring op in een basisteam. Tijdens de perioden op de Politieacademie krijg je afwisselend praktijk- en theorielessen en doe je aan zelfstudie. Thuis maak je opdrachten en bestudeer je lesstof ter voorbereiding op de lessen. In de praktijkperiodes ga je onder begeleiding aan de slag met actuele thema’s en onderzoeken.

Ook in de periode daarna (jaar 2 en 3) ga je afwisselend leren aan de Politieacademie en praktijkervaring opdoen in een rechercheteam. Je zet je eerste stappen in het recherchewerk en gaat leren over:

 • Methoden en technieken voor opsporingsonderzoeken
 • Plannen van aanpak opstellen en veiligheidsanalyses
 • Juridische analyse in een onderzoeksdossier
 • Vorming en toetsing van hypothesen en scenario’s

Daarmee leg je de basis voor jouw toekomstige werk als rechercheur. In de periode daarna ga je aan de slag met een aantal verdiepende onderwerpen:

 • Slimme interventies bedenken op basis van een integrale aanpak
 • Complex onderzoek uitvoeren met verdieping op een thema of specialisme
 • Tegenspraak geven

Naarmate de opleiding vordert worden de leerstof en het werk steeds complexer en leer je alle kanten van het recherchewerk kennen. Je werkt aan je professionele ontwikkeling (identiteit, weerbaarheid en reflectie) en je onderzoekend vermogen (nieuwsgierige grondhouding, logisch en kritisch denken). En je leert om maatschappelijke ontwikkelingen te herkennen en vertalen naar de praktijk, en om kritisch te kijken naar je eigen rol in onderzoeken en bij het uitvoeren van het politiewerk. 

De opleiding bestaat uit meerdere modules. Iedere module sluit je af met een examen. Je rondt de opleiding af met een eindopdracht die gericht is op je toekomstige werk als rechercheur.

Het recherchevak leren in de praktijk

Vanaf het begin van de opleiding ben je verbonden aan een team in één van de 10 politie-eenheden of Landelijke Eenheid. Tijdens de praktijkperiodes ga je aan de slag in dit team.  Je leert een rechercheonderzoek van A tot Z te doorlopen. Onderwerpen als bewijsrecht, plaats delict-management, internationale rechtshulp en verhoor komen aan de orde.

Tijdens de Bachelor Basis ga je aan de slag in een basisteam en maak je kennis met veel voorkomende criminaliteit. Daarna ga je, afhankelijk van de modules die je op dat moment volgt, op lokaal, regionaal of landelijk niveau aan de slag:

 • Lokaal: Districtsrecherche (jouw regio)
 • Regionaal: Dienst Regionale Recherche (jouw regio)
 • Landelijk: Dienst Landelijke Recherche (Landelijke Eenheid)

Leren met en van elkaar 

Kleinschalige leerteams vormen de basis voor actief leren van en reflecteren op praktijkvraagstukken. Hierbij dagen de docenten je uit om vanuit verschillende perspectieven (streetwise, sciencewise, otherwise) naar het politiewerk te kijken en je kennis en ervaring in (examen)opdrachten toe te passen. Daarbij profiteer je van de diverse achtergronden, kennis en ervaring van medestudenten. 

Resultaat van de opleiding

Heb je de opleiding afgerond, dan ben je startbekwaam als bachelor rechercheur:

 • Je hebt een stevig fundament in generiek recherchewerk en je ontwikkelt je van daaruit verder tot vakbekwame, wendbare en weerbare politieprofessional.
 • Je kunt bijdragen aan de uitvoering van generieke opsporingswerkzaamheden op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
 • Je bent op de hoogte van maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen de opsporing en kunt vanuit helikopterview problemen en fenomenen bestuderen en de resultaten vertalen naar de praktijk.
 • Je onderzoekende houding en vaardigheden stellen je in staat om te reflecteren op de uitvoering van het recherchewerk en jouw eigen handelen. Je bent in staat om te leren van die reflecties, in gesprek te gaan over integriteit, inclusie en divers vakmanschap en je bent in staat om collega’s te coachen in hun ontwikkeling.

Wie begeleidt jou tijdens je opleiding?

Op de Politieacademie en op je praktijkplek begeleidt een vast team je tijdens de gehele opleiding. Hierdoor zorgen we ervoor dat je als student weet wat je (al) wel en (nog) niet weet. En verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen leerproces. Daarnaast zorgt professionele begeleiding ervoor dat jouw ervaring in de uitdagende leeromgeving lerend wordt gemaakt en zo bijdraagt aan de ontwikkeling van onderzoekend vermogen. Het begeleidingsteam bestaat uit docenten, praktijkbegeleiders en trajectbegeleiders. Ben hen kun je  terecht met vragen. 

Praktische zaken

De opleiding zelf volg je op de Politieacademie in Apeldoorn. In de praktijkuren draai je mee in een basis- of rechercheteam in jouw regio.

Het eerste jaar leer en verricht je basispolitiewerkzaamheden. Dit betekent dat je geweld- en aanhoudingsbevoegdheden leert toepassen. Je draagt in die periode dan ook een politie-uniform en -uitrusting. Je krijgt les in schieten en het verlenen van eerste hulp. In de praktijkperioden word je voor diensten ingeroosterd. Dit kunnen ook al avond-, weekend- en nachtdiensten zijn.

De verkorte bachelor is een intensieve, beroepsgerichte, leerroute. Je moet rekening houden met ca. 36 uur studiebelasting per week, inclusief zelfstudie en praktijkuren. 

Studeren aan de Politieacademie

Het onderwijs van de Politieacademie loopt voorop in Europa. Dat komt omdat inzichten uit de dagelijkse praktijk snel en professioneel worden toegepast in het onderwijs. Je krijgt op verschillende manieren les. Denk hierbij aan theorie, simulaties en trainingen. Je leert zowel klassikaal als zelfstandig. Natuurlijk kun je tijdens je studie ook gebruikmaken van een zeer uitgebreide digitale leeromgeving.