Kom bij de politie Maak er politiewerk van
Naar overzicht vacatures

strategisch beleidsadviseur onderwijs

Cluster onderwijs- en kennisprofessie van de Politieacademie zoekt een strategisch beleidsadviseur voor de directie en de sectorhoofden op onderwijskundig gebied. Ook ben jij coördinator van het cluster voor het politieacademiebrede beleid op gebied van onderwijs, kennis en onderzoek. Ben jij een gedreven persoonlijkheid die verder kan bouwen aan het cluster? Check dan deze vacature!

Plaatsnamen: Organisatieonderdeel: Vakgebied: Niveau:
Plaatsnamen: Apeldoorn Organisatieonderdeel: Politieacademie Vakgebied: Advies en beleid, Onderwijs Niveau: WO

Wat ga je doen?

De samenwerking van de Politieacademie met de politieorganisatie is intensief: we ontwikkelen en leiden gezamenlijk en in co-creatie op. Als onderwijsorganisatie zijn wij binnen die co-creatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en examinering. Daarnaast maken we deel uit van een netwerk van onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Dit maakt het mogelijk om ons te richten op onze taak en onze expertise. Onze samenwerkingspartners benutten we voor die zaken waar zij goed of beter in zijn. Ook werken we internationaal samen met universiteiten en collega-instellingen voor politieonderwijs. Naast de kwalitatieve opdracht hebben we te maken met een grote kwantitatieve opdracht. Actuele thema’s zijn het ontwikkelen en implementeren van nieuwe kwalificatiedossiers, flexibilisering van het onderwijs, invulling geven aan blended onderwijs en verbetering van kwaliteit van examinering en gerealiseerd eindniveau. In de strategische agenda van de Politieacademie staan deze te realiseren opgaven beschreven.

Voor de directie van de Politieacademie ben je sparringpartner, adviseur en beleidsontwikkelaar bij het tot stand komen van strategisch beleid en de uitvoering daarvan. Samen met het cluster vertaal je de strategische agenda naar beleid en veranderprogramma’s. Je adviseert de directie en sectorhoofden over de koers en de monitoring van de voortgang van de strategische agenda. Dit doe je in afstemming met de verschillende directies van de politie en gebenchmarkt met het 'reguliere' onderwijs. Tenslotte initieer, bouw, onderhoud en regisseer je netwerken, zowel binnen de politie(academie), maar ook extern nationaal (waaronder ROC's en hogescholen) en internationaal.

Als coördinator cluster onderwijs- en kennisprofessie stuur je ongeveer tien (onderwijskundig) beleidsmedewerkers inhoudelijk aan. In het kader van eerstelijns personeelszorg ondersteun je de teamchef, daaronder valt ook de voorbereiding en begeleiding van de beoordelings- en voortgangsgesprekken. Je bevordert de vakvolwassenheid van collega’s. Je hebt een belangrijke rol in de doorontwikkeling en professionalisering van het cluster. Je motiveert, stimuleert en inspireert medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en bent medeverantwoordlijk voor de resultaten. Je prioriteert de activiteiten binnen het cluster, stuurt op integraal werken binnen het cluster, de staf en de Politieacademie en werkt actief aan een heldere positionering van het cluster binnen de Politieacademie.

Waar ga je werken?

De Politieacademie ontwikkelt en verzorgt het basis- en vakspecialistisch onderwijs voor de Nederlandse politie. Zij biedt korte trainingen en volledige opleidingen aan, van mbo-niveau 2 tot en met academisch niveau. Het onderwijs kent een grote variëteit en beweegt mee met wat de politiepraktijk nodig heeft. Het onderwijs maakt niet alleen gebruik van de kennis- en onderzoekstaak van de Politieacademie, ook de politie heeft een prominente rol in de onderwijsontwikkeling en -uitvoering. Team Directieondersteuning bestaat uit 7 clusters, waaronder Communicatie, Control, Onderwijsregie en Bestuursondersteuning.

Binnen de staf van de Politieacademie is het cluster onderwijs- en kennisprofessie gericht op de ondersteuning van de directie op het gebied van beleidsontwikkeling. Het beleid op de taken van de Politieacademie sluit aan bij het beleid dat door de korpsleiding wordt opgesteld op het gebied van HRM en kennis & innovatie (en eventueel andere relevante beleidsdomeinen). De ondersteuning van het cluster heeft onder andere betrekking op de volgende beleidsdomeinen, te weten onderwijsbeleid/visie op onderwijs, kwaliteitsbeleid politieonderwijs/beheer kwaliteitszorgsysteem, examenbeleid, onderwijs- en examenregeling (OER), onderhoud kwalificatiestructuur, beleid kennis & onderzoek (waaronder de strategische onderzoeksagenda) en onderwijs- en onderzoeksinnovatie.

Wie ben jij?

Jij staat stevig in je schoenen. Je bent een volwaardig gesprekspartner voor het MT, maar ook voor je medewerkers, wat blijkt uit je senioriteit en vakbekwaamheid. Je bent in staat een visie te vormen en deze op heldere en overtuigende wijze over te brengen. Je hebt ervaring met het coachen van hoogopgeleide professionals en haalt hier ook voldoening uit. Je herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en kunt hierop inspelen.

Jij hebt ruime ervaring als strategisch beleidsadviseur in het onderwijs. Je bent een uitstekende netwerker en hebt een breed netwerk binnen het (hoger) onderwijs. Je beschikt over een flinke dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit en weet op overtuigende wijze je boodschap over te brengen, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent verbindend, besluitvaardig, oplossingsgericht, kunt gemakkelijk hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden en een probleem uiteenrafelen. Adviseren, zowel gevraagd als ongevraagd, gaat je goed af. Je hebt brede expertise en ervaring met actuele thema’s in het onderwijs. Flexibilisering/slimme leerroutes, blended onderwijs, accreditatie, toetsing/examinering en kwaliteitszorgsystemen in het onderwijs zijn hier voorbeelden van.

Daarnaast:

  • heb je een wo-diploma;
  • ben je bekend met (ontwikkelingen in het) mbo- en hbo-onderwijs.

Wat wij bieden

De standplaats is Apeldoorn. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.646,- en maximaal € 6.576,- (schaal 14 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist F.

Interesse?

Bel of mail met Esther Dorrestijn (06 - 10 08 96 78, esther.dorrestijn@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 21 juni 2019 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.