Kom bij de politie Maak er politiewerk van
Naar overzicht vacatures

recherchepsycholoog

Wil jij als recherchepsycholoog direct betrokken worden bij de operatie? De Dienst Regionale Recherche van Eenheid Rotterdam zoekt een recherchepsycholoog die in de verbinding treedt met de verschillende opsporingsteams om gedragsmatige advisering te bieden op diverse vlakken zoals verhoorondersteuning, CTER, stalkingzaken en dreigingsinschattingen.

Locatie(s): Rotterdam
Organisatieonderdeel: Rotterdam
Vakgebied(en): Opsporing
Niveau: HBO

Wat ga je doen?

Als recherchepsycholoog maak je gedragswetenschappelijke kennis en methodieken toepasbaar voor de politiepraktijk door het gedrag te duiden vanuit een adviserende rol. Je werkzaamheden vinden plaats binnen diverse politietaken, in de opsporing maar ook binnen het kader van openbare orde en veiligheid. Naast het advieswerk binnen de operatie draag je kennis over door het geven van presentaties en trainingen. Je bewaakt de grenzen van je eigen deskundigheid en verwijst indien nodig naar andere deskundigen.

Inhoudelijk bestaan de werkzaamheden van een recherchepsycholoog voornamelijk uit:

 • gedragskundige beoordeling van bedreigingen;
 • gedragskundige verhooradvisering;
 • gedragskundige advisering van problematische aangiften van seksueel misbruik; en
 • gedragskundige recherche-advisering.

Het vakgebied is continu in ontwikkeling om te blijven aansluiten op de behoefte van de organisatie. Zo zijn er ontwikkelingen op terreinen als weging van subjecten, advisering bij ondermijning en zware criminaliteit en cybercrime.

Waar ga je werken?

De Dienst Regionale Recherche (DRR) van Eenheid Rotterdam verricht probleem- en/of themagerichte onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden (ondermijning), delicten met hoge impact, criminele activiteiten gelieerd aan terrorisme en op de geprioriteerde thema's zoals milieu, fraude en zeden. De dienst is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de vreemdelingenwetgeving en ondersteunt de opsporing in de eenheid door observatie, interceptie, forensische opsporing, financieel opsporen en digitaal opsporen. Vanuit het speelveldmodel worden medewerkers uit de afdelingen ingezet. Als recherchepsycholoog ben je onderdeel van de Afdeling Specialistische Ondersteuning, Team Ondersteuningsdesk. De Dienst Regionale Recherche streeft ernaar een rookvrije dienst te worden.

Wie ben jij?

Je bent een sociale teamplayer die verbinding maakt en gericht is op het overdragen van je specialistische kennis. Tevens is jouw analyserend vermogen uitmuntend: je bent alert op, zoekt en herkent belangrijke informatie. Je kunt veel en complexe informatie in korte tijd verwerken, je rafelt vraagstukken uiteen en denkt tegelijkertijd in concrete oplossingen. Zowel mondeling als schriftelijk is je woordkeuze begrijpelijk, correct en duidelijk. Je kunt je onafhankelijk opstellen. Je bent in staat aan te sluiten op het kennisniveau van je opdrachtgevers en ontvangers. Je bent initiatiefrijk en neemt actief deel aan multidisciplinaire casusoverleggen met zowel in- als externe partners.

Daarnaast beschik je over:

 • een hbo-diploma in een gedragswetenschappelijke richting zoals psychologie of orthopedagogiek;
 • aantoonbare kennis van psychopathologie of de bereidheid hiervoor een aanvullende opleiding te volgen;
 • een RINO-diploma recherchepsychologie of de bereidheid deze te halen;
 • bij voorkeur ervaring met de opsporing en recente werkervaring als recherchepsycholoog.

Wat wij bieden

De standplaats is Rotterdam. Er is ruimte voor 1,8 fte. Eén functionaris krijgt een vast dienstverband aangeboden en één functionaris wordt tijdelijk voor 2 jaar aangesteld.

Vast:

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 12-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week) met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.502,- en maximaal € 5.228,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

Tijdelijk:

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 12-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week) met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.502,- en maximaal € 5.228,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist C.

Interesse?

Bel of mail met Perry Roef, teamchef (06 - 20 01 13 59, perry.roef@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 20 januari 2021 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een vakinhoudelijk assessment maakt (mogelijk) deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.