Kom bij de politie Maak er politiewerk van

projectvoorbereider LMIO

Team Generieke Opsporing van de Eenheid Noord Holland zoekt een projectvoorbereider voor het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO). Ben jij een vernieuwer en ben je bovendien in staat om vraag en aanbod bij elkaar te brengen om tot goede projectvoorstellen te komen? Lees dan snel verder!

Specificaties vacature

Locatie(s):

Heemskerk

Organisatieonderdeel:

Noord-Holland

Vakgebied(en):

Advies en beleid, ICT

Niveau:

HBO

Wat ga je doen?

Als projectvoorbereider ontwikkel je in nauwe samenwerking met de analisten, de alliantiemanager Publiek Private Samenwerking (PPS) en samenwerkingspartners projectplannen voor de effectieve aanpak van internetfraude, maar eveneens in de alternatieve afdoeningen. Je ontwikkelt in samenwerking met in- en externe partners interventiestrategieën om internetfraude zo effectief en efficiënt mogelijk te verstoren, tegen te houden en te voorkomen. Daarnaast ontwikkel je, op basis van analyses, lokale, (inter)regionale en landelijke projectplannen voor effectieve aanpak en preventie van internetfraude. Je maakt voorstellen en adviseert over de landelijke aanpak van eenheidoverschrijdende fenomenen. Ook stem je af met het OM, gemeenten en andere partners van de eenheden waar de projecten mee worden voorbereid. De projectplannen zijn breed georiënteerd en richten zich op het totale spectrum van mogelijke interventies, waarbij een strafrechtelijke aanpak één van de mogelijkheden is. De aanpak creëert draagvlak en vergroot de opvolgingskans door eenheden en partners.

In het eerste jaar vervul je daarnaast samen met een collega de rol van kwartiermaker 'vernieuwing opvolging'. Je bouwt draagvlak op en overtuigt je collega’s van het nut en de voordelen van nieuwe opvolgingsmethoden en zet daartoe samen met hen projecten op. Je staat de eenheden met raad en daad bij om de nieuwe manieren van opvolging van aangiften internetfraude in de eenheden te introduceren en te implementeren.

Vernieuwing van opvolging van aangiften internetfraude is nodig omdat de opsporings- en strafrechtketen overbelast is en strafrechtelijke opvolging niet goed aansluit bij de verwachtingen die slachtoffers hebben. In verschillende eenheden zijn ervaringen opgedaan met nieuwe manieren van opvolging in de vorm van stopgesprekken, OM-strafbeschikking en directe aansprakelijkheidstelling van oplichters via private partijen. Je draagt hieraan bij vanuit je enthousiasme, inhoudelijke expertise en persoonlijkheid. Die rol vereist vernieuwing, het doorbreken van traditionele denkpatronen, het overwinnen van weerstand en het bouwen van relaties. Veel werkzaamheden worden in of samen met de blauwe teams en rechercheonderdelen in de eenheden uitgevoerd.

Verder:

 • Verzorg je de projectvoorbereiding ten behoeve van opsporingsonderzoeken en/of andere interventie- en preventiestrategieën. Je ontwikkelt daarvoor effectieve strafrechtelijke en andere opvolgings- en interventiestrategieën ten behoeve van de PPS aanpak. Ook ga je de samenwerking aan met de afnemer van een projectvoorstel;
 • Stimuleer je de opvolging van projectvoorstellen op het gebied van strafrechtelijk onderzoek en andere opvolgingstrategieën in eenheden, inclusief alternatieve afdoeningen;
 • Werf je enthousiaste contactpersonen in de eenheden en faciliteer je hen bij de implementatie van nieuwe opvolgingsmethoden
 • Adviseer je over een goede afweging over de inzet van schaarse opsporings- en handhavingscapacteit;
 • Bewaak je de voortgang van lopende projecten en rapporteer je hierover. Je verbreedt aan de hand van pre-weeg documenten het infobeeld en stelt, in nauwe samenwerking met eenheden (co-creatie) projectvoorstellen op;
 • Onderhoud en zoek je contact met cybercrimeteams en teams die zich bezighouden met financieel economische criminaliteit vanwege de verbreding ten aanzien van de aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit.

Waar ga je werken?

Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) is een succesvol privaat-publiek samenwerkingsverband (PPS) in de aanpak van internetfraude tussen de politie, het OM, Marktplaats, de bankensector en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In het LMIO team werken tactische, technische en intelligence specialisten nauw samen bij de aanpak van (complexe) nationale- en internationale internetfraude. Deze aanpak richt zich naast het opsporen van daders ook op alternatieve interventies zoals het aan de voorkant, veelal in samenwerking met partners, verstoren van criminele processen. Het LMIO beweegt mee op de bredere toename van vormen van gedigitaliseerde criminaliteit. Dat betekent een kwalitatieve versterking van de landelijke functionaliteiten (intake-, kwaliteitscontrole-, analyse-, media-, en projectvoorbereiding) en versterking van de rol van eenheden in de aanpak en afhandeling van internetfraude. Het LMIO is een landelijk team dat bij de politie is ondergebracht bij de Eenheid Noord-Holland.

Wie ben jij?

Je bent ondernemend, enthousiast, bevlogen en bovenal blijkt uit je ervaring dat je een vernieuwer bent. Een cruciale rol van jou als projectvoorbereider is die van intermediair. Je brengt vraag en aanbod bij elkaar om in co-creatie met eenheden tot goede projectvoorstellen te komen. Als intermediair ben je voortdurend bezig om de match tussen vraag en aanbod te monitoren en te verbeteren, zodat de uitvoeringspraktijk steeds optimaal verloopt. Daarnaast initieer, bouw en onderhoud je landelijke netwerken. Binnen je team ben je niet alleen de expert, maar je weet je collega's ook helder en overtuigend te informeren, te begeleiden en te coachen. Feiten kun je helder en gestructureerd vastleggen en presenteren. Daarnaast werk je vanuit je professionele ruimte en vertrouwen in het team en de netwerken. Gezien het werkterrein heb je affiniteit met gedigitaliseerde criminaliteit.

Verder beschik je over:

 • een hbo diploma van een opleiding in een relevante richting zoals, criminologie, recherchekunde afstudeerrichting criminaliteitsanalyse;
 • de kennis om diverse kennisvelden te combineren en praktisch te vertalen;
 • sterke adviesvaardigheden;
 • bij voorkeur ervaring in analyse (kwantitatief /kwalitatief).

Wat wij bieden

De standplaats is Heemskerk. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.903,- en maximaal € 4.685,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist B, werkterrein digitale expertise.

Interesse?

Bel of mail met Gijs van der Linden, Teamleider LMIO (06 – 51 38 61 43, gijs.van.der.linden@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel of mail je met Jolandi Schreuder, ICT recruiter (06 - 18 16 38 88, jolandi.schreuder@politie.nl).

Solliciteer uiterlijk 22 september 2021 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek P maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • Zonder IT'ers zijn we nergens. Ben jij expert in IT? Lees alles over o.a. data science, legaal hacken of cybersecurity en test je digitale skills in de Cybercrime Challenge op http://it.kombijdepolitie.nl/.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.