Kom bij de politie Maak er politiewerk van

themacoördinator Proces en Inrichting - Forensische Opsporing

De snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen maken dat de misdaad en opsporing steeds complexer wordt en dat ook het werk van de forensisch onderzoeker continu aan het veranderen is. Steeds vaker levert forensisch onderzoek de sleutel in de oplossing van een zaak of het bewijs bij de vervolging van verdachten.

Locatie(s): Zeist, Zoetermeer
Organisatieonderdeel: Landelijke Eenheid
Vakgebied(en): Advies en beleid, Analyse & Onderzoek, Opsporing
Niveau: HBO

Wat ga je doen?

Als themacoördinator concentreer je je op het thema Proces & Inrichting met daarbij een nadrukkelijke focus op de (door)ontwikkeling en borging van de forensische processen en de organisatie (als instrument) van de forensische teams.

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en monitoren van een strategie om de beleidsuitgangspunten op jouw thema te realiseren. Je concretiseert beleid naar forensische (beleids)producten om zo de forensische processen en de inrichting van de forensische opsporing te verbeteren. Vanuit jouw thema zie je toe op de samenhang met de andere thema’s (Kwaliteit, Onderzoek & Innovatie en Informatie, Communicatie & Coördinatie), waarbij je rekening houdt met de praktische uitvoerbaarheid. Bovendien heb je een signalerende rol, waarin je zelf gedegen probleemanalyses maakt en creatieve oplossingsrichtingen voor de forensische opsporing bedenkt.

Je ontwikkelt verbeterde werkwijzen, uitvoeringskaders en –procedures, gericht op het generiek uitvoeren van de werkprocessen op landelijk niveau. Hiervoor ga je in themaoverleg, waarin zowel het werkveld als de teamchefs zijn vertegenwoordigd. Op jouw thema adviseer je de uitvoering, teamchefs, het hoofd Expertise Centrum Forensische Opsporing (ECFO) en/of de portefeuillehouder Specialistische Opsporing.

Met leidinggevenden en netwerkpartners, zoals het Openbaar Ministerie en NFI, maak je uitvoeringsafspraken. Tijdens het themaoverleg treed je op als voorzitter en bewaak je de beleidsuitgangspunten van de portefeuillehouder. Ook zet je (inter)nationale netwerken op, gericht op inhoudelijke samenwerking.

Waar ga je werken?

Het Expertise Centrum Forensische Opsporing (ECFO) bestaat uit een vaste kern van 6 fte en een flexibele schil van medewerkers uit het FO-werkveld, die gezamenlijk de expertise-functionaliteit van FO vormen. Deze functionaliteit ondersteunt de Forensische Opsporing van de politie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zij doet dit onder meer door het voeren van landelijke regie en door coördinatie op de vier thema’s: Proces & Inrichting, Kwaliteit, Onderzoek & Innovatie en Informatie, Communicatie & Coördinatie. Voor de coördinatie op het thema Proces & Inrichting zoeken we een nieuwe collega.

Je komt te werken in een sterk ontwikkelende werkomgeving. Zowel de opsporing in brede zin, alsook de forensische opsporing ontwikkelen zich op zowel vakinhoudelijk als organisatorisch gebied, als gevolg van de technologische, digitale en maatschappelijke ontwikkelingen.

Je feitelijke werkplek is in eerste instantie Zeist, maar dat kan op termijn wijzigen in een andere locatie in het midden van het land. Deze functie heeft een landelijk karakter, waarbij reizen veelvuldig voorkomt.

Wie ben jij?

Jij bent een creatieve en vakinhoudelijke professional, die de forensische of specialistische wereld vanuit eigen werkervaring kent en weet hoe forensisch beleid vertaald moet worden naar praktisch uitvoerbare oplossingen. Je weet anderen te overtuigen van je ideeën, bent een kei in samenwerken, en je ziet ook het belang van het vertalen van ideeën van de praktijk naar tactisch en strategisch niveau.

Nieuwe oplossingen kun jij helder presenteren en jij vindt het leuk om collega’s hierin mee te nemen en te coachen. Je maakt gemakkelijk verbinding met zowel in- als externe partners en beschikt over uitstekende communicatieve en analytische vaardigheden. Je beschikt over een hoge mate van organisatiesensitiviteit. Je kunt deze vaardigheden inzetten om gewenste veranderingen te bewerkstelligen. Je werkt planmatig en gestructureerd en weet prioriteiten te stellen.

Verder heb je:

  • een hbo-diploma;
  • ervaring met bedrijfsvoering en het inrichten van processen;
  • kennis van en ervaring met forensische processen, de (politie)organisatie en haar netwerkpartners.

Wat wij bieden

De formele standplaats is Zoetermeer, maar in de praktijk werk je vanuit onze locatie in Zeist. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week) met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.134,- en maximaal € 5.885,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist D.

Interesse?

Bel of mail met Cock Verweij, Themacoördinator Proces & Inrichting (06 - 53 43 76 08, cock.verweij@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 12 mei 2021 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • Een vakinhoudelijk assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
  • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.