Kom bij de politie Maak er politiewerk van

manager bedrijfsvoering - Financial Intelligence Unit Nederland

Kom werken als manager van een team van juridisch beleidsadviseurs, beleidsexperts en strategisch specialisten en draag bij aan de ontwikkeling van de bedrijfsvoering van de Financial Intelligence Unit - Nederland! De Financial Intelligence Unit Nederland levert een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme.

Specificaties vacature

Locatie(s):

Zoetermeer

Organisatieonderdeel:

Landelijke Eenheid

Vakgebied(en):

Advies en beleid, Intelligence

Niveau:

WO

Wat ga je doen?

Zomaar een werkdag:

Je overlegt met het Politie Diensten Centrum (PDC) over de nieuwe beheerovereenkomst van de FIU. Een belangrijk onderwerp op de agenda is de huisvesting van de FIU-Nederland. Na dit overleg is er mooi nog wat tijd om te netwerken en drink je een kop koffie voor een nadere kennismaking met de nieuwe directeur van het PDC. Daarna ga je naar het ministerie van J&V voor een bespreking over de In Control Verklaring, waarbij de FIU rapporteert over de waarborgen die zij heeft ingebouwd om vermenging van taken en oneigenlijk gebruik van bevoegdheden te voorkomen. Ondertussen bedenk je hoe deze processen nog efficiënter ingericht zouden kunnen worden en wat je hierover in de volgende MT-vergadering wil voorleggen. Je koppelt je ideeën terug in het overleg met je teamleden. De kwaliteitsmanager gaat voor je aan de slag met een voorstel voor een interne audit op bepaalde beveiligingsprocessen. De juristen en beleidsadviseurs informeren en adviseren je over nieuwe beleidsontwikkelingen en wetgeving. Jij gebruikt het overleg om informatie op te halen voor de presentatie over de financiële verantwoording die je volgende week in het MT zal gaan geven. Tussen de bedrijven door vraag je nog snel de laptop aan voor de nieuwe collega die binnenkort zal gaan starten.

Als manager bedrijfsvoering bij de FIU krijg je de ruimte om deze nieuwe positie vorm te geven. Als meewerkend voorman/vrouw ben je de spin in het web binnen de bedrijfsvoering. Je voert proactief vernieuwingen door en weet als sparringpartner binnen het MT, in samenspraak met het Hoofd-FIU en plaatsvervangend Hoofd-FIU, een stevige regie op de bedrijfsvoeringsprocessen te organiseren.

De FIU-Nederland breidt de komende jaren als organisatie uit naar ruim 120 fte. Deze ontwikkeling vraagt om efficiënte bedrijfsvoering waarbij jij het aanspreekpunt binnen het management bent. De FIU-Nederland is beheersmatig ondergebracht bij de Politie. Als manager bedrijfsvoering is jouw voornaamste taak om te zorgen voor een goede afstemming van en inzicht in het beheerproces van de FIU-Nederland door de politie. Het uitgangspunt hierbij is dat de FIU de ondersteuning krijgt die nodig is om optimaal haar taak uit te kunnen uitvoeren en het politiebeleid wordt gevolgd daar waar het kan. Een goede verbinding met het PDC is voor de manager bedrijfsvoering dan ook essentieel.

Met jouw initiatieven zorg je ervoor dat er goede interne werkprocessen worden opgesteld en denk je mee in de ontwikkeling en verdere professionalisering van de organisatie. Je zal sturing geven aan het onder jouw leiding op te richten bedrijfsbureau van de FIU. Dit bedrijfsbureau bestaat uit de onderdelen beleid & strategie (vier beleidsadviseurs) en legal & compliance (drie juristen), waaronder de nog aan te stellen kwaliteitsmanager. Een belangrijke taak is de begeleiding en doorontwikkeling van verantwoordingscyclus (managementrapportages, jaarplannen, financiële verantwoordingsdocument, jaaroverzichten en de In Control Verklaring) van de FIU-Nederland en de afstemming hierover met het ministerie J&V. Ook draag je verantwoordelijkheid voor de interne beveiligings- en privacyprocessen, en ga je die waar nodig verder (laten) opzetten. Daarbij faciliteer en begeleid je de noodzakelijke audits en weet je hier op heldere wijze verantwoording over af te leggen zowel intern als richting het ministerie van J&V. Tenslotte geef je vorm en uitvoering aan een goede HRM-strategie voor de FIU-Nederland.

Waar ga je werken?

De Financial Intelligence Unit Nederland levert op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. FIU Nederland is de aangewezen organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Jaarlijks worden meer dan 500.000 meldingen van ongebruikelijke transacties opgenomen in een streng beveiligde database. FIU-Nederland onderzoekt en analyseert deze gegevens om witwassen, financiering van terrorisme en onderliggende misdrijven te voorkomen en op te sporen. Onze intelligenceproducten worden ter beschikking gesteld aan de opsporings- en inlichtingendiensten.

De FIU-Nederland is als zelfstandig orgaan van de Staat der Nederlanden beheersmatig ondergebracht bij de politie. Medewerkers zijn aangesteld binnen de Landelijke Eenheid en tewerkgesteld bij FIU-Nederland. De FIU-Nederland is tevens de FIU voor Caribisch Nederland. De FIU-Nederland maakt deel uit van een internationaal netwerk van meer dan 165 FIU’s en opereert in een publiek- en privaatrechtelijke context. De FIU-Nederland breidt de komende jaren als organisatie uit naar ruim 123fte. Naast versterking van de tactische en strategische analyseteams zet de FIU-Nederland in op de verdere versterking van haar technische middelen om zo steeds complexere datasets te kunnen verwerken en te analyseren.

Wie ben jij?

Onze nieuwe manager bedrijfsvoering heeft een strategisch inzicht, is analytisch en proactief. Je bent een autonome, stevige gesprekspartner met een duidelijk visie op de koers van de FIU-Nederland en je weet te verbinden. Met jouw effectieve communicatieve vaardigheden weet jij snel te navigeren in het complexe netwerk van de FIU-Nederland en bouw je een stevig netwerk op binnen de politie, het ministerie van J&V en bij ketenpartners. Je neemt brede vakkennis op bedrijfsvoering mee en daarnaast ben je in staat beleidsmatige en wetgevingsontwikkelingen snel op hooflijnen te doorgronden en hierover helder te rapporteren binnen het management team. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is daarbij essentieel.

Je werkt met een team van ambitieuze professionals en bent in staat een stevige strategische koers uit te stippelen en het team waar nodig bij te sturen. Je optimaliseert graag met je team de interne werkprocessen om zo de organisatie te versterken. Je geeft op een enthousiaste manier leiding en weet je medewerkers iedere keer te inspireren, motiveren en in hun kracht te zetten. Het hebben van leidinggevende ervaring binnen een ambitieuze publieke organisatie is dan ook een pre. Je hebt een uitstekende beheersing van de Engelse taal, in woord en geschrift en bent in staat de FIU-Nederland ook internationaal te vertegenwoordigen.

Verder beschik je over:

 • een wo-diploma en een Master Bestuurskundige, Economie of Bedrijfswetenschappen;
 • minimaal vijf jaar ervaring in een leidinggevende rol bij een organisatie binnen een bestuurlijke context met de focus op ontwikkelen en professionaliseren;
 • bij voorkeur (stevige) ervaring met het opzetten van interne audits als onderdeel van de bedrijfsvoering en HR-organisatievraagstukken;
 • bij voorkeur expertise en ervaring op het terrein van openbare orde en veiligheid en kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Wat wij bieden

De standplaats is Zoetermeer. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.897,- en maximaal € 6.864,- (schaal 13 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist E.

Interesse?

Bel of mail met Robbert Springorum, plv. hoofd FIU-Nederland  (06 - 22 38 59 22, robbert.springorum@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 12 juni 2023 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.