Kom bij de politie Maak er politiewerk van
Naar overzicht vacatures

teamchef - Basisteam Midden-Twente

Basisteam Midden-Twente, onderdeel van District Twente, omvat ruim 190 medewerkers waaronder wijkagenten, hoofdagenten, rechercheurs en coördinatoren. Dit team wordt aangestuurd door drie teamchefs, die zich niet alleen bezighouden met de dagelijkse gang van zaken, maar ook zoeken naar antwoorden op complexe vraagstukken binnen het werkgebied op de langere termijn. Hierbij is een taakverdeling gemaakt, waarbij elke teamchef verantwoordelijk is voor een specifiek werkgebied, bijvoorbeeld dienstverlening aan burgers en bedrijven, bedrijfsvoering of opsporing. De teamchefs worden hierbij ondersteund door operationeel leidinggevenden. Binnen dit team is nu een vacature voor een teammanager voor Basisteam Twente-Midden.

Plaatsnamen: Organisatieonderdeel: Vakgebied: Niveau:
Plaatsnamen: Hengelo Organisatieonderdeel: Oost-Nederland Vakgebied: Advies en beleid, Management Niveau: HBO

Altijd je management skills al willen inzetten op een plek met veel maatschappelijke relevantie? Dan is dit een prachtkans!

Wat ga je doen?

Dit is een mooie kans voor een ervaren manager met een frisse blik op leiderschap en de politieorganisatie, een politiediploma is dan ook niet vereist. Het basisteam waar je eindverantwoordelijk voor bent, heeft een werkgebied dat vier gemeenten omvat van verschillende omvang: Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. In totaal wonen er ruim 160.000 mensen in dit gebied. Mooi aan deze regio is de variatie, je vindt er zowel stedelijke als landelijke gebieden, die ieder op hun eigen manier aanspraak op de politie doen. De belangen van de gemeenten en de veiligheidsproblemen verschillen en kunnen ook wel met elkaar conflicteren. In de buurtschappen en buitengebieden wordt de politie niet vaak gezien en toch is het van belang dat de politie ook daar altijd dichtbij is. Daar komt bij dat binnen deze regio ook een aantal bedrijven is gevestigd, die verhoogde veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. In deze context ben jij de verbindende factor tussen je team en de buitenwereld en ben je aanspreekpunt voor de burgemeesters en de gebiedsofficier van Justitie. Je bent onderdeel van het managementteam van District Twente. 

Concrete taken en verantwoordelijkheden daarbij zijn:

 • deelname aan diverse in- en externe netwerken, waarbij je je verbindende kwaliteiten goed kunt inzetten;
 • je houdt je bezig met de ontwikkeling van de koers en strategie voor je team en stuurt, natuurlijk in nauwe samenwerking met je team, op het realiseren van de resultaten zoals die zijn vastgelegd in het teamplan;
 • verbinding zoeken met de buitenwereld; je creëert netwerken en gaat allianties aan om zo de dienstverlening van je team nog verder te verbeteren. Hierbij ben je alert op maatschappelijke ontwikkelingen en ben je in staat deze door te vertalen naar hun impact op de politie;
 • je hebt oog voor kansrijke innovaties buiten je directe werkgebied en kijkt of en hoe je die kunt inzetten binnen je team. Dit geldt bijvoorbeeld voor ontwikkelingen op het digitale vlak, die je kunt inzetten om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren;
 • ondersteunen van je teamleden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Waar ga je werken?

Basisteam Midden-Twente is onderdeel van District Twente in Eenheid Oost-Nederland. Het is het op één na grootste basisteam in het district met twee opkomstlocaties (Hengelo en Goor). Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. Twente-Midden kent het grootste aantal evenementen in de regio, waarbij in meer of mindere mate de aanwezigheid van politie gewenst is. De stad Hengelo kent een goed bezocht horecagebied, evenals het dorp Markelo in Hof van Twente. In Hengelo en Hof van Twente is een aantal bedrijven met een verhoogd veiligheidsrisico gevestigd en in Hengelo is ook een spoorwegknooppunt.

Wie ben jij?

Ruim baan voor een coachende manager.
Jij zorgt ervoor dat je mensen goed hun werk kunnen doen. Dat betekent dat je weet wat hen bezighoudt en wat zij nodig hebben. Werkdruk en omstandigheden van buitenaf kunnen impact hebben op het functioneren van het team, jij hebt daar oog en oor voor. Je staat echt voor je team, wat ook kan betekenen dat je nee durft te zeggen tegen wensen van in- en externe partners als de omstandigheden daarom vragen. Je staat open voor innovatie, geeft ruimte aan nieuwe ideeën en werkt daar zelf actief aan mee. Het is belangrijk dat je sensitief bent ten aanzien van politiek-bestuurlijke situaties. Een politieachtergrond is daarbij niet nodig. Wel vragen we:

 • ruime leidinggevende en bestuurlijke ervaring, waarbij je een groot en divers team aan hebt gestuurd;
 • een hbo-diploma;
 • een afgeronde leidinggevende opleiding of de bereidheid om dit te behalen;  
 • uithoudingsvermogen: we zoeken écht iemand die de tijd wil nemen om dit team verder te ontwikkelen en die zich realiseert dat dat niet altijd in een strakke lijn gaat, maar dat je onderweg ook  hobbels tegen kunt komen. Daar laat je je niet door afschrikken;
 •  veel ervaring met stakeholdermanagement, zowel richting (semi-)overheid als het bedrijfsleven als ook binnen de eigen organisatie;
 • ervaring met publieke en private samenwerking/bestuurlijke context.

Wat wij bieden 

De standplaats is Hengelo. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. 

Dit is de eerste keer dat er ruimte is voor een teammanager, die niet uit onze eigen gelederen komt. Je wordt dan ook goed begeleid bij het vinden van je weg in onze organisatie, we gaan deze uitdaging samen aan.
Binnen Basisteam Twente-Midden krijg je echt de ruimte om je lef en daadkracht in te zetten en een stempel te drukken op de toekomst van dit team en haar dienstverlening aan de bevolking van je district. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.025,- en maximaal € 5.731,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden);
 • laptop en telefoon van de zaak;
 • ruime opleidingsmogelijkheden, zowel vak gerelateerd als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is teamchef C. 

Interesse?

De werving voor deze procedure is exclusief uitbesteed aan MPR Recruitment. We zien je sollicitatie graag tegemoet via info@michielpaes.nl. Als je eerst wilt overleggen, bel dan met Michiel Paes, managing consultant (06 – 46 63 69 97).

Solliciteer uiterlijk 15 april 2020.

Wat verder belangrijk is 

 •  Een veiligheidsonderzoek, een instemmingsgesprek met het bestuur en (mogelijk) een assessment kunnen deel uit maken van de sollicitatieprocedure.
 • De politie zet in op innovatie en cultuurverandering. Een toekomstgerichte politie vraagt om krachtige leiders. Talentvolle vernieuwers met uiteenlopende achtergronden die een open klimaat creëren en ruimte geven aan cultuurverschillen binnen teams.