Kom bij de politie Maak er politiewerk van

Je kunt je nu inschrijven

De politie is gestart met de werving van trainingsacteurs en nodigt acteurs uit om zich hiervoor in te schrijven. Hieronder staat beschreven hoe de inschrijvingsprocedure er uit ziet en vind je links naar de benodigde documenten. Inschrijven kan tot en met woensdag 19 januari 2022.

We hebben veel vragen ontvangen over de poules voor trainingsacteurs. Daarom is een nieuwe versie van de veelgestelde vragen beschikbaar onder aan deze pagina. De eisen voor de minimale ervaring zijn per poule aangepast en sluiten hiermee beter aan bij de profielen. Mocht je eerst aangenomen hebben dat je niet in aanmerking komt; neem dan bij stap 1 de nieuwe inschrijfformulieren nog even door. Mogelijk voldoe je nu wel aan de eisen. 

Spelregels

De politie gaat vijf poules inrichten om zo vanuit deze poules gespecialiseerde trainingsacteurs in te zetten. De politie is namelijk voor haar opleidingen en assessments op zoek naar 5 verschillende acteursprofielen, te weten: reguliere, gespecialiseerde, assessment- en zogenoemde licht- en zwaar fysieke trainingsacteurs. Hieronder leggen we dit uit. Voor elk profiel wordt een aparte poule samengesteld. 

Hoe kun je je inschrijven?

Indien je interesse hebt voor een of meerdere van de 5 profielen dan nodigen we je hierbij uit je daarvoor in te schrijven.

Hoe verloopt de procedure?

Stap 1: Inschrijving

Per poule waarvoor je denkt je te kwalificeren kun je je inschrijven via het inschrijfformulier. Je kunt je voor maximaal 3 profielen aanmelden. In het inschrijfformulier staat welke ervaring je moet hebben voor de betreffende poule. Jouw ervaring moet dus overeenkomen met de werkzaamheden en competenties uit het betreffende profiel trainingsacteur! Een volledig ingevuld formulier mail je vervolgens naar trainingsacteurs.vw@politie.nl.

LET OP: ieder profiel heeft een eigen inschrijfformulier. De formulieren zijn vernieuwd op basis van de aangepaste ervaringseisen.

We zien je inschrijving  graag tegemoet. Je kunt die uiterlijk woensdag 19 januari 2022 bij ons indienen. Na 19 januari worden alle aanvragen in behandeling genomen en ontvang je nader bericht van ons.

Stap 2: Verificatie en selectie

Na ontvangst wordt je aanmelding gecontroleerd op juistheid en volledigheid. De opgegeven referenties worden telefonisch benaderd en de gevraagde ervaring en tevredenheid van de referent als opdrachtgever worden gecheckt. Als alles klopt sturen we je aanmelding door naar het politieonderdeel dat de selectie zal doen van de trainingsacteurs voor het betreffende profiel en dus de betreffende poule. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek op locatie waarin de competenties uit het profiel van de betreffende poule worden getoetst. Daarbij kan gevraagd worden een rollenspel te doen of mee te draaien in een lopende training. Afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen, kan het gesprek online plaatsvinden.

Lees meer over hoe we selecteren


Via deze links kun je alvast de concept overeenkomst en voorwaarden downloaden:

Stap 3: Overeenkomst

Als de selectie positief is verlopen ontvang je een overeenkomst en word je gevraagd aanvullende documenten in te leveren, te weten een recente inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden op het moment van inschrijving. 

Wat kun je verwachten?

Behalve dat je deel gaat uitmaken van een van de vaste poules van trainingsacteurs van de politie en daarmee een leuke en professionele bijdrage levert aan het politieonderwijs krijg je:

  • een overeenkomst met de looptijd van 1 jaar waarmee je deel uitmaakt van de betreffende poule van de politie;
  • een vast tarief per dagdeel tussen de € 160,- en € 200,- exclusief btw afhankelijk van het profiel;
  • een vaste bijdrage in de reiskosten van € 25,- exclusief btw per dag dat je voor de politie moet reizen.

FAQ 

Lees hier meer over het werk als trainingsacteur. Als je vragen hebt over de informatie die wij verstrekken, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen (FAQ).
Staat jouw vraag daar niet bij, contact ons dan via trainingsacteurs.vw@politie.nl