Kom bij de politie Maak er politiewerk van
Naar overzicht vacatures

sectorhoofd HR-Administratie

De Dienst HRM zoekt voor de Afdeling HR-Administratie een sectorhoofd. Een inspirerende professional met een heldere kijk op het HRM van de toekomst. Een leider met kennis van zaken, die met oprechte aandacht voor de medewerkers de sector stuurt en richting geeft. Een ambitieus leider die verbinding brengt tussen de verschillende teams en die nabijheid zelfs op afstand weet te creëren.

Plaatsnamen: Organisatieonderdeel: Vakgebied: Niveau:
Plaatsnamen: Rotterdam Organisatieonderdeel: Politiedienstencentrum Vakgebied: HRM, Management Niveau: WO

Wat ga je doen?

Als sectorhoofd draag je bij aan een effectieve en efficiënte organisatie en aan de positionering van de politie in de samenleving. Je bent resultaat- en budgetverantwoordelijk voor het behalen van de vastgestelde resultaten in het sector-bedrijfsvoeringplan. Je geeft leiding aan een collectief van medewerkers binnen de HR-Administratie waarvan het karakter van de werkzaamheden van dienstverlenende aard is. Jij bent de schakel tussen dienstleiding en teams, tussen beleid en uitvoering, en visa versa. Zo zorg je voor verbinding binnen de sector, met andere sectoren binnen de Dienst HRM, met andere diensten van het Politiedienstencentrum (PDC) en met de afnemers van de diensten. Ook maak je deel uit van het managementteam van de Dienst HRM en werkt in dit verband aan en vanuit collectiviteit.

Verder geef je als sectorhoofd richting aan de ontwikkelingen binnen de sector. De afgelopen jaren heeft de HR-Administratie een grote ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn nu 3 centrale locaties en de teams zijn gevormd. Sterk toenemende aandacht vanuit de leiding voor het welbevinden van de medewerkers, en aandacht voor verzuimbeheersing, heeft het verzuim sterk doen dalen. Werkprocessen en systemen zijn doorontwikkeld om de dienstverlening te optimaliseren, onder andere in het kader van Next Level PDC. Veel cao-afspraken komen uiteindelijk in de uitvoering van de sector HR-Administratie. Daarnaast wordt data-beheer steeds belangrijker, want de sector is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de personeelsdata en het garanderen van de privacy en bescherming van die gegevens. De basis die de afgelopen jaren is neergelegd, ga jij als sectorhoofd verder doorontwikkelen.

Waar ga je werken?

De Dienst HRM ondersteunt de eenheden op het gebied van alle HR-vraagstukken. Ruim 2400 medewerkers zijn bij deze dienst werkzaam, waarvan 2/3 gedeconcentreerd bij de eenheden. De Afdeling HR-Administratie is geconcentreerd georganiseerd en bestaat uit een personeels- en salarisadministratie op drie locaties (Zwolle, Eindhoven en Rotterdam). Daarnaast maakt het Team HR-Beheer onderdeel uit van HR-Administratie, zij zijn gevestigd in Rotterdam en houden zich bezig met de formatie, HR-analytics en -beheer. Er wordt jaarlijks ruim 4 miljard euro aan salaris verloond. We bedienen als afdeling meer dan 70.000 collega's op het gebied van personele mutaties en salarisverwerking. Om deze grote stroom aan mutaties optimaal te kunnen verwerken is de afdeling in verschillende clusters ingedeeld. De HR-Administratie is het fundament van de gehele personeelsinformatievoorziening, de personeels- en de salarisadministratie. Het team zorgt ervoor dat het fundament betrouwbaar is. Als het proces niet goed verloopt heeft dit een groot effect op het imago van de dienst. In ons team werken betrokken professionals. Hun vakmanschap en daadkracht zijn onmisbaar voor de ondersteuning van de operatie. We verwerken wijzigingen die complex zijn of een grote impact hebben op de het (financiële) welzijn van politiemedewerkers.

De doorontwikkeling van HR-Administratie naar een Shared Service Centrum, inclusief HR-Servicedesk, is in gang gezet. Datamining, HR-analytics en robotisering wordt steeds belangrijker. De visie op de HR-functie wordt steeds meer bepaald door Informatievoorziening (IV)-HRM. Er loopt een groot programma om die toekomst in beeld te brengen, te vertalen naar onze visie voor de toekomst op onze rol als dienstverlener, en te beschrijven en te besluiten op welke wijze ons IV-HRM landschap er in de nabije toekomst uit moet gaan zien. Dit is ook noodzakelijk om de aanbesteding voor onze belangrijkste HR-systemen voor te bereiden. Die aanbesteding zal eind 2019 van start gaan en doorlopen in 2020. Dit alles leidt ook voor de toekomst tot een verschuiving in de samenstelling van de populatie medewerkers van de sector. Er zal bijvoorbeeld meer expertise komen op het gebied van HR-analytics en geautomatiseerde werkprocessen.

Wie ben jij?

Jij bent een dynamisch leidinggevende met een sterke dienstverlenende houding. Je staat voor het leveren van hoge kwaliteit en service aan de operatie en het versterken van het werkgeversimago van de politie. Je bent ambitieus als het gaat om doelen en resultaten, bent duidelijk en concreet in je beslissingen en kent het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Je bent in staat in volle overtuiging leiding te geven aan de veranderingen binnen de politie en de medewerkers te leiden in deze transitie. Je kunt sturing geven aan veranderprocessen en treedt hierin op als inspirator. Daarbij blijf je koersvast, maar toon je ook flexibiliteit indien dat nodig is om het doel te bereiken. Je bent zowel analytisch als empatisch, en ziet ook wat er zich onder de oppervlakte afspeelt. Binnen HR-Administratie stimuleer jij de gehele interne samenwerking en het samenspel met andere sectoren en diensten van het PDC. waarbij je altijd oog houdt voor zowel de verhoudingen als de ontwikkelingen in de omgeving. Diversiteit en complementariteit aan het MT van de Dienst HRM zijn belangrijk voor ons en wegen mee bij de selectie.

Op jaarbasis wordt ruim 4 miljard euro verloond. Continue aandacht in de processen voor rechtmatigheid en compliancy is daarom een speerpunt van je functie. Naast affiniteit met dit onderwerp is kennis van risicomanagement essentieel. En om de ontwikkelingen op het gebied van IV-HRM het hoofd te bieden, breng je ook kennis van zaken, affiniteit en veel enthousiasme mee op dit onderwerp mee. Je hebt frisse en moderne ideeën over dienstverlening, arbeidsverhoudingen en hebt een goed intrinsiek beeld van de toekomstige generatie medewerkers. In de volle breedte stimuleer je innovatie en initieer en steun je initiatieven hiervoor. Tot slot beschik je over een wo-diploma en heb je een afgeronde leidinggevende-opleiding.

Wat wij bieden

De standplaats is Marten Meesweg 35, Rotterdam. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.739,- en maximaal € 6.707,- (schaal 14 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is sectorhoofd.

Interesse?

Bel of mail met Leo Schaap, dienstleiding HRM (06 - 20 00 67 81, SecretariaatDienstleidingHRM@politie.nl), als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment en Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 26 augustus 2019 via de sollicitatiebutton. De selectiegesprekken vinden plaats op 11 (en eventueel 16) september.

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op innovatie en cultuurverandering. Een toekomstgerichte politie vraagt om krachtige leiders. Talentvolle vernieuwers met uiteenlopende achtergronden die een open klimaat creëren en ruimte geven aan cultuurverschillen binnen teams.