Kom bij de politie Maak er politiewerk van
Naar overzicht vacatures

secretaris - Dienst Financiën

Ben jij die enthousiaste en energieke collega die passie heeft voor de bedrijfsvoering? Beschik jij over uitstekende adviesvaardigheden, opereer je gemakkelijk in een complex krachtenveld en heb je affiniteit met politiewerk? Dienst Financiën in Rotterdam is op zoek naar een communicatief vaardige secretaris. Iets voor jou?

Locatie(s): Rotterdam
Organisatieonderdeel: Politiedienstencentrum
Vakgebied(en): Advies en beleid
Niveau: HBO

Wat ga je doen?

Als secretaris stuur je op het ontzorgen van het MT van de Dienst Financiën. Dit MT bestaat uit het diensthoofd en drie sectorhoofden. Jouw takenpakket is divers en afwisselend. Concreet betekent dit dat je:

 • voor diverse overleggen een secretarisrol vervult. Je bent hierbij onder andere verantwoordelijk voor een degelijke voorbereiding en maakt stukken tijdig en volledig beschikbaar. Je monitort de afspraken en acties die gemaakt zijn;
 • aanspreekpunt bent voor de afstemming van de agenda met de directie Financiën en Control en het periodieke MT Breed Dienst-Directie Financiën;
 • een voorbereidende rol vervult bij hei-sessies van het DMT of andere activiteiten die vanuit het DMT worden geïnitieerd;
 • coördinerende penvoerder bent voor dienstbrede thema’s die gedurende het jaar spelen. Denk hierbij aan het jaarplan Dienst Financiën, de afsprakenset, het opleidingsplan, managementgesprekken met de directeur en plv. directeur PDC, maar ook de dienstbrede onderwerpen zoals de AVG;
 • zorgt voor de juiste werking van het besluitvormingsproces. Je treedt hierin op als onafhankelijk adviseur en een inhoudelijke expert;
 • relevante informatie verzamelt en analyseert op impact voor de dienst en adviseert en annoteert richting de dienstleiding;
 • nauw samenwerkt met andere adviseurs binnen de diensten, met de adviseurs Bestuursondersteuning van de Staf PDC en relevante externe partners;
 • innovaties en mogelijke verbeteringen in de dienstverlening van de dienst in de gaten houdt en de dienstleiding hierover adviseert.

Waar ga je werken?

De bedrijfsvoering ondersteunt het operationele politiewerk 24 uur per dag. Het PDC is de dienstverlener op het gebied van bedrijfsvoering voor het gehele korps (regionale eenheden, Landelijke eenheid, Politieacademie en de Landelijke Meldkamer Samenwerking). Zij regelt onder andere de salarissen, alle inkooptrajecten, de huisvesting, de ICT-voorzieningen, de voer- en vaartuigen, wapens en munitie, kleding en uitrusting en de externe communicatie zoals het tv-programma Opsporing Verzocht. Binnen het PDC zijn in totaal zeven bedrijfsvoeringdiensten ondergebracht: Verwerving, Financiën, Facility Management, Human Resource Management, Informatiemanagement, ICT, Communicatie en Staf PDC. Jij gaat werken binnen de Dienst Financiën die bestaat uit de drie sectoren; Financiële Beleidsondersteuning, Financiële Uitvoeringsondersteuning en Financiële Administratie. Je werkt nauw samen met de sectorhoofden van de Dienst Financiën, het diensthoofd Financiën en het secretariaat van de Dienst Financiën.

Wie ben jij?

Je bent flexibel, hebt lef en kunt optreden als volwaardig sparringpartner voor de dienstleiding. Je staat stevig in je schoenen, houdt het overzicht en hebt overtuigingskracht. Met jouw kennis en ervaring heb je inzicht in de werking van grote, complexe overheidsorganisaties, de formele en informele processen die daarin plaatsvinden en de wijze hoe in deze context resultaten geboekt kunnen worden. Daarnaast ben je in staat om proactief te handelen en je eigen netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je kijkt daarbij met een onafhankelijk en kritische blik naar onze omgeving. Je hebt oog voor de verschillende belangen en wensen die diverse partijen in het speelveld van de bedrijfsvoering in de volle breedte hebben (PDC, directies, eenheden en portefeuillehouder) en kan daar op een integere en zakelijke manier mee omgaan. Je bent leergierig en enthousiast en met je no-nonsense houding deins je niet terug voor dynamiek en een veranderende omgeving waarin geopereerd moet worden. Je hebt een scherpe pen, bent mondeling communicatief vaardig en draagt actief kennis over.

Verder beschik je over:

 • hbo-diploma op het gebied van bedrijfs-, organisatiekunde, bestuurskunde en / of adviesvaardigheden;
 • kennis en vaardigheden om het kennisterrein op peil te houden;
 • meerdere jaren kennis en ervaring in overheidsorganisaties, specifiek de bedrijfsvoering;
 • ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context;
 • kennis van en ervaring met de planning- en controlcyclus binnen een overheidsomgeving;
 • ervaring met een secretarisrol in een complexe organisatie.

Wat wij bieden

De standplaats is Rotterdam. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.502,- en maximaal € 5.228,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist C.

Interesse?

Bel of mail met Hans Donker, diensthoofd Financiën (06 - 12 41 32 99, hans.donker@politie.nl) of Annemiek Paans-van Leeuwen, wnd. sectorhoofd FUO (06 - 82 05 95 45, annemiek.paans.van.leeuwen@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 3 maart 2021 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek P maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.