Kom bij de politie Maak er politiewerk van

teamchef Landelijke Meldkamer Samenwerking

Landelijke Meldkamer Samenwerking ( LMS ), zoekt op korte termijn 3 teamchefs C, die belast zijn met de personeelszorg van de medewerkers van de lokale beheerteams van de meldkamers in Noord-/Oost-, respectievelijk Midden-/West-Nederland en Zuid Nederland.

Specificaties vacature

Locatie(s):

Noord-Oost/Midden-West/Zuid Nederland

Organisatieonderdeel:

Landelijke Meldkamer Samenwerking

Vakgebied(en):

Management

Niveau:

HBO

Wat ga je doen?

De drie teamchefs zijn verantwoordelijk voor de personeelszorg en personele leiding van de medewerkers in de beheerteams ten behoeve van de 10 multidisciplinaire meldkamers van Noord-Holland, Noord-Nederland, Oost-Nederland, Limburg, Brabant-Oost, Zeeland-West-Brabant, Rotterdam, Den-Haag, Amsterdam en Midden-Nederland.

Als teamchef zorg je voor een optimale inzet van je medewerkers in de breedste zin van het woord. Je stimuleert, motiveert en ontwikkelt medewerkers, faciliteert capaciteit en deskundigheid en lost personele vraagstukken op. Je participeert in diverse netwerken, zowel intern als extern. Je schakelt vanuit je personele verantwoordelijkheid voortdurend met de vakinhoudelijke experts over de nu en in de toekomst benodigde kennis, competenties en vaardigheden. Je zorgt dat je medewerkers hierop voorbereid zijn, daarbij ondersteund worden en zo een optimale bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Je geeft (mede op basis van deze informatie) vorm aan de inrichting van een toekomstbestendige beheerorganisatie.

Waar ga je werken?

LMS is onderdeel van de politie en belast met het beheer van een netwerk van 10 multidisciplinaire meldkamers. LMS zorgt dat de meldkamercentralisten van brandweer, politie, ambulance en Koninklijke Marechaussee de meldkamerfunctie, zonder onderbreking (24/7 en ‘Always on’) hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en beheert daartoe cruciale meldkamervoorzieningen. Dit voornamelijk technisch / ICT-beheer wordt deels centraal, maar ook op locatie ‘eerstelijns’ uitgevoerd in de nabijheid van de centralisten. De lokale beheerteams zijn verantwoordelijk voor de eerstelijns gebruikersondersteuning, triage en indien nodig voor functieherstel, in nauwe afstemming met de centrale organisatie van LMS en leveranciers.

LMS is in ontwikkeling en heeft als doel om op 01.01.2023 in werking te zijn. Binnen LMS wordt groot belang gehecht aan nabijheid en vakmanschap. De medewerkers in de beheeroperatie staan centraal. Er ligt een grote opgave om de medewerkers zodanig toe te rusten dat we enerzijds continuïteit kunnen bieden op deels verouderde systemen, maar tegelijk ook in staat zijn om te vernieuwen en in te spelen op ontwikkelingen (en bedreigingen) in de techniek, rekening houdend met de wensen van de opdrachtgevers van LMS. Om dit te bereiken scheidt LMS de functionele aansturing en de personeelszorg van de beheerders. De personele leiding van ca. 400 beheerders en tientallen externen wordt ondergebracht in het onderdeel Human Capital en wordt uitgevoerd door in totaal 7 teamchefs, waarvan 3 verantwoordelijk voor de personeelszorg van de medewerkers in de beheerteams op locatie. Je bent verantwoordelijk voor kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het beheerteam in de betreffende werkgebied.

Je werkgebied zal bestaan uit de lokale beheerteams van de meldkamers in Noord en Oost-Nederland of Midden- en West-Nederland of Zuid Nederland.

Wie ben jij?

Je bent gedreven en excelleert in het managen en coachen van professionele teams. Je stimuleert je team; de medewerkers voelen zich door jou gezien. Je creëert duidelijkheid en transparantie en hanteert procesmatig en resultaatgericht werken. Samenwerken, problemen analyseren, verbeteren, presenteren en organiseren gaan jou heel natuurlijk af. Je bent in staat om je eigen houding en opvatting aan te passen aan veranderende omstandigheden. Je verstaat je vak en bevordert en stimuleert samenwerking. Door je aanpak voelen medewerkers zich aangeraakt en gestimuleerd om als professional verder te gaan. Kortom; je bent een inspirerende peoplemanager. Je beweegt je gemakkelijk in verschillende kringen en weet op alle niveaus op constructieve wijze het gesprek aan te gaan. Men ziet jou als een stevige gesprekspartner die onafhankelijk leiderschap en overwicht uitstraalt. Je hebt concrete beelden bij de benodigde doorontwikkeling van de verschillende teams en wat dit betekent voor de individuele ontwikkelplannen van je medewerkers en de werkprocessen. Dit weet je samen met je collega’s vorm te geven in een Strategisch PersoneelsPlan (SPP), wat leidend is voor het meerjarig personeelsbeleid en de behoefte aan personeel binnen de LMS organisatie.

Verder heb je:

  • een afgeronde hbo opleiding, bij voorkeur op het gebied van informatica of technische bedrijfskunde;
  • aantoonbare ruime ervaring met werken binnen de overheid;
  • aantoonbare ruime ervaring met leiding geven aan teams met een omvang van meer dan 50 medewerkers;
  • de beschikking over de competenties: samenbindend leidinggeven, coachen, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid, netwerkvaardigheid, systeemdenken.

Tot slot ben je mobiel. Voor de functie zal je veel op locatie van de meldkamers aanwezig moeten zijn. Je hebt ruime ervaring in verandermanagement zowel in technische als personele zin en bent communicatief sterk. Nu al, maar ook de komende jaren zal de organisatie door een aantal transitiefases heengaan, waar jij, met je ervaring, de medewerkers in zal moeten begeleiden.

Wat wij bieden

De standplaats is Noord- en Oost-Nederland, respectievelijk Midden- en West-Nederland of Zuid Nederland. Er is ruimte voor 3 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.188,- en maximaal € 5.962,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is teamchef C.

Interesse?

Bel of mail met Norbert Swart (06 - 46 73 48 69, norbert.swart@politie.nl) voor meer informatie.

Solliciteer kan tot uiterlijk 7 juli 2022.

Wat verder belangrijk is

  • Een referentenonderzoek kan deel uit van de selectieprocedure.
  • Een veiligheidsonderzoek en mogelijk een assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
  • Als leidinggevende binnen de politie ben je verbonden met de omgeving vanuit de vraag welk (politie)werk nodig is, verbind je op een zingevende manier mensen aan resultaten en faciliteer je de professionals en het team, op zo’n manier dat iedere medewerker zich gehoord en gezien voelt in het werk dat hij of zij doet, in wie hij/zij is als persoon en in zijn/haar ontwikkeling. Je bent reflectief naar jezelf, verantwoordt je keuzes, zorgt voor complementariteit in je team(s) en werkt actief aan een inclusieve cultuur.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Marna Agaatsz | IT-recruiter

marna.agaatsz@politie.nl

06 - 18 66 91 58