Kom bij de politie Maak er politiewerk van

senior jurist digitale opsporing

Voor de Landelijke Eenheid zijn we op zoek naar een door de wol geverfde jurist. Als jurist geef je de juridische mogelijkheden en beperkingen aan op het gebied van de toepassing van gespecialiseerde opsporingsmiddelen en -technieken.

Specificaties vacature

Locatie(s):

Driebergen-Rijsenburg

Organisatieonderdeel:

Landelijke Eenheid

Vakgebied(en):

Juridisch

Niveau:

HBO

Wat ga je doen?

Als je senior jurist maak je deel uit van een pool van juristen. Vanuit deze pool zal je aan de slag gaan voor onder andere Team High Tech Crime (THTC). Samen met haar partners heeft THTC de afgelopen jaren het onmogelijke met toonaangevende onderzoeken mogelijk gemaakt, zoals de ontmanteling van online drugshandelsplaats Hansa Market. Om deze aanpak verder te brengen geef je juridisch advies met betrekking tot de ontwikkeling en de toepassing van technologie en opsporingsmethoden. Dergelijke, op technologie gebaseerde, methoden en technieken zijn vaak nieuw en soms onorthodox. Over de precieze wijze waarop technologie kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd in overeenstemming met wetgeving, moet vaak dieper worden nagedacht. Het is belangrijk dat al tijdens de ontwikkeling scherp wordt gecontroleerd op de juridische houdbaarheid. Als jurist geef je gevraagd en ongevraagd advies over juridische grondslagen en consequenties. Je beantwoordt niet alleen de vraag die wordt gesteld, maar ook de vraag die gesteld had moeten worden. Er moet een goede, toepasbare, effectieve en vooral ook juridisch houdbare afweging worden gemaakt tussen het belang van de operatie, de consequenties voor de lange termijn, het beleid en de samenwerking met het Openbaar Ministerie. Het uiteindelijke doel is komen tot juridische eenduidigheid binnen de politie en in voorkomende gevallen ook daarbuiten.

Op grond van inhoudelijke expertise heb je een positie in het beleidsveld en word je geconsulteerd bij de voorbereiding van wet- en regelgeving. Je stelt adviesrapportages op, rafelt vraagstukken uiteen en adviseert in lopende onderzoeken. Een extra uitdaging is dat het beleid en de adviezen en conclusies zowel juridisch steekhoudend moeten worden verwoord, als uitgelegd in termen en consequenties die in het operationele werk toepasbaar zijn en begrepen worden. Naast een gedegen juridische expertise zijn daarom een grondig begrip van en belangstelling voor de operationele praktijk, de daaraan ondersteunende technologie en de vaardigheid om hierover op ieder niveau effectief te communiceren met experts en niet-experts, van doorslaggevend belang.

Je bouwt en onderhoudt een netwerk binnen de politie en met ketenpartners als het Openbaar Ministerie en binnen- en buitenlandse opsporingsorganisaties. Cybercrime is vaak grensoverschrijdend. Daarom komen zowel inkomende als uitgaande internationale rechtshulpverzoeken veel voor. Ook op dit punt zal je advies soms nodig zijn. Als jurist digitale opsporing representeer je de Landelijke Eenheid op het gebied van de toepassing van gespecialiseerde opsporingsmiddelen en -technieken. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, technologie en cybercrime is het belangrijk dat je door bijscholing hiervan op de hoogte blijft.

Waar ga je werken?

Je komt te werken bij het Netwerk Expertiseteams (NXT) van de Dienst Specialistische Operaties van de Landelijke Eenheid. NXT heeft geen eigen onderzoeken, maar adviseert vanuit een onafhankelijke expertiserol in de operatie bij onderzoeken van andere politieonderdelen en is betrokken in beleidsvorming, onderzoek en ontwikkeling. Daarvoor wordt onder andere zaakoverstijgend (wetenschappelijk) onderzoek verricht en wordt deelgenomen aan de maatschappelijke discussie.

NXT bestaat uit een zeer diverse verzameling specialisten in uiteenlopende vakgebieden. Het gaat om expertisegebieden die zo specifiek zijn dat ze niet in elk van de eenheden zijn ondergebracht, maar waar vanuit de Landelijke Eenheid de gehele Nationale Politie wordt ondersteund. Jij gaat bij het NXT deel uitmaken van een kleine groep juristen die acteert op het kruisvlak van dagelijkse operationele vraagstukken en zaaksoverstijgende ontwikkelingen. Het uitleren van juridische kaders en het onder de aandacht brengen en het plaatsen van juridische kanttekeningen bij de methoden en resultaten van onderzoek(en) is onderdeel van het werken bij het Netwerk Expertiseteams.

Je werkt vanuit Driebergen, maar NXT bedient de hele politie. Het komt dus regelmatig voor dat je naar afspraken elders moet. Politiewerk houdt zich niet altijd aan kantoortijden en het kan dus voorkomen dat je wordt gevraagd om beschikbaar te zijn op afwijkende tijden.

Wie ben jij?

Als collega ben jij in staat om, soms ook lastige, begrippen en concepten over te brengen aan een divers geschoold publiek. Dit doe je door notities te schrijven, in mondeling overleg gestructureerd en in volgbare stappen te adviseren, en met behulp van presentaties of andere communicatievormen. Je bent een initiatiefrijk persoon, op de hoogte van ontwikkelingen binnen en buiten je directe vakgebied en alert op kansen en risico’s. Ook ben je communicatief sterk en in staat om op alle niveaus binnen de politieorganisatie je ideeën en bevindingen kenbaar te maken. Je bent standvastig en in staat ook bij grote operationele of bestuurlijke druk de juridische kaders voor het voetlicht te brengen en overeind te houden. Je herkent zelfstandig aandachtspunten in de kennis van collega’s en je stimuleert, motiveert en coacht collega's om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen.

Daarnaast beschik je over:

 • een hbo-diploma, bij voorkeur een opleiding in de richting van strafrecht;
 • minstens 5 jaar ervaring op het gebied van strafrecht en strafvordering of (data) privacy recht. Meer (diverse) ervaring is een pre;
 • aantoonbare affiniteit met technologie en (digitale) opsporing;
 • ervaring met relevante (inter-)nationale wet- en regelgeving;
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal en het liefst beheersing van nog een vreemde taal.

Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week) met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.134,- en maximaal € 5.885,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist D, gewaardeerd in schaal 12 Bbp.

Interesse?

Bel of mail met Marc Rutzerveld (06 46 33 06 26, marc.rutzerveld@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel of mail je met Jolandi Schreuder, recruiter digitalisering (06 - 18 16 38 88, jolandi.schreuder@politie.nl).

Solliciteer uiterlijk 23 juni 2021 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek en een assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Jolandi Schreuder

IT-recruiter

jolandi.schreuder@politie.nl

06 - 18 16 38 88