Kom bij de politie Maak er politiewerk van

procesmanager onderzoek Politie en Wetenschap

Voor het unieke onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap van de Commissie Kennis en Onderzoek van de Politieonderwijsraad zijn wij op zoek naar twee echte bruggenbouwers tussen wetenschappelijk onderzoek en de politie. Als procesmanager werk je op het snijvlak van die twee werelden en onderhoud je een groot en divers netwerk van belanghebbenden. Ga jij ons in deze afwisselende functie versterken?

Specificaties vacature

Locatie(s):

's-Gravenhage

Organisatieonderdeel:

Politiedienstencentrum

Vakgebied(en):

Analyse & Onderzoek

Niveau:

WO

Wat ga je doen?

Met het onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap (P&W) leveren wij als opdrachtgever van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek een bijdrage aan kennis over de politie en haar omgeving. Daarnaast kijken we samen met onderzoekers en de politie hoe die kennis zo goed mogelijk benut kan worden door de politieorganisatie en het politieonderwijs. Onder meer in een jaarlijkse call, roepen wij externe onderzoekers vanuit verschillende disciplines op om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Samen met deskundigen vanuit de politie, wetenschap en veiligheidspartners worden vervolgens in twee rondes de beste en meest relevante voorstellen geselecteerd. De onderzoeken die starten begeleiden wij in het proces tot publicatie en implementatie.

Als procesmanager onderzoek ben je een echte bruggenbouwer en onderhoud je actief een netwerk. Daardoor weet je wat er speelt in zowel de onderzoekswereld als de politieorganisatie en het politieke veld daarom heen. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de onderzoekers bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Je bevindt je in een dynamische omgeving midden in het spanningsveld tussen onafhankelijk onderzoek enerzijds en het dichtbij de politie staan anderzijds. Hierin vind en bewaak je het juiste evenwicht, waarbij je soms snel moet schakelen en te maken hebt met deadlines. Je krijgt een veelzijdige functie waarin je heel zelfstandig werkt en veel initiatief toont, maar ook intensief samenwerkt met anderen.

Meer concreet betekent dit dat je:

 • ontwikkelingen op het gebied van politie en veiligheid bijhoudt;
 • meedenkt over een vertaling van maatschappelijke ontwikkelingen en kennisbehoefte van onder andere de politie naar onderzoeksthema’s;
 • adviseert bij de selectie van onderzoeksvoorstellen en onderzoeksrapporten beoordeelt;
 • begeleidings- en leescommissies van onderzoeken organiseert en voorzit;
 • de voortgang en kwaliteit van de lopende onderzoeken bewaakt;
 • bijdraagt aan beleidsdocumenten en adviezen aan bestuur, stakeholders en ten behoeve van de minister;
 • op uiteenlopende wijzen kennisbenutting van onderzoek stimuleert en monitort, in nauwe samenwerking met de doelgroep.

Verder krijg je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van cursussen en opleidingen. Je bent in deze functie veel onderweg en krijgt de vrijheid om deels thuis te werken.

Waar ga je werken?

De Commissie Kennis en Onderzoek (CKO) is een commissie van de Politieonderwijsraad. De Politieonderwijsraad is een adviesorgaan, waarvan de positie en taken bij wet zijn geregeld. De Raad adviseert de minister van Justitie en Veiligheid over het beleid met betrekking tot het Nederlandse politieonderwijs en de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie. Deze Strategische Onderzoeksagenda wordt vierjaarlijks opgesteld door de Politieacademie en na advies van de Politieonderwijsraad vastgesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid. De CKO bereidt dit advies voor. De Onderzoeksagenda geeft sturing aan het onderzoek dat wordt uitbesteed aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen en dat gestart wordt door de Politieacademie. Het wetenschappelijk onderzoek dat in het kader van de Onderzoeksagenda wordt uitbesteed aan universiteiten en onderzoeksinstellingen vormt het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap van de CKO. De nadruk in het Onderzoeksprogramma ligt op toegepast wetenschappelijk onderzoek, waarvan de vraagstelling voortkomt uit de praktijk of in samenspraak met de onderzoeker wordt geformuleerd en waarvan de opgedane kennis direct kan bijdragen aan de beroepspraktijk. Er is veel aandacht voor kennisbenutting.

Het Bureau van de CKO maakt deel uit van het secretariaat van de Politieonderwijsraad dat beheersmatig onder de politieorganisatie valt. Het kleinschalige secretariaat bestaat uit onafhankelijk denkende adviseurs die een spin in het web zijn en gedegen kennis hebben van hun vakgebied. We zijn een zelfstandig werkend team, dat zich kenmerkt door een prettige sfeer.

Wie ben jij?

Je kunt snel schakelen in een dynamische omgeving en goed met deadlines omgaan. Zowel mondeling als schriftelijk kun jij je goed uitdrukken en je hebt overtuigingskracht. Samenwerken is je op het lijf geschreven en je schakelt gemakkelijk tussen diverse gesprekspartners. Je gedijt goed in een politiek-bestuurlijk werkveld; vanuit jouw omgevingsbewustzijn en analytisch vermogen kun je goed omgaan met de gevoeligheden die dat met zich meebrengt en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook laat jij je niet van de wijs brengen door (politieke) druk, veranderingen en eventuele onzekerheden die dat met zich mee brengt. Je neemt initiatief in het bouwen en onderhouden van relevante netwerken binnen de (internationale) wetenschappelijke wereld en de politieorganisatie en haar partners. Onze ideale kandidaat is daarnaast ook inventief en brengt ideeën mee voor het stimuleren van kennisbenutting.

Verder beschik je over:

 • een wo-diploma in de richting sociale wetenschappen, criminologie, economie, of rechten;
 • ervaring met het uitvoeren en/of begeleiden van wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur bij de politie;
 • kennis van de politieorganisatie en politiewetenschappelijk onderzoek;
 • ervaring met het werken op het snijvlak van onafhankelijk onderzoek en (beleids)praktijk in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving.

Wat wij bieden

De standplaats is Den Haag. Er is ruimte voor twee keer 0,5 fte. Het betreft een functie voor 18 uur per week (op basis van 0,5 fte).

We zoeken twee nieuwe collega’s (allebei 0,5 fte), omdat het voor deze functie belangrijk is dat één persoon met een half been in de politieorganisatie staat en één persoon met een half been in de (wetenschappelijke) buitenwereld. Hierdoor kunnen jullie vanuit beide werelden een complementaire, volledige invulling geven aan de functie.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.134,- en maximaal € 5.885,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is wetenschappelijk onderzoeker C.

Interesse?

Bel of mail met Annemieke Venderbosch (06 - 13 21 61 68, annemieke.venderbosch.1@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je het met Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 22 juni 2021 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.