Kom bij de politie Maak er politiewerk van

sectorhoofd Hoger Politieonderwijs

Voor de nieuw te vormen sector Hoger Politieonderwijs zijn we op zoek naar een daadkrachtig en inspirerend sectorhoofd. Ben jij in staat om de ‘hogeschool’ binnen de Politieacademie te leiden, en met visie en het hoger politieonderwijs nieuwe richting te geven? Kun jij je daarbij verbinden aan de strategische agenda van de Politieacademie? Dan zoeken we jou!

Specificaties vacature

Locatie(s):

Apeldoorn

Organisatieonderdeel:

Politieacademie

Vakgebied(en):

Onderwijs, Management

Niveau:

WO

Wat ga je doen?

Als sectorhoofd geef je leiding en richting aan de nieuw te vormen sector voor Hoger Politieonderwijs. Met je heldere visie en vol daadkracht neem jij de sector mee in veranderingen. Je staat voor de koers van de Politieacademie en bent de schakel tussen het MT van de Politieacademie en de leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de verschillende opleidingen. Je bent de spil als het gaat om (gedragen) ontwikkeling van de nieuwe sector en de uitvoering ervan. Je geeft leiding aan teamchefs en medewerkers op basis van het versterken van de kwaliteitscultuur en (continu) leren en ontwikkelen. Je zoekt actief afstemming met de Examencommissie Hoger Onderwijs om de kwaliteit van toetsing te verbeteren.

Als leidinggevende verbind je mensen waardegedreven aan resultaten. Je geeft in houding en gedrag uiting aan de kernwaarden: integer, betrouwbaar, moedig en verbindend. Zelf ben je daar ook op aanspreekbaar. Je weet wat mensen bezighoudt en geeft hen het vertrouwen. Ook weet je hen in hun kracht te zetten door het bieden van professionele ruimte en door het creëren van de juiste condities. Samen met de teamchefs ben je verantwoordelijk voor de vernieuwingen die binnen het onderwijs plaats zullen vinden. Je gaat hierin planmatig te werk en weet mensen mee te nemen in de veranderingen door draagvlak te creëren. Uiteraard ben je als sectorhoofd naast het hiervoor genoemde ook resultaat- en budgetverantwoordelijk.

Het hoger politieonderwijs staat voor een grote ontwikkelopgave. De komende jaren worden nieuwe (bachelor)opleidingen ontworpen en de bestaande opleidingen grondig herzien. Inmiddels is een visie op hoger politieonderwijs ontwikkeld, die nauw aansluit bij de visie op leren van de Politieacademie. Je gaat planmatig te werk en weet mensen mee te nemen in de veranderingen door draagvlak te creëren. Horizontaal weet je de verbinding te leggen met de verschillende sectoren binnen de Politieacademie. Je acteert op strategisch niveau en op hoofdlijnen, en inhoudelijk kun jij vertrouwen op teamchefs, docenten en specialisten, zoals bijvoorbeeld onderwijskundigen. Je weet de brug te slaan tussen onderwijs en de politiepraktijk. Samen één organisatie: dat straal je uit en dat gedachtegoed weet je ook door te geven. Je bent een representatieve vertegenwoordiger van de Politieacademie in functionele netwerken binnen én buiten de politie, waaronder collega hogescholen die actief zijn in het veiligheidsdomein.

Waar ga je werken?

De Politieacademie is het kwalificerend onderwijsinstituut en onderzoeksinstituut voor de politie en staat garant voor onderwijs en onderzoek dat aansluit bij de beroepspraktijk, doelgroep en vraag, en dat toekomstgericht en innovatief is. Het realiseren van de opdracht van de Politieacademie vraagt om een sterke verbinding tussen alle actoren die binnen en buiten het politiebestel een verantwoordelijkheid hebben voor het opleiden van start bekwame politiemensen en het bevorderen van de professionaliteit en het lerend vermogen van de politie. De Politieacademie kent verschillende sectoren: Basis Politieonderwijs (BPO), Vakspecialistisch Onderwijs (VPO), Kennis en Onderzoek (K&O) en Hoger Politieonderwijs (in oprichting). De samenwerking van de Politieacademie met de politieorganisatie is intensief; zij ontwikkelen en leiden gezamenlijk en in co-creatie op. Als onderwijsorganisatie is de Politieacademie binnen die co-creatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en examinering. Daarnaast maakt de Politieacademie deel uit van een netwerk van mbo- en hbo-scholen. Dit maakt het mogelijk om het onderwijs te richten op de politietaak en eigen expertise. Dit doet zij in nauwe samenwerking met verscheidende partners.

De opleidingen van het hoger politieonderwijs bieden nieuwe studenten (instromers) toegang tot één van de politieberoepen én al werkzame politiemedewerkers (doorstromers) de mogelijkheid tot loopbaanontwikkeling binnen de politie. Nationaal en internationaal in verbinding met de samenleving, de (politie)praktijk, onderzoek, hogescholen en universiteiten, bieden we geaccrediteerd hoger onderwijs aan. Onderwijs waarin werken en leren sterk verbonden zijn. In nauwe samenwerking met de politiepraktijk zorgen inspirerende docenten, mentoren en begeleiders vanuit de praktijk voor een betekenisvolle leeromgeving waarin studenten veilig kunnen, willen, mogen en durven leren. Samenwerken is hierin de cruciale sleutel tot succes. Dit alles vraagt een grote stuurmanskunst van jou als sectorhoofd.

Wie ben jij?

Je bent een toegankelijk en inspirerend leider, binnen én buiten de organisatie. De grote ontwikkelopgave en het feit dat de sector nog te vormen is, zie jij als een uitdaging en je bent in staat om te ontwikkelen op inhoud en bedrijfsvoering. Je hebt gezag en krijgt mensen mee in je visie. Daarbij weet je makkelijk te schakelen en te bewegen tussen de verschillende niveaus. Jij bent een verbinder pur sang waarbij netwerkvaardigheid onontbeerlijk is. Je hebt ruime ervaring op het gebied van leiderschap op strategisch niveau en bent zichtbaar, aanspreekbaar en luistert naar je omgeving. Daarnaast heb je ervaring met het managen van veranderingen. Overtuigd van de expertise van je medewerkers laat je de details aan hen over. Tevens ben je kritisch, schroomt niet om ook het lastige gesprek aan te gaan, weet constructief met conflicten om te gaan en je toont daadkracht wanneer lastige besluiten genomen dienen te worden.

Naast je mensgerichte stijl van leidinggeven heb je een duidelijke visie over de toekomstige richting van het hoger onderwijs.. Een gezonde dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit is daarbij cruciaal. Je bent in staat in volle overtuiging leiding te geven aan de vernieuwingen binnen het hoger onderwijs en kunt daarin houvast bieden aan onze professionals.

Ten slotte vragen we om:

  • een wo-diploma en een afgeronde leidinggevende-opleiding;
  • bij voorkeur ervaring in het hoger beroepsonderwijs;
  • ervaring of aantoonbare affiniteit met het organiseren en managen van leerprocessen en opleidingen binnen het onderwijs.

Wat wij bieden

De standplaats is Apeldoorn. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal €5.131,- en maximaal €7.220,- (schaal 14 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is sectorhoofd.

Interesse?

Bel of mail met Kathelijne van Kammen, plaatsvervangend directeur (06 - 30 42 67 79, kathelijne.van.kammen@politieacademie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 29 augustus 2022 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • Een veiligheidsonderzoek en mogelijk een assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
  • De procedure bestaat uit 2 selectierondes. Commissie 1 bestaat uit een afvaardiging uit de Sector Hoger Politieonderwijs en zal zich concentreren op het persoonsprofiel. Commissie 2 bestaat uit een bredere afvaardiging van de Politieacademie en zal zich concentreren op de competenties en de brede bijdrage vanuit de sector aan het geheel.
  • De gesprekken met de commissies zijn gepland op dinsdag 20 september 2022 en donderdag 22 september 2022.
  • Als leidinggevende binnen de politie ben je verbonden met de omgeving vanuit de vraag welk (politie)werk nodig is, verbind je op een zingevende manier mensen aan resultaten en faciliteer je de professionals en het team, op zo'n manier dat iedere medewerker zich gehoord en gezien voelt in het werk dat hij of zij doet, in wie hij/zij is als persoon en in zijn/haar ontwikkeling. Je bent reflectief naar jezelf, verantwoordt je keuzes, zorgt voor complementariteit in je team(s) en werkt actief aan een inclusieve cultuur.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Stefan Middelveld | Recruiter

stefan.middelveld@politie.nl

06 - 10 92 17 65