Kom bij de politie Maak er politiewerk van
Naar overzicht vacatures

teamchef - NXT

Nxt. versterkt, verbindt, vernieuwt. Kun jij op inspirerende, krachtige wijze en met oprechte verbinding leiding geven aan deze bijzondere afdeling? Positioneer jij de juiste mensen, heb je lef en kijk je vooruit? Dan zoeken wij jou! Nxt. zoekt een teamchef C.

Locatie(s): Driebergen-Rijsenburg
Organisatieonderdeel: Landelijke Eenheid
Vakgebied(en): Management
Niveau: HBO

Wat ga je doen?

Nxt. staat voor Netwerk van expertiseteams en is onderdeel van de Dienst Specialistische Operaties (DSO) bij de Landelijke Eenheid. Als teamchef van Nxt. vorm je samen met de operationeel specialist C en de kwartiermaker het afdelingsmanagement. Het MT bouwt aan een solide inrichting van Nxt. binnen DSO, wat in de werking aansluit bij de landelijke kaders en netwerken zoals onder andere beschreven in de Houtskoolschets. Als teamchef Nxt. stimuleer je kansen op verbetering van en in het politiewerk. Je weet hoe je (externe) steun kunt verwerven en je bent in staat om mensen te mobiliseren.

Binnen Nxt. zijn verschillende expertisecentra en deskundigheden ingericht, zoals digitale opsporing, FinEc, milieucriminaliteit, vermiste personen, opsporingsjuristen, recherchepsychologie, forensisch accountants, DNA Expertise, de deskundigheidsmakelaar (LDM), observatie & techniek, onderzoek & ontwikkeling en de cybervrijwilligers. De kracht van de onderdelen ligt meer op het verbinden van expertise dan op het leveren van expertise. De expertiseteams richten zich verder op het organiseren van ontmoetingen en het stimuleren van kennisdeling. Ze ontwikkelen nieuwe kennis, instrumenten en bieden handelingsperspectief.

Als teamchef richt je je naast de zorg voor je medewerkers op een van je inhoudelijke speerpunten: het positioneren van Nxt. in relevante (landelijke) netwerken, gremia (TAO/TEXPO) en bij portefeuillehouders/programmamanagers. Je draagt zorg voor noodzakelijke randvoorwaarden en bewaakt het totale veranderproces: inhoud, besluitvorming, medewerkers betrekken/informeren, afstemming medezeggenschap en communicatie. Je kijkt daarbij DSO-breed (in lijn met de visieontwikkeling Route 22 binnen DSO) en betrekt indien nodig de dienst- of eenheidsleiding erbij. Ook draag je bij aan de landelijke werkgroep kennismanagement.

Waar ga je werken?

Nxt. bestaat uit teams met diverse deskundigheden en disciplines. Deze teams adviseren, dragen uit en borgen kennis omtrent nieuwe toepassingen. Nxt. werkt in nauwe verbinding met expertises en deskundigen in en buiten het politiedomein en in de publieke en private sector en in het onderwijs. Kerntaken van de afdeling zijn het leveren van expertise, deskundigheidsbevordering en onderzoek & ontwikkeling.

Wie ben jij?

De afdeling is zowel organisatorisch als operationeel nog volop in ontwikkeling. Je komt dus niet in een gespreid bedje. Dit vraagt om een bouwer die het team op beide vlakken kan en wil versterken. Iemand die kan delegeren en de juiste mensen weet te positioneren. Je bent in staat leiding geven aan hoger opgeleide en veelal autonome professionals en bent daarin zichtbaar en benaderbaar. Je zorgt er daarnaast voor dat ook andere leidinggevenden dat zijn. Belangrijk is dat je goed kunt omgaan met de bijzondere positie van een landelijk opererend team, dat moet opereren door middel van rechtspositionele regelingen die vaak op regionale leest geschoeid zijn.

Daarnaast beschik jij over:

  • hbo diploma en een afgeronde leidinggevende opleiding;
  • kennis van het tactische en specialistische opsporingslandschap en de behoefte aan en positie van de ondersteunende expertises daarbinnen.

Wat wij bieden

De standplaats is nu Driebergen, maar dit wordt Breukelen, omdat de teams dichter bij elkaar gehuisvest gaan worden. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.
Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.134,- en maximaal € 5.885,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is teamchef C.

Interesse?

Bel of mail met Elma Bos, plv. diensthoofd DSO (06 - 51 29 43 29, elma.bos@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 30 november 2020 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op innovatie en cultuurverandering. Een toekomstgerichte politie vraagt om krachtige leiders. Talentvolle vernieuwers met uiteenlopende achtergronden die een open klimaat creëren en ruimte geven aan cultuurverschillen binnen teams.