Kom bij de politie Maak er politiewerk van

senior HR-businesspartner operatie

Criminele netwerken infiltreren onze wijken en buurten. Ze ondermijnen onze economie met hun criminele geld. Daarnaast veroorzaken ze veel leed met intimidatie, corruptie en zwaar geweld. Wil jij dit samen met de partnerorganisaties van NSOC bestrijden en bouwen aan een veilig Nederland? Grijp dan deze kans en kom werken bij de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) als senior HR-businesspartner operatie.

Specificaties vacature

Locatie(s):

Gorinchem

Organisatieonderdeel:

Staf korpsleiding en korpsleiding

Vakgebied(en):

Advies en beleid, HRM

Niveau:

HBO

Wat ga je doen?

Onze mensen maken onze organisatie, daar investeren we in! Als senior HR-businesspartner operatie heb je een sleutelrol bij de verdere ontwikkeling en concretisering van een wendbare, innovatieve en multidisciplinaire organisatie en draag je bij aan het behalen van de resultaten van het NSOC. Jij zorgt voor direct resultaat, zoals de inrichting van de NSOC-organisatie en het mogelijk maken van het operationele proces. Je bent verantwoordelijk voor de constante doorontwikkeling van HR binnen het NSOC. Omdat het NSOC budgetgestuurd is wordt de operationele capaciteit ontleend aan een steeds wisselende behoeftestelling. Dit vraagt van de HR-processen dat ze flexibel worden ingericht en kunnen inspelen op deze steeds veranderende omgeving. Ook vanuit ontwikkel- en opleidingsperspectief wordt er geanticipeerd op vaardigheden, capaciteiten en kwaliteiten van de medewerkers ten behoeve van hun inzet bij het NSOC. Je draagt bij aan de visie op performancemanagement, organisatieontwikkeling, gedrag, cultuur en leiderschap. Het NSOC ontwikkelt zich continu!

Het opbouwen van het NSOC zal in nauwe verbinding en afstemming zijn met de zes organisaties die betrokken zijn bij de opbouw van het NSOC. De politie is naast partner ook de beheersorganisatie. Deze rol wordt voornamelijk vervuld door het Politiedienstencentrum (PDC) waarmee nauw samengewerkt wordt. Met het PDC heeft het NSOC een dienstverleningsovereenkomst (DVO) als basis voor de uitvoering van de beheertaken, ook op het gebied van HR. De overeengekomen HR-dienstverlening wordt door jou gemonitord, geëvalueerd en, indien gewenst, bijgesteld om een zo optimaal mogelijk effect te bereiken.

Verder:

 • houd je de strategische personeelsplanning actueel en acteer je hierop (successieplanning);
 • ben je verantwoordelijk voor de HR/People & Culture dienstverlening, waarmee je de business ondersteunt om de ambities en doelstellingen te behalen;
 • fungeer je als sparringpartner voor de directie en het management en draag je zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van de HR-strategie;
 • beweeg je tactisch en strategisch in het (politieke) speelveld van verschillende stakeholders in een multidisciplinaire omgeving en weet je de aanwezige kennis en kunde te verbinden met en voor het NSOC;
 • zorg je dat de NSOC-doelen vertaald worden in de HR-strategie van het NSOC;
 • draag je actief en vakinhoudelijk bij aan de planning en uitvoering van operationele NSOC-projecten;
 • stuur je het HR-team (circa 4 personen) functioneel aan.

Waar ga je werken?

NSOC, voorheen bekend als het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de douane, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie. Het heeft tot doel criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen - die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie - bloot te leggen en duurzaam te verstoren. Het samenwerkingsverband richt zich op het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder- en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden.

Het bestrijden van deze criminele netwerken vereist dat NSOC en de medewerkers wendbaar, innovatief en op multidisciplinaire samenwerking gericht zijn. NSOC werkt overheidsbreed en datagedreven. Dat betekent dat er vanuit alle kanten kennis, expertise en informatie wordt samengebracht om zo een compleet beeld te krijgen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Naast een compleet beeld, brengt het samenwerkingsverband slagkracht. Het werkt innovatief en fungeert daarmee als vliegwiel voor vernieuwing. NSOC beschikt over mensen en middelen om verkregen inzichten om te zetten in slimme en innovatieve interventies: van preventief tot repressief, binnen en buiten het strafrecht en met publieke en private partijen.

In NSOC werken professionals uit zes partnerorganisaties op één fysieke werkplek samen. NSOC is in opbouw, er werken nu ongeveer 120 medewerkers. Samenwerking is de rode draad binnen NSOC. Daarom zijn wij op zoek naar collega’s die openstaan voor anderen, verschillen weten te overbruggen en anderen kunnen en willen stimuleren en betrekken om zo het gemeenschappelijke doel te bereiken. Integriteit in de omgang met mensen en data en het doen van inhoudelijk werk staat voorop.

Wie ben jij?

Jij beweegt je soepel in een complexe omgeving met veel partijen. Het NSOC is volop in ontwikkeling en er is veel dynamiek. Je verstaat de kunst om zaken voor elkaar te krijgen in dit speelveld en weet mensen te bewegen vanuit inspiratie en reflectie. Je weet je adviezen, waar nodig, met voldoende overtuigingskracht en tact naar voren te brengen. Je kunt snel schakelen, signaleert kansen en handelt daarnaar, om uiteindelijk het beste resultaat voor het NSOC te behalen. Je bent politiek sensitief en kan goed en efficiënt samenwerken. Een rol als regievoerder van grootschalige/landelijke programma’s is je niet vreemd.

Ook ben je nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen, maakt actuele kennis eigen en past deze effectief toe. Verder ben je goed op de hoogte van de rechtspositionele en uitvoeringsregelingen (en verschillen) binnen de overheid en bij voorkeur binnen de politie. Je kunt goed analyseren, samenwerken en neemt initiatieven tot verbetervoorstellen. Je beschikt over coachende vaardigheden en bent in staat om je collega’s van het team HR-Advies te motiveren, stimuleren en begeleiden. Je hebt ervaring in een vergelijkbare adviesfunctie/werkzaamheden;

.In ieder geval beschik je over:

 • een hbo-diploma, bij voorkeur een opleiding op het gebied van HRM of bedrijfskunde.
 • minimaal 5 jaar ervaring als HR business partner bij een (Rijks)overheidsorganisatie, bij voorkeur binnen de politie;
 • kennis van en ervaring met HR-analytics.

Wat wij bieden

Het NSOC is tijdelijk gehuisvest in Gorinchem, maar we zoeken naar een definitieve locatie in het midden van het land. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een tijdelijke functievervulling voor maximaal 2 jaar voor 36 uur per week.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.373,- en maximaal € 6.183,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

Het betreft de LFNP-functie bedrijfsvoeringspecialist D, gewaardeerd in schaal 12 Bbp.

Interesse?

Mail met Jan Trompert, programma teamlid (jan.trompert@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel of mail je met Jan Janssen, ICT recruiter (06 - 18 67 45 70, jan.janssen.1@politie.nl).

Solliciteer uiterlijk 26 augustus 2022 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden multidisciplinair plaats.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.