Kom bij de politie Maak er politiewerk van

verbetermanager Werving en Selectie

De Sector In-, Door- en Uitstroom (IDU) zorgt ervoor dat de juiste persoon tijdig op de juiste plek komt zodat de politie haar werk kan uitvoeren. Dit vraagt om een resultaatgerichte, analytische collega die een kei is in overzicht houden en stakeholdersmanagement. Je levert een doorslaggevende bijdrage aan de verbetering en doorontwikkeling van het Werving en Selectieproces, voor klant en kandidaat. Kwaliteitsbewaking, procesoptimalisatie en advisering over de verbeteragenda zijn jou op het lijf geschreven. Herken jij je hierin? Lees dan gauw verder, want dan kan jij weleens één van de twee verbetermanagers zijn die IDU nodig heeft.

Specificaties vacature

Locatie(s):

Rotterdam

Organisatieonderdeel:

Politiedienstencentrum

Vakgebied(en):

HRM, Management

Niveau:

HBO

Wat ga je doen?

Als verbetermanager richt jij je op de gehele instroomketen en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en het continue verbeteren van alle werving- en selectieprocessen. Dit doe je door het houden van overzicht op de processen en het opsporen en analyseren van knelpunten en verstoringen. Samen met de procesanalist monitort je de productielijnen door meetmomenten, aan de hand van vastgestelde kwaliteitscriteria. Daarnaast heb je regelmatig contact met de medewerkers van IDU over knelpunten die zij ervaren in de uitvoering van hun werk. Op basis hiervan doe je verbeter- en projectvoorstellen aan de proceseigenaar, ten behoeve van besluitvorming in het MT-IDU. Je initieert, analyseert en implementeert verbeteringen en hebt zicht op de samenhang tussen verbeterinitiatieven. Je creëert draagvlak, brengt samenwerking, verbetering en vernieuwing tot stand. Daarbij heb je proactief en continue afstemming met alle ketenpartners, stakeholders en projectleiders. Je rapporteert periodiek over de voortgang en eventuele bijsturing op de verbeteragenda. En je stemt proactief af met de andere verbetermanagers.

Je implementeert en integreert de verbeteringen in de processen en in de cultuur van de organisatie door het begeleiden van verbetersessies en keten-overleggen. De focus ligt op het continu transformeren van de processen om aan te kunnen sluiten bij veranderende in- en externe omgeving en zo blijvende kwaliteit van procesverbetering te realiseren. Als verbetermanager treed je voor de kleinere verbeterprojecten zelf op als kartrekker, dit doe je in opdracht van de proceseigenaar. Grotere vernieuwingen worden belegd in projecten aangestuurd door een MT-lid (de proceseigenaar of teamchef).

Als verbetermanager kun je een taakaccent hebben op de resultaatopdracht ‘instroomarrangement vanuit de korpsleiding’ of op de ‘behoeftestelling vanuit de vacaturehouders’, en op het proces: ‘verbeter- of kwaliteitsmanagement’. In overleg met de proceseigenaar worden de taakaccenten en concrete opdracht bepaald. Omdat IDU volop in ontwikkeling is, betekent dit dat ook de rol van verbetermanager nog in ontwikkeling is. Het komende jaar zal de focus liggen op het doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen en bijdragen aan de vernieuwingen, zoals de invoering van meer wendbare en variabele dienstverlening en het nieuwe ATS en het inrichten van continue verbeteren. Daarna wordt, in de lijn met de doorontwikkeling de rol en de opgave opnieuw onder de loep genomen.

Waar ga je werken?

Binnen IDU kom je in het Verbeterteam van de proceseigenaar Werving en Selectie. Het verbeterteam bestaat uit de proceseigenaar, verbetermanagers, procesanalisten en projectleiders. IDU maakt onderdeel uit van de Dienst HRM en valt onder het Politiedienstencentrum (PDC). Het PDC maakt met effectieve bedrijfsvoering goed politiewerk mogelijk. IDU is het knooppunt van vraag en aanbod van mens en werk binnen de politie. Daarmee vervult IDU een centrale rol in de realisatie van voldoende en de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment voor een veilige samenleving.

Wie ben jij?

We zoeken een proactieve verbetermanager met een brede kijk op de IDU-processen. Je bent iemand die analytisch is en het overzicht heeft bij complexe zaken. Je hebt doorzettingsvermogen, denkt in mogelijkheden en bent in staat abstracte vraagstukken te vertalen naar concrete oplossingen. Deze gedrevenheid is terug te zien in het proactief organiseren van draagvlak in de keten en in de plannen die je wilt gaan uitvoeren of beslissingen die je wilt gaan nemen. Je bent gericht op samenwerken, maar je kunt ook tegenspraak geven. Natuurlijk heb je kennis van proces- en kwaliteitsmanagement en weet je deze kennis en technieken toe te passen ter verhoging van de efficiency en de effectiviteit van het proces. Je bent in staat op verschillende niveaus te communiceren (operationeel en management) en jouw adviezen en ideeën krachtig in de organisatie neer te zetten. Je kent je stakeholders en bent in staat klant-, kandidaat- en organisatiebelang te doorgronden en af te wegen. Tot slot volg je actief de ontwikkelingen binnen de organisatie omtrent in-, door- en uitstroom.

Daarnaast beschik je over:

  • een hbo-diploma en een opleiding op het gebied van HR-/recruitment, servicemanagement, projectmanagement, verandermanagement en/of adviesvaardigheden;
  • kennis en ervaring in (de ontwikkeling van) overheid- & recruitmentorganisaties;
  • inzicht in procesinrichtingen in complexe organisaties.

Wat wij bieden

De standplaats is Rotterdam. Er is ruimte voor 2 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.502,- en maximaal € 5.228,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist C, werkterrein recruiting.

Interesse?

Bel of mail met Marleen Arbouw, proceseigenaar Werving en Selectie (06 - 12 18 46 83, marleen.arbouw@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 23 juni 2021 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
  • De selectiegesprekken vinden plaats op 6 en 7 juli in de ochtend.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.