Kom bij de politie Maak er politiewerk van
Naar overzicht vacatures

senior strategisch beleidsadviseur CIO-office

Kun jij snel en onder hoge druk werken binnen een politiek-bestuurlijk gevoelig en complex speelveld? Heb je ruime ervaring als senior strategisch beleidsadviseur, onder andere op het gebied van control op programma’s en projecten met een omvangrijke ICT-component? De Directie Informatievoorziening (IV) van de politie zoekt een collega die ingezet kan worden op de inrichting en versterking van de IV-control en het CIO-stelsel.

Locatie(s): 's-Gravenhage
Organisatieonderdeel: Staf korpsleiding en korpsleiding
Vakgebied(en): Advies en beleid
Niveau: WO

Wat ga je doen?

Als senior strategisch beleidsadviseur CIO-office ondersteun en adviseer je primair de CIO (Chief Information Officer), tevens de directeur IV. Je geeft daarbij verdere invulling aan het toepassen van het Handboek Portfoliomanagement Rijk binnen de politie. Daarnaast adviseer je ook andere betrokken politieonderdelen als het gaat om het dossier CIO-stelsel en IV-control.

Vanuit de Directie Informatievoorziening ben je liaison richting de stakeholders en instanties (zowel intern als extern) die bij het toezicht houden op de IV, naast de CIO, betrokken zijn. Voorbeelden hiervan zijn: de auditcommissie en de concernaudit van de politie, de Algemene Rekenkamer, het Directoraat Generaal Politie en Veiligheid (DGPenV) en het Bureau ICT Toetsing. Je coördineert en geeft inhoudelijk goed onderbouwde adviezen en weet deze overtuigend te presenteren. Zelfstandig of samen met collega’s stel je besluitwaardige beleidsdocumenten (adviezen/analyses) op voor de Directie IV en ontwerp je richtlijnen en kaders voor de uitvoering van het CIO-stelsel. Vervolgens houd je toezicht op de naleving hiervan, waarbij je ook zorgt voor een goede informatiepositie van de CIO.

Je bent in staat zelfstandig CIO-oordelen voor te bereiden of andere medewerkers daarin te coachen en te begeleiden. Je overziet het brede veld van informatievoorziening, waaronder informatiebeveiliging, privacy, architectuur en de digitalisering van het politievak, risicomanagement en quality assurance. Dat geldt ook voor de verhouding van de Directie IV/CIO-office politie met andere bedrijfsvoeringonderdelen, de ketenpartners en met het primair proces van de politie. Jij pakt daarin een zelfstandige rol, waarbij je er rekening mee houdt dat complexe vraagstukken een meervoudige aanpak vereisen en de oplossing zorgvuldigheid, strategisch én tactisch inzicht vereist. Jij bent daarbij ook in staat om (proces)verbeteringen te signaleren, daarover te adviseren én door te voeren.

Waar ga je werken?

Je gaat werken in Den Haag bij de Afdeling Strategie, Bestuur, Architectuur en CIO-stelsel, onderdeel van de Directie Informatievoorziening. Binnen de Directie IV wordt op dit moment een team CIO-office opgebouwd van ongeveer 8 fte. De Directie IV is verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsvorming op het gebied van IV, stelt hiertoe kaders op en monitort behaalde resultaten. Zij geeft op strategisch niveau richting aan de continuïteit en doorontwikkeling van IV. Daarnaast is de directie IV op het gebied van informatievoorziening binnen de politie verantwoordelijk voor de architectuur, portfoliomanagement en tweedelijns IV-control , gegevensgebruik en informatiebeveiliging. Verder ziet de directeur van de Directie IV, als CIO van de politie, toe op de voortgang en kwaliteit van de uitvoering van programma’s en projecten met een omvangrijke ICT-component. Bij deze rol als toezichthouder ben jij als adviseur nauw betrokken bij de CIO. De Directie IV is verantwoordelijk voor het inrichten van een IV-controlstelsel en het toezien op de naleving ervan, maar zelf niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van IV-/ICT audits. Met het oog op de integraliteit wordt nauw samengewerkt met de andere directies van de staf korpsleiding en het Politiedienstencentrum (PDC), dat als uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van alle IV-/ICT-middelen die binnen de politie worden ingezet. Verder zoekt de afdeling afstemming met externe stakeholders zoals het Ministerie van Justitie en Veiligheid met betrekking tot rijksbrede ontwikkelingen.

Wie ben jij?

Je bent een zeer ervaren (minimaal 7 jaar werkervaring) strategisch adviseur op het gebied van IV-control. Je hebt daarbij meerdere functies vervuld, zoals projectleider, programmamanager, quality assurance manager met betrekking tot programma’s/projecten met een meerjarig ontwikkelbudget van meer dan € 10 miljoen. Deze ervaring heb je opgedaan binnen organisaties met een hoge politiek-bestuurlijke complexiteit. Bij voorkeur heb je ervaring binnen een grote overheidsorganisatie en was je betrokken bij het uitvoeren van toetsen door het Bureau ICT-Toetsing. Verder beschik je over een goed analytisch vermogen, strategisch denken, ruime kennis en relevante werkervaring op het gebied van toezicht en kwaliteitsmanagement, ICT, (beleids)evaluaties en uitvoeren en begeleiden van onderzoeken. Je hebt zicht op wat er binnen de maatschappij, het veiligheidsdomein en specifiek de politieorganisatie speelt en weet verbindingen te leggen naar andere disciplines, waaronder andere controlfuncties. Dit doe je met organisatievermogen en overtuigingskracht. Je kunt collega’s coachen, bent verandergericht en beschikt uiteraard over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Verder heb je:

  • een wo-diploma, bij voorkeur binnen een relevant (vak)gebied (bijvoorbeeld bestuurskunde, bedrijfskunde of een gelijkwaardige opleiding);
  • ervaring met toezichthoudende instanties, bij voorkeur van het Rijk, waaronder het BIT;
  • kennis van risicomanagement (CISA) en projectmanagement.

Wat wij bieden

De standplaats is Den Haag. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.867,- en maximaal € 6.889,- (schaal 14 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist F, werkterrein informatie- en communicatietechnologie.

Interesse?

Bel met Hans Moonen, hoofd Afdeling Strategie, Bestuur, Architectuur en CIO-stelsel (06 - 83 63 41 72) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de selectieprocedure bel je met het Frontoffice Werving & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 28 augustus 2020 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Carola Koetsier

recruiter

carola.koetsier@politie.nl

06 - 18 14 48 94