Kom bij de politie Maak er politiewerk van

senior intelligence - Team milieu/vervoer en transport

Criminelen maken veelvuldig gebruik en misbruik van onze uitstekende infrastructuur. De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid wil deze (zware) criminelen aanpakken. Een goede informatiepositie is daarbij van groot belang. Het Intelligenceknooppunt Dienst Infrastructuur (IKDI) zoekt drie collega’s die een belangrijke rol willen spelen bij het versterken van de intelligencepositie ten behoeve van het keuze- en sturingsproces.

Specificaties vacature

Locatie(s):

Hoofdstraat 54, te Driebergen

Organisatieonderdeel:

Landelijke Eenheid

Vakgebied(en):

Intelligence

Niveau:

MBO 4

Wat ga je doen?

Vanuit je functie zorg jij als senior intelligence voor dat opsporingsteams en handhaving hun werk professioneel kunnen uitvoeren. Er is ruimte voor drie seniors, waarvan twee als specialist voor het thema milieu en één als specialist voor het thema maritiem/nautisch. Allen met als taak het versterken van de intelligencepositie.

Het Intelligenceknooppunt Dienst Infrastructuur (IKDI) heeft een sterke (inter)nationale informatiepositie, gericht op de aanpak van criminaliteit. Vanuit jouw rol lever je gevraagd en ongevraagd intelligenceproducten op jouw thema. Je draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in de (ondermijnende) criminaliteit. Je sluit aan op de bestaande landelijke werkwijzen. Daarbij kijk je ook over de grenzen van de Landelijke Eenheid heen, zowel in- als extern. Als senior intelligence ben je het eerste aanspreekpunt voor één van de thema’s (milieu of maritiem/nautisch). Je bent medeverantwoordelijk voor het realiseren en onderhouden van een (inter)nationaal netwerk en de dagelijkse coördinatie van de werkzaamheden binnen het team. Je houdt overzicht over het werk, de verdeling van de werkdruk en de uitvoering van taken. Je stuurt op de totstandkoming van informatieproducten voor de Dienst Infrastructuur, de Landelijke Recherche (en bij milieu ook voor de Milieukamer).

Uit interne en externe open bronnen verzamel je relevante informatie en verrijkt deze om, data gedreven, input te geven aan nieuwe onderzoeksvoorstellen. Je legt voortdurend verbanden tussen meerdere (politie)systemen en informatie vanuit je netwerk. Je ontwikkelt ook verdere expertise op dit gebied en zorgt ervoor dat je tot een integrale aanpak komt, waarbij oog is voor gemeenschappelijke belangen. Je staat sterk in verbinding met de andere Intelcellen van de Dienst Landelijke Intelligence Organisatie (DLIO) en de opsporing om het georganiseerde criminaliteitsveld in de breedte te kunnen duiden en benaderen. Je levert concreet bruikbare intelligence die richtinggevend is voor nieuwe en lopende onderzoeken bij de Dienst Infrastructuur of de Dienst Landelijke Recherche. Vanuit jouw expertise kom je tot procesverbetering en innovatieve versterking van de intelligencepositie.

  Vanwege de inzet bij opschalingssituaties maakt het werken op verschillende tijdstippen en locaties onderdeel uit van de functie. Naast bovengenoemde werkzaamheden voor het team, verricht je ook taken die IKDI- (Intelligenceknooppunten Dienst Infrastructuur) en DLIO-breed (Dienst Landelijke Intelligence Organisatie) uitgevoerd moeten worden. Je neemt deel aan SGBO’s, TGO’s, SubCats of andere samenwerkingsverbanden en projecten die passen in de generieke taakstelling. 

  Waar ga je werken?

  De Landelijke Eenheid zal in 2024 gesplitst worden in twee zelfstandige eenheden, elk met een duidelijke taakstelling. Deze functie zal worden ingericht binnen de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties.

  Je komt te werken bij Team Milieu Intelligence, onderdeel van het Team Vervoer en Transport. Team Milieu Intelligence is ondergebracht bij de informatieknooppunten van de Dienst Infrastructuur en van de Landelijke Recherche, van de Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO). Het team levert deze knooppunten operationele en tactische informatie op het gebied van (ondermijnende) milieucriminaliteit. Het team heeft een landelijk coördinerende rol bij de aanpak van milieucriminaliteit door de politie.

  De seniors ‘milieu’ komen te werken bij het Team Milieu, standplaats Zoetermeer. De senior ‘maritiem/nautisch’ komt te werken bij het Team Vervoer en Transport, standplaats Driebergen. 

  Milieu 
  Milieucriminaliteit is ernstig ondermijnende criminaliteit die niet alleen nadelige effecten heeft op de volksgezondheid en leefomgeving, maar ook op het economisch verkeer en het gezag van de overheid. Je verricht intelligencewerkzaamheden op de thema’s transportcriminaliteit en milieu, waarbij je nauw samenwerkt met de overige milieuspecialisten. Jouw intelligenceproducten gaan bijvoorbeeld over grootschalige zeer zorgwekkende stoffen, CITES, illegaal gekapt hout, of illegale handel in diverse afvalstromen en crimineel verkregen vermogen. Je werkt samen met partnerorganisaties als IL&T, NVWA en de omgevingsdiensten.

  Maritiem/nautisch
  Binnen het thema maritiem/nautisch ga je werken aan intelligence- en expertiseproducten op het gebied van transportcriminaliteit. Deze producten bevatten informatie over criminaliteit tegen en binnen de transportbranche, zoals vervoer van illegale goederen (verdovende middelen, wapens en ladingdiefstallen). De aandacht ligt hierbij met name op de logistieke stromen en de criminele logistieke dienstverleners. Je draagt vanuit je expertise bij aan het opbouwen van een landelijk logistiek ondermijningsbeeld.

  Er wordt nauw samengewerkt met internationale partners in projecten en samenwerkingsverbanden zoals: 

  • het Maritime Analysis and Operations Centre Narcotics (MAOC-N);
  • het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK);
  • Fortius (samenwerkingsverband België – Nederland m.b.t. de haven van Antwerpen).

  Wie ben jij?

  Wij zoeken enthousiaste collega’s met hart voor (milieu)criminaliteit. Je kunt patronen analyseren en weet verbanden te leggen. Daarnaast ben je flexibel en neem je graag het initiatief. Je wilt graag leren en beschikt over organiserend vermogen. Bovenal heb je een 'hands on'-mentaliteit en ben je 'lenig van geest'. Je bent klant- en kwaliteitsgericht en je kunt jezelf uitstekend mondeling presenteren. Je weet goed je weg te vinden in de interne politie-informatiebronnen en open bronnen zoals internet en social media. Uit de veelheid aan informatie weet jij goed in te schatten wanneer bepaalde informatie van belang is om (nationaal) te delen. Ook kun je informatie duiden naar gidsende intelligenceproducten die uitblinken in helderheid en leesbaarheid. Naar buiten toe sta jij voor de kwaliteit van de producten die we binnen de Dienst Landelijke Informatieorganisatie en het intelligenceknooppunt leveren. Je bent opsporingsminded door opsporingsonderzoeken bij te lopen en dwarsverbanden te leggen tussen verschillende lopende onderzoeken.

  Je bent in staat om collega's te coachen en je kunt uitstekend samenwerken. Als senior ben je ook in staat om je kennis en vaardigheden over te dragen aan collega's in het algemeen en aan de medewerkers van het team in het bijzonder. Daarnaast sta je stevig in je schoenen en kun je goed prioriteren.

  Verder heb je:

  • een mbo 4-diploma;
  • bij voorkeur kennis van het operationele politiewerk;
  • affiniteit met de aanpak van (milieu)criminaliteit;
  • bij voorkeur ervaring met de coördinatie van (intelligence)werkzaamheden.

  Wat wij bieden

  De standplaats is Zoetermeer. Er is ruimte voor 3 fte (2 fte voor het thema milieu en 1 fte voor het thema maritiem/nautisch). Het betreft een functie voor 36 uur per week, 24 uur per week is bespreekbaar. Geef in je sollicitatiebrief aan naar welk thema jouw voorkeur uitgaat.

  Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

  Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

  Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.696,- en maximaal € 4.237,- (schaal 8 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

  De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is senior intelligence.

  Interesse?

  Bel of mail met Metin Celik, teamleider (06 - 13 40 45 35, metin.celik@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
  Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met Werving & Selectie op 088 - 66 22 300.

  Solliciteer uiterlijk 7 december 2023 via de sollicitatiebutton.

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Wat verder belangrijk is

   • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
   • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
   • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.