Kom bij de politie Maak er politiewerk van

senior digitaal adviseur

Criminele netwerken infiltreren onze wijken en buurten. Ze ondermijnen onze economie met hun criminele geld. Daarnaast veroorzaken ze veel leed met intimidatie, corruptie en zwaar geweld. Wil jij dit samen met de partnerorganisaties van de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) bestrijden en bouwen aan een veilig Nederland? Grijp dan deze kans en kom werken bij NSOC als senior adviseur!

Specificaties vacature

Locatie(s):

Gorinchem

Organisatieonderdeel:

Staf korpsleiding en korpsleiding

Vakgebied(en):

ICT, Opsporing

Niveau:

HBO

Wat ga je doen?

Als senior digitaal adviseur hou je de 'helicopterview' op het geheel, kun je zien en duiden hoe de ontwikkelingen nu en in de nabije toekomst lopen en daarop anticiperen. Vanuit dat inzicht adviseer je niet alleen de projectleider en de coördinatoren, maar ook de inhoudelijke specialisten. Je bent als het ware de regisseur die zorgt dat anderen dingen kunnen realiseren en je bevordert de samenwerking. Dat doe je vanuit kennis en ervaring, maar ook door tussen de collega's te staan, goed te luisteren, behoeften en knelpunten te signaleren en te vertalen naar acties. In deze rol ben je sturend en regisserend, maar niet leidinggevend. In voorkomende gevallen kan wel van je gevraagd worden om (tijdelijk) de rol van projectleider te vervullen.

De projectleider en de coördinatoren verzorgen de aansturing van het Multi Data Center (MDC) vanuit dienend en nieuw leiderschap. Met specialisten werken aan vernieuwende concepten (zoals datagedreven) vereist dat juist die specialisten vanuit de inhoud het MDC ontwikkelen en verder brengen. Daarbij is de samenhang met andere NSOC-onderdelen van essentieel belang, vooral met de Afdeling Intelligence. In het bijzonder deze samenhang is een belangrijke focus in jouw rol. In de samenwerking binnen en buiten het NSOC zul je andere werelden met elkaar moeten verbinden en tegenstellingen en weerstand moeten overbruggen.

Waar ga je werken?

NSOC, voorheen bekend als het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de douane, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie. Het heeft tot doel criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen - die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie - bloot te leggen en duurzaam te verstoren. Het samenwerkingsverband richt zich op het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder- en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden.

Het bestrijden van deze criminele netwerken vereist dat NSOC en de medewerkers wendbaar, innovatief en op multidisciplinaire samenwerking gericht zijn. NSOC werkt overheidsbreed en datagedreven. Dat betekent dat er vanuit alle kanten kennis, expertise en informatie wordt samengebracht om zo een compleet beeld te krijgen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Naast een compleet beeld, brengt het samenwerkingsverband slagkracht. Het werkt innovatief en fungeert daarmee als vliegwiel voor vernieuwing. NSOC beschikt over mensen en middelen om verkregen inzichten om te zetten in slimme en innovatieve interventies: van preventief tot repressief, binnen en buiten het strafrecht en met publieke en private partijen.

In NSOC werken professionals uit zes partnerorganisaties op één fysieke werkplek samen. NSOC is in opbouw, er werken nu ongeveer 120 medewerkers. Samenwerking is de rode draad binnen NSOC. Daarom zijn wij op zoek naar collega's die openstaan voor anderen, verschillen weten te overbruggen en anderen kunnen en willen stimuleren en betrekken om zo het gemeenschappelijke doel te bereiken. Integriteit in de omgang met mensen en data en het doen van inhoudelijk werk staat voorop.

Het MDC is geplaatst in het hart van het NSOC. Een multidisciplinair samengesteld team dat uiteindelijk zal groeien tot circa 50 fte. Het MDC is verantwoordelijk voor de datascience wijze van werken binnen NSOC. Deze manier van werken is kort cyclisch (Agile) en typerend voor de werkwijze van NSOC. Het NSOC is tijdelijk gehuisvest in Gorinchem, maar we zoeken naar een definitieve locatie in het midden van het land.

Wie ben jij?

Vanuit diversiteit samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, dat is waar het om draait binnen het NSOC. Want diversiteit is onze kracht en van daaruit verbinden we met elkaar en met onze omgeving. Jij omarmt deze gedachte en brengt tevens een dosis creativiteit en 'outside the box' denken met je mee. Dat zul je nodig hebben, want werken bij het NSOC betekent ook dat je moet kunnen experimenteren en innoveren. Daarom zoeken we collega's die lef tonen, actiegericht en daadkrachtig zijn.

Om succesvol te kunnen zijn in deze functie dien je kennis te hebben van intelligence, datascience en techniek. Vanuit jouw kennis en ervaring draag je bij aan het verrijken van de vraaggestuurde manier van werken met de datascience manier van werken. Je bent gewend om te werken met specialisten en je door hen mee te laten nemen in complexe materie, zodat je vlot conceptueel inzicht opdoet. Uiteindelijk moet je uitgroeien tot volwaardig gesprekspartner op diverse terreinen (onder andere datascience, datawarehousing, analyse en intelligence). Op menselijk vlak ben je voldoende sensitief om signalen op te vangen en erop te reageren. Je bent een toegankelijke collega die goed kan luisteren maar ook uit kan leggen en mensen op natuurlijke wijze kan bewegen. Cultuur vormt een belangrijk onderdeel van een veilige en constructieve werkomgeving. Je onderkent het belang van een goede cultuur en probeert daaraan bij te dragen. Je kunt andere collega's coachen en bijvoorbeeld nieuwe medewerkers begeleiden.

In deze functie wordt verwacht dat je kennis en ruime ervaring hebt met intelligence en de vraaggedreven manier van werken grondig kent. Ook heb je kennis van verschillende intelligence-processen en modellen. Daarnaast heb je inzicht in de datascience manier van werken en een goed besef van kennismanagement. Je bent in staat om de verschillen te duiden en te kunnen overbruggen en anderen daarin mee te nemen. Daarbij is het noodzakelijk om voldoende technische kennis te hebben. Daarom zijn een goed leervermogen en een open opstelling essentieel.

Er wordt een groot beroep gedaan op je abstractievermogen en op je schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. In deze rol moet je heldere adviezen kunnen schrijven en presentaties kunnen geven waarin je complexe onderwerpen op begrijpelijke wijze uitlegt en weet te verbinden. Met je uitstekende analytische vaardigheden kun je snel problemen, concepten en situaties doorzien en daarover het gesprek aangaan of schriftelijk over rapporteren. Je kunt probleemloos (voornamelijk Engelstalige) wetenschappelijke en technische artikelen tot je nemen en de daaruit verkregen inzichten delen of toepasbaar maken. Voor de juridische, ethische en organisatorische aspecten werk je samen met andere specialisten. Ook werk je samen met mensen van de partnerorganisaties. Daarom ben je in staat om mensen uit andere vakgebieden op conceptueel niveau mee te nemen in het voorgaande, maar ben je ook in staat om snel inzicht te verwerven in andere omgevingen. Van jou wordt verwacht dat je hierin verbindend kunt zijn om zo de samenwerking te bevorderen.

Daarnaast beschik je in ieder geval over:

 • een hbo-diploma;
 • uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en schrift en bij voorkeur ook van een tweede vreemde taal;
 • ruime kennis en ervaring met het werken binnen intelligence/analyse, kennis van intelligence-processen en -modellen;
 • ervaring als adviseur in een niet-leidinggevende rol;
 • ervaring met het vertalen van beleidsconcepten naar de praktijk in een rol als operationeel specialist en het vertalen van praktijkinzichten naar advies voor leidinggevenden;
 • conceptuele kennis van databases ((No) SQL);
 • ervaring met programma's zoals Analyst's Notebook, iBase, Palantir, Kibana of vergelijkbaar;
 • kennis van tenminste één moderne programmeertaal;
 • ervaring in transnationaal (samen) werken.

We vragen jou om voorafgaand aan het selectiegesprek 2 documenten aan te leveren, waaruit blijkt dat je abstracte concepten kunt beschrijven en overbrengen en je in staat bent om een helder advies te formuleren. Deze documenten komen in het selectiegesprek aan bod.

Werken bij het NSOC betekent ook dat je bereid moet zijn om jezelf voortdurend te ontwikkelen en eventueel opleidingen of cursussen te volgen. Zelfstudie kan daar een deel van uitmaken.

Wat wij bieden

De standplaats is Gorinchem. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.373- en maximaal € 6.183,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist D.

Interesse?

Bel of mail met Frido Koolstra (06 - 46 33 09 09, frido.koolstra@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel of mail je met Ostar Roozenbeek, ICT-recruiter (06 - 47 65 91 71, ostar.roozenbeek@politie.nl).

Solliciteer uiterlijk 29 augustus 2022 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek A en mogelijk een assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • Zonder IT'ers zijn we nergens. Ben jij expert in IT? Lees alles over onder andere data science, legaal hacken of cybersecurity en test je digitale skills in de Cybercrime Challenge op http://it.kombijdepolitie.nl/
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.