Kom bij de politie Maak er politiewerk van

sectorhoofd - Facilitaire Services

<p>De Dienst Facility Management (FM) zoekt voor de sector Facilitaire Services een sectorhoofd. Ken jij het speelveld, ben je innovatief en herken jij zowel het grote verband als de in- en externe samenhang binnen (complexe) vraagstukken? Ben je een professional met een vernieuwende visie op de dienstverlening binnen de verzorgingsgebieden van de Regionale Facilitaire Services (RFS) en een leider die ruimte biedt aan cultuurverschillen binnen teams. Solliciteer dan op deze dynamische en uitdagende functie!</p>

Specificaties vacature

Locatie(s):

Landelijk

Organisatieonderdeel:

Politiedienstencentrum

Vakgebied(en):

Facilitair en Techniek, Management

Niveau:

WO

Wat ga je doen?

Als sectorhoofd draag je bij aan een effectieve en efficiënte organisatie en aan positionering van de politie in de samenleving. Deze bijdrage lever je door vastgestelde resultaten in het sectorbedrijfsplan te behalen door middel van je resultaat- en budgetverantwoordelijkheid. Je geeft leiding aan een collectief van medewerkers van wie het karakter van de werkzaamheden van leidinggevende, strategische en uitvoerende aard is. Het sectorhoofd is de verbindende schakel tussen de directeur van de Dienst FM en de teams, tussen uitvoeringsbeleid en uitvoering en visa versa.

Jij bent als eindverantwoordelijke voor Facilitaire Services het inspirerende boegbeeld. Je geeft leiding aan de teamchefs binnen de sector en je rapporteert aan de directeur van de Dienst FM. Verder geef je als sectorhoofd richting aan de ontwikkelingen binnen de sector, zoals duurzaamheid en hospitality. Jouw leidinggevende vaardigheden en overtuigingskracht helpen je vervolgens om de medewerkers hierin mee te nemen. Mensenkennis en inlevingsvermogen komen uitstekend van pas in de vele gesprekken die je voert op alle niveaus. Je overlegt veel met verschillende leidinggevenden, maar je schakelt even soepel met leveranciers en je collega's. 

Waar ga je werken?

Het Politiedienstencentrum (PDC) ondersteunt de gehele politie met producten en diensten, bijvoorbeeld op het gebied van HRM, informatievoorziening, ICT, communicatie en facilitaire zaken. De Dienst Facility Management (FM) is onderdeel van het PDC. Onze dienst houdt zich binnen diverse sectoren bezig met een groot aantal facilitaire diensten, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud, het beheer en de afstoot van panden. Maar ook met schades aan gebouwen en voertuigen, verhuizingen, politie-uitrusting (zoals kleding en wapens), het duurzaam informatiebeleid en het beheer en onderhoud van voer- en vaartuigen.

De sector Facilitaire Services is de grootste sector binnen de Dienst FM. Groot in omvang gezien het aantal medewerkers (ruim 1500), maar ook groot en breed georiënteerd als het gaat over de levering en de uitvoering van verschillende typen facilitaire producten en diensten. Facilitaire Services vormt de basis van de facilitaire ondersteuning aan de politieoperatie in de 10 regionale verzorgingsgebieden. Deze verzorgingsgebieden bestaan uit de 10 regionale politie-eenheden, maar ook uit (onder andere) de facilitaire ondersteuning voor de Landelijke Eenheid, de Politieacademie, de Landelijke Meldkamer Centrale en het Politiedienstencentrum zelf.

De sector FS bestaat uit 10 Regionale Facilitaire Services teams (elk RFS team bestaat vervolgens weer uit de subteams Facilitaire Services, Logistieke ondersteuning en Bedrijfsadministratie) en het landelijke team Documentaire Informatievoorziening. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het domein Services dat wordt vertegenwoordigd vanuit de Sector Informatie, Analyse & Rapportage (IAR), de Dienst Verwerving en de Directie FM. Binnen dit domein ben je betrokken bij verschillende projecten en programma’s, zoals de beweging ‘Anders werken’, het integraal werkconcept, de routekaarten verduurzaming Services, het Facilitair dienstverleningsconcept, contract- en leveranciersmanagement en het programma Fysieke Toegangsbeveiliging. De sector heeft een budgettair kader van ongeveer 43 miljoen Euro.

De leiding van de sector FS bestaat uit twee sectorhoofden. Als sectorhoofd FS heb je een uitgestrekt werkterrein en ben je samen met de teamchefs die je aanstuurt, verantwoordelijk voor het bieden van uitstekende facilitaire services. Op dit moment is één van de sectorhoofden verantwoordelijk voor het oostelijk deel van Nederland en het andere sectorhoofd voor het westelijk deel. In onderling overleg wordt gekeken naar een passende verdeling.

Wie ben jij?

​Als leidinggevende in het korps geef je op een samenbindende manier leiding en ben je resultaatverantwoordelijk. Je stuurt aan op de kernwaarden: integer, betrouwbaar, moedig en verbindend en je bent hier zelf ook op aanspreekbaar. Vanuit je nauwe verbinding met de externe omgeving voel je je eigenaar van veiligheidsproblemen en je schroomt niet om, vanuit jouw positie bezien, (proactief) tot betekenisvolle interventies te komen als de omstandigheid daarom vraagt. Je bent gericht op het versterken van het vertrouwen in de politie en werkt doelgericht samen met in- en externe partners. Bij het werk ben je optimaal betrokken en voor de mensen aan wie je leiding geeft ben je een coach en je gaat met hen de dialoog aan over hun ontwikkeling. Je bent ook in staat tot reflectie op jezelf. Jij weet wat mensen in de frontlijn nodig hebben en wat hen bezighoudt. Hierdoor zet je hen in hun kracht door het bieden van professionele ruimte én verantwoordingskaders of door het creëren van de juiste condities daarvoor.

Het is van belang dat je vanuit jouw vakmanschap, kennis van en ervaring met politie- en bedrijfsvoeringprocessen het belang van standaardisering kunt motiveren en hierop kunt sturen. Tegelijkertijd ben je ook in staat om te bewegen tussen standaardisering en maatwerk. Door je integrale, nieuwsgierige blik en dankzij jouw politiek-bestuurlijke sensitiviteit voel je goed aan welke belangen er in de organisatie spelen en ben je in staat om vanuit flexibiliteit en een brede PDC-bril naar vraagstukken te kijken. Met deze vaardigheden lever je ook een actieve bijdrage aan onze wens om wendbaar te werken. Je kunt denken in scenario’s, deze goed verwoorden en overbrengen aan betrokken partijen. Daarnaast neem je je verantwoordelijkheid door actief samenwerking op te zoeken, ga je altijd servicegericht te werk en kun je goed een netwerk opbouwen én onderhouden. Of je nu spreekt met een collega uit de operatie of uit de bedrijfsvoering: jij bent een prettige, open en verbindende gesprekspartner die op alle niveaus kan meepraten.

Je kunt goed systeemdenken en het grotere geheel overzien en weet ook op afstand nabijheid te organiseren. Je bent een doorzetter die snel kan schakelen tussen onderwerpen, hoe complex of divers de vraagstukken ook zijn. Ook ben je in staat om in volle overtuiging leiding te geven aan de veranderingen in ons korps en jij kunt hierin houvast bieden aan onze professionals. Je bent, kortom, een empathische verbinder die stevig in de schoenen staat en er niet voor terugdeinst om knopen door te hakken.

Verder vragen wij het volgende:

  • een wo diploma, een afgeronde leidinggevende-opleiding en werkervaring op beleidsontwikkeling;
  • ruime ervaring in een tactische/strategische leidinggevende (facility) managementpositie; je hebt ervaring met ontwikkeling/transitieprocessen, veranderkundige processen en ervaring met het leidinggeven aan grotere groepen mensen en complexe processen. Vanuit die ervaring weet je dat inhoudelijke kennis van het vakgebied ook een must is.

Wat wij bieden

In lijn met ‘Anders Werken’ blijft ook na Corona gedeeltelijk thuiswerken voor ons vanzelfsprekend. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. De status van de functie is ATH.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 5.131,- en maximaal € 7.220,- (schaal 14 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is sectorhoofd.

Interesse?

Bel of mail met Linda Ruseler, directeur Dienst Facility Management (06 - 82 40 53 75, linda.ruseler@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 04 oktober   2022 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

    • Een veiligheidsonderzoek en mogelijk een assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
    • Als leidinggevende bij de politie ben je verbonden met de omgeving vanuit de vraag welk (politie-)werk nodig is, nu en voor de toekomst, verbind je op een zingevende manier mensen aan resultaten en faciliteer je de professionals en het team, zodat iedere medewerker zich gehoord en gezien voelt in het werk wat hij of zij doet, in wie hij/zij is als persoon en in zijn/haar ontwikkeling. Je bent reflectief naar jezelf, je verantwoordt je keuzes, je zorgt voor complementariteit in je team(s) en werkt actief aan een inclusieve en lerende cultuur.