Kom bij de politie Maak er politiewerk van
Naar overzicht vacatures

onderzoeker - Team Analyse en Onderzoek

Ben jij een eigenwijze doener die beschikt over uitstekende onderzoeksvaardigheden en krijg jij er energie van om zelfstandig een project van A tot Z vorm te geven en uit te voeren? Zie jij het als een uitdaging om (wetenschappelijk) onderzoek een prominente plek te geven in de eenheid en om daarvoor een duurzame samenwerking op te bouwen met bijvoorbeeld universiteiten, hogescholen en kennisinstituten? Kom dan Team Analyse en Onderzoek in de Eenheid Rotterdam versterken als onderzoeker!

Locatie(s): Rotterdam
Organisatieonderdeel: Rotterdam
Vakgebied(en): Analyse & Onderzoek
Niveau: HBO

Wat ga je doen?

Als onderzoeker ben je een boegbeeld voor de informatieorganisatie en weet je (wetenschappelijk) onderzoek een prominente plek te geven binnen de eenheid. Om de onderzoeken uit te voeren bouw je duurzame (integrale) samenwerkingsverbanden op met onder andere universiteiten en externe partners zoals gemeenten en het Openbaar Ministerie. Je concretiseert beleid naar vakinhoudelijke adviezen en producten of benaderingswijzen voor de aanpak van (niet-eerder verkende) veiligheidsproblematiek. Je bevordert ook de deskundigheid van het Team Analyse en Onderzoek door kennis en vaardigheden over te dragen.

Je houdt je bijvoorbeeld bezig met thema's op het vlak van criminaliteit, overlast, openbare orde, de politiepraktijk en de relatie tussen burgers en politie. De inhoudelijke kaders worden o.a. gevormd door de Strategische Onderzoeksagenda van de politie en geprioriteerde thema's. Daarnaast is er in overleg ook 'vrije ruimte' om onderwerpen te verkennen die minder hoog op de agenda staan, maar die wel van belang zijn voor het politiewerk.

Als onderzoeker werk je samen met een team of zelfstandig aan praktijkgericht (wetenschappelijk) onderzoek voor en over de politie. Daarbij leg je de link tussen de politie en wetenschap. Je doet onderzoek naar complexe regionale, nationale of grensoverschrijdende veiligheidsproblemen en je bent proactief in het signaleren of voorspellen van nieuwe of te verwachten problemen. De onderzoeksresultaten kun je kernachtig vertalen naar de politiepraktijk en je kunt dit meenemen in strategische adviezen en trendnotities. Vervolgens weet je jouw bevindingen met overtuiging te presenteren, zowel mondeling als schriftelijk. Je werkt voor en namens de Eenheid Rotterdam aan verschillende onderzoeksopdrachten. Je voert de opdrachten uit voor leidinggevenden, afdelingen of programma's. Omdat je als onderzoeker vaak onderzoek doet naar actuele en dus politiek gevoelige onderwerpen is het belangrijk dat je oog hebt voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Tijdens het onderzoek moet je je tevens objectief en onafhankelijk kunnen opstellen.

Waar ga je werken?

Het Team Analyse en Onderzoek (A&O) zorgt onder andere voor zaaksanalyses, fenomeenonderzoek en netwerkgericht onderzoek. Het team doet onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit, financieel-economische criminaliteit, of ten behoeve van de Teams Grootschalige Opsporing en cold case-zaken. Daarnaast stelt het team themagerichte veiligheidsbeelden op en voert het onderzoeken uit naar actuele en complexe veiligheidsproblemen.

Je kunt breed worden ingezet binnen de eenheid. De Dienst Regionale Informatieorganisatie (DRIO) van de Eenheid Rotterdam maakt momenteel een belangrijke ontwikkeling door om van informatie- naar intelligenceorganisatie te groeien. Wij willen toekomstgericht vanuit samenwerking en op eigentijdse wijze intelligence leveren voor besluiten en interventies voor de veiligheid. Om hieraan bij te dragen wil het Team Analyse en Onderzoek de onderzoekskant gaan versterken. Daarom zijn we op zoek naar een collega die operationeel denken kan combineren met (wetenschappelijk) onderzoek en die deze kennis kan vertalen naar de uitvoeringspraktijk.

Wie ben jij?

Je beschikt over uitstekende onderzoeksvaardigheden, hebt een vlotte schrijfstijl en goede verbale talenten. Je bent in staat om je snel in te werken op diverse inhoudelijke thema’s en om de beschikbare praktijkkennis eigen te maken. Ook ben je breed inzetbaar op criminologische en maatschappelijke thema's. Afstemming met interne en externe partners is noodzakelijk in je functie. Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en je kunt goed samenwerken in een team. Je hebt gevoel voor verschillende belangen en voor politiek-bestuurlijke en interne verhoudingen.

Verder:

 • heb je een hbo-diploma;
 • beschik je over kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekservaring;
 • ben je bij voorkeur bekend met het reilen en zeilen binnen de politie;
 • heb je externe netwerken bij bijvoorbeeld onderzoeksinstituten;
 • heb je grote interesse in en affiniteit met de volle breedte van het politiewerk.

Wat wij bieden

De standplaats is Rotterdam. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft tijdelijke werkzaamheden voor maximaal twee jaar voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 12-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week) met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling van 2 jaar aan.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.502,- en maximaal € 5.228,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist C.

Interesse?

Bel met Esther van Zadel, teamchef Analyse & Onderzoek (06 - 18 62 15 56) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 4 december 2020 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een vakinhoudelijk assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

Interesse?

Bel met Esther van Zadel, teamchef Analyse & Onderzoek (06 - 18 62 15 56) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 4 december 2020 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een vakinhoudelijk assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.