Kom bij de politie Maak er politiewerk van

operationeel specialist E - District Noord- en Midden-Limburg

District Noord- en Midden-Limburg zoekt een operationeel specialist E die die met bezieling de operatie aanstuurt én werkt aan de vakontwikkeling van de politie van de toekomst. Ben jij in staat om doe- en denkkracht op tactisch en strategisch niveau vorm te geven? Kun jij je verbinden aan de kernwaarden lef, eigenheid, samen en onvoorwaardelijke wederkerigheid? En durf jij over grenzen een te kijken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Specificaties vacature

Locatie(s):

Venlo

Organisatieonderdeel:

Eenheid Limburg

Vakgebied(en):

Advies en beleid, Management

Niveau:

WO

Wat ga je doen?

Als operationeel specialist E stuur je de operatie en geef je samen met het sectorhoofd richting aan de toekomst van het District Noord- en Midden Limburg. Je functioneert als sparringpartner van het sectorhoofd en richt je daarmee ook op thema’s als organisatieontwikkeling, cultuur en beheer die de randvoorwaarden vormen voor een goed functionerend district. In jouw functie geef je leiding aan het flexteam van het district en participeer je in (inter)nationale netwerken, binnen de eenheid en in het district. Je werkzaamheden liggen daarmee breed in de organisatie met een belangrijke focus op de operatie.

Vanuit je rol stuur je op het ontwikkelen en implementeren van maatwerkconcepten voor diverse veiligheidsvraagstukken in het district en/of de eenheid. Je voert regie bij de totstandkoming en uitvoering van probleemgerichte aanpak. Dat doe je met tact en doortastendheid, maar je hebt daarbij ook een hands-on mentaliteit. Je geeft vervolgens ook binnen het district sturing op het realiseren van de operationele doelstellingen. Daarnaast ben je de verbindende schakel tussen eenheid, sector en teams. Dit doe je door de verbinding te leggen tussen de diverse netwerken en overleggen in onze eenheid en het district.

Je hebt een voortrekkersrol in het districtelijk operationeel netwerk (OS-C-overleg). Samen met de specialisten van de basisteams, districtsrecherche, flexteam en andere disciplines stuur je de operatie. Daarbij ben je degene die vraagstukken bij elkaar brengt en samenhang realiseert tussen de vraagstukken en de teams. Ook vertaal je vraagstukken vanuit het district naar de eenheid en omgekeerd. Jij weet wat er speelt in de operatie en neemt ook je verantwoordelijkheid vanuit jouw rol in het district en in de eenheid. Je bent dus een stevige gesprekspartner die krachtenvelden overziet en daarnaast ook balans weet te vinden tussen lokale speerpunten en eenheidsvraagstukken. Daarnaast ben je ook coach voor de specialisten en breng je met jouw kwaliteiten de operatie naar een hoger level, waarbij wij het als district ambiëren om steeds meer over de grenzen van teams heen te kijken.

Samen met de operationeel specialisten E sta je voor het goed laten lopen van de operatie in de hele eenheid, nu en in de toekomst. Daarbij werk je nauw samen met het hoofd operatie en relevante in- en externe partners. Je levert een bijdrage aan de vakontwikkeling, innovatie en het behalen van de (operationele) resultaatsturing. Bovendien stimuleer je samenwerking, stem je diverse belangen af en ben je gericht op samenwerking. In jouw functie ben je daarom ook gekoppeld aan één of meerdere portefeuillehouders en geef je in dit verband samen richting aan portefeuille-ontwikkelingen en -implementatie binnen de eenheid. Ook bouw je samen met de andere operationeel specialisten E in Limburg aan een functioneel in- en extern netwerk om gezamenlijk eenheidsbrede vraagstukken op te pakken. Vanuit ‘Limburg beweegt’ geef je zo mede richting aan de ambitie van de eenheid.

Waar ga je werken?

District Noord- en Midden-Limburg bestaat uit zes basisteams, de districtsrecherche en een flexteam, samen ongeveer 800 medewerkers. Het district behelst 15 gemeenten in een uitgestrekt en divers gebied met naast de grote, meer stedelijke gebieden ook kleine kernen in plattelandsgebieden. De grensligging, het aantal buitenlandse bezoekers en het groot aantal goederenstromen en stromen mensen hebben directe gevolgen voor de overlast en criminaliteit in Limburg. Dat merken we welke dag in ons werkgebied waar ruim 500.000 mensen wonen en werken!

Als district willen wij de komende jaren aan de slag met het werken over de grenzen van teams heen. We zien dat teams elkaar succesvoller kunnen maken als er beter en intensiever samengewerkt wordt. Dat gaan we doen met medewerkers en langs voorbeelden uit het werk. Want werk verbindt! Kernwaarden die voor ons hierbij van belang zijn: onvoorwaardelijke wederkerigheid, samen, lef en eigenheid.

De uitdaging voor de komende jaren voor de eenheid Limburg ligt in de combinatie van de gebiedsgebonden politiezorg met een versterkte en vernieuwde informatie- en opsporingsorganisatie en het versterken en vergroten van integrale samenwerkingsverbanden om samen met het bevoegd gezag de veiligheid in Limburg te verbeteren. Lokaal en probleemgericht werken - het werk centraal - zijn daarin sleutelbegrippen. We willen optimaal gebruik maken van de diverse kwaliteiten en talenten die we in huis hebben en deze ook blijvend aanvullen. De actuele leiderschaps- en organisatieontwikkeling richt zich dan ook op het realiseren van een eenheidsbrede grondhouding met de focus op collectieve verantwoordelijkheid.

Wie ben jij?

Jij bent een betrokken, pragmatische en energieke professional met een frisse blik naar buiten. Bovendien heb je gevoel voor humor en vind je het belangrijk om samen met anderen mooie resultaten te boeken die goed voelen en ook goed doen! Je bent mensgericht en verstaat zowel de taal van de straat als die van de overlegtafel. Als geen ander weet je wat het betekent om integraal regie te voeren op (veiligheid)vraagstukken. Je kunt dit vertalen naar interne gevolgen en naar wat dit betekent voor onze organisatie. Daarnaast kijk je per definitie meervoudig naar het werk. Je bent een netwerker pur sang en weet zowel in- als extern netwerken op te bouwen en te onderhouden. Ook heb je een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne. Daarbij sta je open voor nieuwe inzichten, reflecteer je op je eigen handelen, op dat van anderen en ga je doortastend te werk. Je hebt een duidelijke visie op het politiewerk en toont lef! Jij houdt vast waar anderen loslaten en krijgt energie van het aanpakken van taaie vraagstukken en weet deze ook op te lossen. Ook kun je als coach de vakvolwassenheid van collega’s stimuleren. Daarnaast ben je in staat om crisissituaties aan te sturen, onder andere door als algemeen commandant (AC) van een SGBO op te treden en/of als hoofdofficier van dienst politie (hovd-p).  

Door je werk in het district draag je, samen met het sectorhoofd en de teamchefs, bij aan een veilige en uitdagende werkomgeving en ben je boegbeeld voor de operatie! Je hecht daarom ook waarde aan de begrippen samenbindend en collectief leiderschap en begrenst gedrag wat niet passend is. Je brengt variatie mee en versterkt daarmee de eenheid en het huidige managementteam van het district. Het is belangrijk dat je met een open blik naar nieuwe ontwikkelingen kijkt, innovatief bent en buiten de gebaande paden durft te gaan.

 • Verder beschik je over een wo-diploma en een politiediploma op minimaal niveau 3.

Wat wij bieden

De standplaats is Venlo. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.897,- en maximaal € 6.863,- (schaal 13 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist E, gewaardeerd in schaal 13 Bbp.

Interesse?

Bel, mail of app met Mike Henssen, sectorhoofd (06 - 27 04 49 46, mike.henssen@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 29 maart 2023 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • Een stabiliteitstoets (sporttest en psychologisch onderzoek) en medische keuring maken onderdeel uit van de selectieprocedure.
  • Een assessment kan deel uitmaken van de selectie.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.