Kom bij de politie Maak er politiewerk van

netwerkregisseur zorg en veiligheid

Als netwerkregisseur Zorg & Veiligheid in Haarlem heb je de taak om als bruggenbouwer zorg- en veiligheidsketens effectief te laten samenwerken. Een belangrijke functie, want je draagt hiermee daadkrachtig bij aan de aanpak van problemen die spelen bij en ontstaan door kwetsbare mensen. Versterk jij ons in deze betekenisvolle en veelzijdige rol?

Specificaties vacature

Locatie(s):

Haarlem

Organisatieonderdeel:

Noord-Holland

Vakgebied(en):

Advies en beleid

Niveau:

HBO

Wat ga je doen?

In het werkgebied van de Eenheid Noord-Holland zijn veel kwetsbare mensen die zowel in de zorg- als in de veiligheidsketen bekend zijn. Om de problemen die deze mensen hebben en/of veroorzaken aan te pakken is het belangrijk dat de zorg- en veiligheidsketens constructief samenwerken. Binnen de regio’s Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland zijn organisaties in die ketens al krachtig actief. In de samenwerking tussen de regio’s valt nog veel winst te behalen. Jij gaat als netwerkregisseur aan de slag om die bovenregionale samenwerking beter te laten verlopen. Deze samenwerking bestaat uit een groot aantal partners: 34 gemeenten, de politie, het openbaar ministerie, de zorg- en veiligheidshuizen en diverse zorgpartners als GGD, GGZ en Veilig Thuis.

Je vervult een belangrijke rol als verbinder, aanjager, initiator en ondersteuner. Het jaarlijks door jou te op te stellen ‘Uitvoeringsplan Zorg & Veiligheid’ vormt - na goedkeuring door de stuurgroep - de basis van je werkzaamheden.

Meer concreet betekent dit dat je:

 • een effectief netwerk opbouwt van professionals van politie, OM, gemeenten, Zorg- & Veiligheidshuizen en zorgpartijen. Dit doe je onder andere door het samenstellen van een klankbordgroep van vertegenwoordigers om je activiteiten mee af te stemmen;
 • de werkzaamheden die in je uitvoeringsplan zijn opgenomen coördineert en dit bespreekt met je bestuurlijke ambassadeurs (3 burgemeesters en 3 wethouders);
 • jouw activiteiten afstemt met de programmamanager en de projectleiders binnen Noord-Holland Samen Veilig. Je legt periodiek verantwoording af en rapporteert over je activiteiten en resultaten;
 • deelneemt aan het informatieoverleg en het overleg met de overige projectleiders binnen het programma Noord-Holland Samen Veilig. Je initieert waar nodig samenwerkingsvormen en overleggen en treedt daarbij zo nodig als voorzitter op;
 • vakinhoudelijk deskundige bent van het thema Zorg & Veiligheid, en gesprekspartner en vraagbaak bent op dit thema in de eenheid Noord-Holland.

Waar ga je werken?

Je gaat werken bij het projectteam Noord-Holland Samen Veilig (NHSV): een integraal veiligheidsprogramma waarin politie, OM en gemeenten samenwerken om de veiligheid te bevorderen. Het verbeteren van de ketensamenwerking tussen Zorg & Veiligheid is één van de vier thema’s die in de periode van 2018-2022 geprioriteerd zijn. Het programma kent een bestuurlijke stuurgroep en een informatieoverleg die sturen op het behalen van de programma-doelen. Het programma wordt aangestuurd door een programmamanager die als coördinator en leidinggevende voor jou zal fungeren. Bij NHSV zijn meerdere projecten ondergebracht zoals Cybercrime, CTER en ondermijning (o.a. criminele aanwas, en productielocaties drugs). In veel projecten hebben we te maken met kwetsbare mensen die slachtoffer worden van criminaliteit.

Onder de vlag van NHSV vallen in totaal 10 projecten: het team bestaat in totaal uit zo’n 15 projectleiders en deelprojectleiders. De standplaats is Haarlem, maar de werkzaamheden vinden plaats in het gehele werkgebied van de Eenheid Noord-Holland.

Wie ben jij?

Je bent een ervaren professional die thuis is in (bij voorkeur) zowel het veiligheidsdomein als het sociale domein. Het is belangrijk dat je het ambtelijke en bestuurlijke proces kent en daarin effectief kunt manoeuvreren. Je bent politiek en bestuurlijk sensitief en je houdt rekening met de verschillende belangen van de vele betrokken organisaties. Ook weet je diverse samenwerkingspartijen te verbinden en gezamenlijk doelen te bepalen en te bereiken. In de aanpak van knelpunten neem je initiatief en benut je kansen met behulp van integrale samenwerking. Je weet door je enthousiaste houding en overtuigingskracht draagvlak te creëren. Daarnaast ben je ook een echte teamspeler die wil leren van de kennis en ervaring van je collega’s. Omdat je anderen moet kunnen overtuigen, is het van belang dat je uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid hebt.

Verder beschik je over:

 • een hbo-diploma in een relevante richting;
 • ruime ervaring als coördinator of projectleider in het publieke domein.

Wat wij bieden

De standplaats is Haarlem. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een tijdelijke functievervulling tot eind 2022 (met mogelijk een verlenging tot eind 2023) voor 36 uur per week.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.502,- en maximaal € 5.228,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist C.

Interesse?

Bel of mail met Tom Bersee, programmamanager NHSV (06 - 53 59 70 68, tbersee @haarlem.nl) als je meer informatie over de functie wil hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 21 juni 2021 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.