Kom bij de politie Maak er politiewerk van

teamchef human capital - LMS

Als Teamchef Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) ben jij de onmisbare schakel tussen de ontwikkeling van werk, vakmanschap en mens! Je zorgt optimaal voor jouw team(s) in de breedste zin van het woord en stimuleert, motiveert en ontwikkelt medewerkers, altijd met het oog op de toekomst. Jij geeft inspirerend leiding en bent in staat om je mensen mee te nemen in uitdagende veranderingen. Is dit op jouw lijf geschreven? Dan zoeken wij jou!

Specificaties vacature

Locatie(s):

NOTK

Organisatieonderdeel:

Landelijke Meldkamer Samenwerking

Vakgebied(en):

HRM

Niveau:

HBO

Wat ga je doen?

Jíj bouwt mee aan het verder in werking komen van een toekomstbestendige beheerorganisatie. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse personeelszorg en personele leiding van medewerkers in de beheerteams binnen LMS.  Daarin stimuleer,  motiveer en faciliteer je medewerkers in hun ontwikkeling en monitor je de optimale inzet van je medewerkers binnen de functionele teams in onze organisatie. Dit vraagt nauwe afstemming met de vakinhoudelijke experts over de nu, en in de toekomst , benodigde kennis, vaardigheden en competenties. Vanuit je rol ben je actief in gesprek en verbinding over wat de ontwikkelingen in het werk betekenen voor de ontwikkeling van de mensen, en ben je in staat om dit ook concreet te maken naar collectieve vraagstukken. Passende interventies kunnen hierin van toepassing zijn, je schroomt hierin niet een stap naar voren te doen.  Ook het scherp maken van wat er speelt in jouw team(s) op het gebied van bijvoorbeeld teamontwikkeling en cultuur en wat je daarin te doen hebt, is onderdeel van jouw opdracht. Naast het bouwen aan de eigen team(s) waar je verantwoordelijk voor bent, bouw je vanzelfsprekend mee aan het collectief van teams én draag je actief bij aan de ontwikkeling van de groep Teamchefs.

Waar ga je werken?

De Landelijke Meldkamer Samenwerking organiseert met én voor de hulpdiensten een landelijk beheerd netwerk van tien met elkaar verbonden meldkamerlocaties die vloeiend elkaars taken kunnen overnemen als de situatie daarom vraagt. In het domein waarin elke seconde telt, zorgt LMS namelijk voor de continuïteit van meldkamervoorzieningen die de lifeline vormen voor burgers en hulpverleners. Dit betreft veelal werkzaamheden op het gebied van technisch / ICT-beheer, die deels centraal in Driebergen en/of Zeist maar ook op locatie ‘eerstelijns’ worden uitgevoerd in de nabijheid van de centralisten. Een unieke en dynamische werkomgeving!

LMS is volop in ontwikkeling en sinds 1 januari 2023 een zelfstandig en herkenbaar onderdeel binnen de politie. Wij werken vanuit onze kernwaarden: nabijheid, solide basis, vakmanschap, één & ondeelbaar en continu verbeteren, en dit zie je terug in de manier waarop we zijn georganiseerd en hoe we (samen)werken. Binnen het onderdeel Human Capital van LMS staan onze medewerkers en hun vakmanschap centraal. Samen met de beheeroperatie en het Bedrijfsbureau LMS werken we aan de gezamenlijke uitdaging om te zorgen dat we de juiste mens, op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste toe- en uitrusting hebben. Nú en in de toekomst. Dat betekent dat er een grote opgave is om onze mensen zodanig toe te rusten dat we enerzijds continuïteit  bieden op de huidige voorzieningen, maar tegelijkertijd ook in staat zijn om te vernieuwen en in te spelen op technologische ontwikkelingen, rekening houdend met de wensen van de opdrachtgevers van LMS. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen organiseren, kiest LMS bewust voor een scheiding tussen de functionele aansturing enerzijds en de personeelszorg & -sturing van de beheerders anderzijds. De personele leiding van ca. 400 beheerders en tientallen externen is, naast een aantal inhoudelijke expertises op het gebied van Human Capital, ondergebracht in het onderdeel Human Capital en wordt uitgevoerd door een team van in totaal 8 teamchefs.

Wie ben jij?

Je bent een ervaren Teamchef met een stevig persoonlijk fundament en aantoonbare veranderkundige kennis, kunde en -ervaring. Als leidinggevende verbind je mensen waardengedreven aan resultaten. Je stuurt op de kernwaarden en bent hier zelf ook op aanspreekbaar.  In je communicatie ben je verbindend en duidelijk, waarbij je zorgt voor heldere afspraken. Je bent betrouwbaar (doet wat je zegt en zegt wat je doet), toegankelijk en benaderbaar voor jouw mensen. Je weet mensen vanuit een open, positieve en veilige sfeer te inspireren. Je bent optimaal betrokken bij de ontwikkeling van diegenen aan wie je leidinggeeft en bent hierover met hen, in nabijheid, in gesprek. Je weet wat ze bezighoudt en wat zij nodig hebben. Je zet ze in hun kracht door het bieden van professionele ruimte én verantwoordingskaders of door het creëren van de juiste condities daarvoor. Je begrenst liefdevol als dat nodig is.

In jouw rol als teamchef bent in verbinding met de interne en externe omgeving, en schroomt niet om pro-actief tot betekenisvolle interventies te komen als de omstandigheid daar om vraagt. Je zoekt actief de samenwerking en verbinding op. Je beweegt je gemakkelijk in verschillende kringen en weet op constructieve wijze het gesprek aan te gaan. Men ziet jou als een stevige gesprekspartner die onafhankelijk leiderschap en natuurlijk overwicht meebrengt en uitstraalt. Je bent daarbij in staat om vraagstukken om te zetten in concrete en realistische verbetervoorstellen of ontwikkelplannen, die altijd oog hebben voor de bredere context. Tot slot ben je in staat in volle overtuiging leiding te geven aan de veranderingen binnen LMS en kun je hierin houvast bieden aan onze professionals.

Verder heb je:

 • een afgeronde hbo opleiding;
 • aantoonbare ruime ervaring met werken binnen de overheid;
 • aantoonbare ruime ervaring met leiding geven aan teams van specialisten met een omvang van meer dan 50 medewerkers;
 • een sterk veranderkundig profiel en aantoonbare ervaring hierin;
 • de beschikking over de competenties: samenbindend leidinggeven, coachen, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid, netwerkvaardigheid, systeemdenken.

Tot slot ben je flexibel inzetbaar. Voor de functie ben je veel op locatie van de meldkamers aanwezig om in nabijheid leiding te geven en de mensen mee te nemen in de veranderingen binnen LMS.

Wat wij bieden

De standplaats wordt in overleg besproken. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.504,- en maximaal € 6.369,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is teamchef C.

Interesse?

Bel of mail met Claudia Boer (06 - 10 04 00 52, claudia.boer@politie.nl) voor meer informatie.

Solliciteer uiterlijk 21 maart 2023 via de sollicitatiebutton. 

Wat verder belangrijk is

 • Op basis van je kennis en ervaring kan er mogelijk sprake zijn van een aanloopschaal. 
 • Een referentenonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek en mogelijk een assessment en een referentenonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Als leidinggevende binnen de politie ben je verbonden met de omgeving vanuit de vraag welk (politie)werk nodig is, verbind je op een zingevende manier mensen aan resultaten en faciliteer je de professionals en het team, op zo’n manier dat iedere medewerker zich gehoord en gezien voelt in het werk dat hij of zij doet, in wie hij/zij is als persoon en in zijn/haar ontwikkeling. Je bent reflectief naar jezelf, verantwoordt je keuzes, zorgt voor complementariteit in je team(s) en werkt actief aan een inclusieve cultuur.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Marna Agaatsz | IT-recruiter

marna.agaatsz@politie.nl

06 - 18 66 91 58